Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, tammikuuta 21, 2009

Opettajan pedagoginen ajattelu + kasvattaminen ja kasvaminen

KESKIVIIKKOAAMUN avasi meillä viikottainen tunnin YT-istunto. Tämän kerran "epistolana" olivat tulokset nettikyselystä, johon 14 meistä vastasi. Teemana olivat Matti Koskenniemen eräät pedagogiset ajatukset. Kuinka tärkeitä ne ovat meille, 2000-luvulla?

Kalenteri on vielä tänään raikkaan väljä. Tsekkaan opettajien uudet tuntimäärät, ja sovin palkanmaksun kanssa, kuinka muutokset heille tiedotetaan. Istuin opettajahuoneessa ja näppäilin kitaraa! Leppoisaa jutustelua (pääosin). Johtamista ilmapiirin kautta. Hienoa, että saa kokea vielä tällaisia suvantoja.

Yläkouluun hakeminen

KUUDESLUOKKALAISTEN LÄHIKOULUTOIVEET on nyt koottu. 47:sta oppilaasta pääosa (19) hakee ensisijaisesti Järvenperän kouluun. Saman verran oppilaita (19) hakee painotettuun opetukseen. Kauniaisten Kasavuoreen hakee meiltä yhdeksän (ensisijaisesti viisi).

Painotettuun opetukseen ensijaisesti hakijat (suluissa lisäksi toissijainen haku)
Liikunta 5
Musiikki 5
Ilmaisu 4 (6)
Kuvataide 2
Matem.luonn. 2 (1)
Mediakasvatus 1 (1)
Lomakkeen täyttäminen näyttää olleen monelle kuudesluokalaisten huoltajalle hankalaa. Moni on toivoneet lapselleen lähikouluksi koulua ,joka ei kuulu omaan Pohjois-Espooon oppilaaksiottoalueeseemme. Tällä alueella asuvan lapsen huoltaja voi "oikeasti" toivoa lapsensa lähikouluksi vain jotakin seuraavista: Järvenperä, Juvanpuisto tai Pohjois-Espoo. Muihin kouluihin voi hakea, jos niihin jää tilaa, toissijaisessa haussa huhtikuun lopulla. Koulusihteerille tämä on merkinnyt työrymbaa.

Yläkouluun siirtyvän oppaan ohjeiden täytyy olla jotenkin sekavia. Kauniaisten Kasavuoren kouluun hakeminen on vielä ihan oma juttunsa. Siitä, ketkä otetaan Kauniaisiin, päättää uusi opetuslautakunta, koska kyseessä on kahden kaupungin erillinen sopimus.

KANSAKOULUN OPETUSOPPI osa 8: KASVATTAMINEN JA KASVAMINEN

Kokosin yhteen, miten Koskenniemi kuvaa kasvattajan ja kasvatettavan toimintaa kasvatuksessa.

KASVATTAJA siis kasvattaa. Kasvattaminen on vaikuttamista, mm. esikuvana. Se on suunnitelmallisia toimenpiteitä, muotouttamista. Se on koko kouluelämän järjestämistä palvelemaan kasvatuksen päämäärän saavuttamista. Se on mahdollisuuksien luomista lapsille osallistua luokkahuoneen moninaisiin tehtäviin ja toimiin (kokelmien hoito, työtarvikkeiden säilytys ja jako, siivous). Se on tiedon jakamista. Se on ajatuksenjuoksun kehittämistä. Se on toiminnan ja harjoittelutilaisuuksien tarjoamista ja tehtävien antamista. Se on opastamista. Se on motivointia ja auttamista. Se on tarpeisiin ja taipumuksiin vetoamista oikea-aikaisesti. Se on taipumusten ja tarpeiden hyväksikäyttämistä, toiminnanhalun kiihottamista, sytyttämistä. Se on lapsen omien voimien kanssa liittoutumista. Se on tarpeiden viritettämistä keinotekoisesti. Se on paineen tunnun käyttöä. Se on kohtelua ja suhtautumista lapseen. Se on käyttäytymisen valvomista ja ohjaamista.

KASVATETTAVA on itse aktiivinen kasvatuksessa. Hän tavoittelee ja pyrkii. Tavoitteleminen aiheuttaa kehityksen ja varttumisen. Hän yrittää, harjoittelee/suorittaa harjoituksia ja ponnistelee. Hän valikoi ympäristön elämästä juuri ne varttumista auttavat vaikutukset, joita kulloinkin tarvitaan. Hän hankkii vaikuttajia. Hän leikkii ja tekee työtä. Hän perehtyy, lukee ja ratkoo ongelmia. Hän saa aikaan. Hän pyytää apua. Hän keskustelee ja vastaa kysymyksiin. Hän seuraa esityksiä. Hän huoltaa pienempiä tulokkaita. Hän ottaa vastaan vaikutelmia. Ja samaan aikaan hän kasvaa vaivatta, pakotta leikiten.

Tällaisen kasvatuksen seurauksena lapsi kasvaa ja kehkeytyy ja varttuu (luontoperäisten taipumusten ja tarpeiden varassa). Hän saa kokemuksia ja hankkii elämyksiä. Hän saa kasvulle välttämättömiä sekä kasvua edistäviä ja hedelmöittäviä vaikutuksia. Hänen tarpeensa tyydyttyvät. Kasvattaminen saa aikaan hänessä tottumuksia. Hänen tahtonsa kehittyy. Hän tutustuu omaan itseensä, omiin tarpeisiinsa ja toiveisiinsa. Hän tutustuu ympäristöönsä, jossa elää, ja josta hän on riippuvainen ja jossa sen omat tarpeet on voitava tyydyttää. Hän kiinnittyy. Hän mukautuu. Hän oppii. Hän huomaa, miten on käyttäydyttävä. Hänen ruumiilliset ja henkiset taipumuksensa sekä ennen kaikkea luonteensa kehkeytyvät. Hänen luonteensa muovautuu.

Kasvu näkyy lapsen käyttäytymisessä. Hänestä kehittyy kunnon kansalainen. Hän kasvaa lapsesta aikuiseksi, kansalaiseksi, persoonaksi.

Ei kommentteja: