Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, syyskuuta 05, 2016

Viisaita ajatuksia. Osa 25. Luokanopettaja Piritta Siekkisen 7 pointtia

SUOMALAINEN  koulu tarvitsee viisaita ajatuksia. Avasin elokuun puolivälissä  tässä blogissa blogilastusarjan, johon pyydän arvostamiltani koulumiehiltä ja naisilta heidän konkreetteja ehdotuksiaan siihen, miten kunnan tasolla voidaan vastata tämän ajan uusiin haasteisiin.

Numerolla 25 esittelelen hämeenlinnalaisen KM, luokanopettaja  Piritta Siekkisen.  Piritta on Suomen Luokanopettajat ry:n hallituksen jäsen ja  toimi pitkään myös yhdistyksen sihteerinä.

Piritan 7 pointtia

1. Alkuopetus on perusopetuksessa kivijalka, jonka perustalle rakennetaan. Satsaamalla kunnan resursseja alkuopetukseen (pienet ryhmät, henkilökunnan määrä, tuntijako, tilat,...) saadaan hyvät perusteet myöhemmille kouluvuosille. Alkuopetus on tärkeä portti oppilaalle koulumaailmaan. Kokemukset alkuopetuksessa muodostavat usein käsityksen siitä, millainen koululainen olen ja mikä koulu on. Toiminnallisuus, tutkiminen jne. ovat jo lapsessa itsessään luontaisesti koulun alkaessa. Uusi ops ja sen henki siis vahvasti käyttöön alkuopetuksessa. Oppimisen ilo saa näkyä ja kuulua!

2. Kunnat voivat helpottaa nykyisiä esi‐ ja alkuopetuksen raja‐aitoja resurssoimalla esim. juuri tiloihin ja henkilökunnan määrään. Kunnassa esiopetuksen tulee olla opetuspalveluiden tms. kanssa samassa ”puljussa”. Kuntien kesken on paljon vaihtelevuutta esi‐ ja alkuopetuksen toteuttamisessa. Erilaisista onnistuneista kokeiluista tulisi saada tietoa jakoon, ja hyvät yhteistyöhankkeet ja ‐muodot on laajennettava käytäntöihin. Joustavuutta koulun aloitukseen ja esi‐ ja alkuopetusvuosiin!

3. Uudet tavat tehdä opettajan työtä on tuotava läpi Suomen; samanaikaisopettajuus, yhteisopettajuus jne. Eli yhdessä tehden. Tämä yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen on saatava todellisesti palkkauksen piiriin. Suunnitteluaikaa ei voi ottaa opettajien vapaa‐ajasta ja yön pimeistä tunneista!

4. Oppimateriaaleja ja työn tekemisen tapoja ei voi säätää ylhäältä,  ja ne eivät voi olla kunnan sisällä samoja kaikille. Opettaja tekee työtä persoonallaan ja hänen tulee saada valita ja vaikuttaa käyttämiinsä oppimateriaaleihin. Työssä tärkeää on oppilaan kohtaaminen ja vuorovaikutus, tätä voi toteuttaa, jos resurssit ovat kohdillaan. Opettajan tulee saada kehittyä työssään, joten kunnan on taattava opettajille täydennyskoulutusta. Opettajan asiantuntijuutta on arvostettava ja pedagogista vapautta kunnioitettava!

5. Kaikilla oppilailla on oikeus turvalliseen koulupäivään, ja myös opettajan on saatava tehdä sitä työtä, jossa hän on asiantuntija. Oppilaiden on tarvittaessa saatava muualta se apu ja tuki, jota opettaja ja koulu ei pysty antamaan. Yhteistyötä mm. sosiaalihuollon tai terveydenhuollon kanssa ei saisi rajoittaa liiat salassapitovelvollisuudet. Kunnan tulee huolehtia koulujen terveydenhoitajien, koulupsykologien ja koulukuraattoreiden riittävästä määrästä. Myös esim. sosiaaliohjaajien palkkausta kouluihin on tuettava, näistä on hyviä kokemuksia. Oppilasta ei jätetä yksin, ei myöskään opettajaa!

6. Taide‐ ja kulttuurikasvatus on perusoikeus. Perusopetuksen kautta kaikki oppilaat pääsevät tekemään ja kokemaan taidetta sekä nauttimaan kulttuurista. Samalla kasvatetaan tulevia kunnan eri kulttuuripalveluiden käyttäjiä. Kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmat (kulttuuripolut) velvoittaviksi vaikka kunnan opsin kautta. Taide on ilo ja ruokkii luovuutta!

7. Kuntien on annettava resursseja koulutukseen ja opetuksen toteuttamisen raameihin. Se, että oppilaiden viikkotuntimäärissä on suuria eroja kuntien kesken, ei ole tasa‐arvoa. Ryhmäkoot pienemmiksi ja luokkien maksimioppilasmäärä on säädettävä lailla; alkuopetuksessa 18‐20 oppilasta ja ylemmillä luokilla 20‐24 oppilasta, tähän vaikuttaa aina ryhmässä olevien oppilaiden tuen tarpeen määrä. On saatava terveelliset koulut ja työtilat sekä oppilaille että opettajille, seinistä ei voi enää säästää. Opettajat opetuksen asiantuntijoina on otettava mukaan suunnittelemaan uusia kouluja ja oppimisympäristöjä.

Mitäs ajattelette?

MUUT sarjan viisaat ajatukset löydät blogin oikeasta palkista a) hae- gadgetista  hakusanalla viisaita ajatuksia  tai b) klikkaamalla tunnisteet -gadgetista sana viisaita ajatuksia.

Ei kommentteja: