Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, syyskuuta 04, 2016

Viisaita ajatuksia. Osa 24. Juhani Räsäsen 10 kysymystä

SUOMALAINEN  koulu tarvitsee viisaita ajatuksia. Avasin elokuun puolivälissä  tässä blogissa sarjan blogilastuja, johon pyydän arvostamiltani koulumiehiltä ja naisilta heidän konkreetteja ehdotuksiaan siihen, miten kunnan tasolla voidaan vastata tämän ajan uusiin haasteisiin.

Numerolla 24 esittelelen toimitusjohtaja, kouluttaja, tietokirjailija ja itsenäinen yrittäjä Juhani Räsäsen. Varsinaisen työuransa Juhani teki Ammattikasvatus-hallituksen ylitarkastajana. Moni tuntee Räsäsen Syvien vahvuuksien koulusta. Hän pitää myös  blogia Uudessa Suomessa. Tässä linkki.

Juhani muunsi  keskeiset kouluoloihin liittyvät indikaattorit (THL) uusiksi negatiivisesta diganostiikasta vs. positiiviseksi diagnostiikaksi ja vahvuuspedagogisiksi kysymyksiksi.

Juhanin 10 kysymystä

1. Ei koe tulevansa kuulluksi koulussa. Miten voisimme edistää hyveiden ja vahvuuksien kuulluksi tulemista?

2. Ei tiedä miten voi vaikuttaa koulun asioihin. Miten voisimme vaikuttaa koulun sellaisiin asioihin ja vaikuttamisen tapoihin, joissa hyveet ja vahvuudet ilmenisivät?

3. Koulun fyysisissä työoloissa puutteita. Miten voisimme edistää hyveiden ja vahvuuksien esiintuloa kouluympäristössä?

4. Koulun työilmapiirissä ongelmia. Miten voisimme lisätä hyveisiin ja vahvuuksiin nojaavaa luottamusta ja iloa yhteisessä olemisessamme?

5. Koulutyöhön liittyvä työmäärä liian suuri. Voisimmeko yhteisillä hyveisiin ja vahvuuksiimme perustuvalla yhteistyöllä ja yhteisellä tekemisellä helpottaa toistemme työtä?

6. Lintsannut ainakin 2 päivää kuukauden aikana. Miten onnistuisimme vahvuuspedagogiikan soveltamisella tukemaan oppilaiden kiinnostusta kouluun?

7. Opettajat eivät ole kiinnostuneita oppilaan kuulumisista. Miten onnistuisimme kuulemaan oppilaan kuulumisia ja erityisesti tunnistamaan vahvuuksiin perustuvat kuulumiset?

8. Opettajat eivät rohkaise mielipiteen ilmaisuun oppitunnilla. Miten ohjaisimme hyveisiin ja vahvuuksiin perustuvan ilmaisun esiintuloa oppitunneilla ja koko koulussa?

9. Pitää koulunkäynnistä. Miten lisäisimme hyveiden ja vahvuuksien esiin nostamisella tiedonjanoa ja innostusta koulunkäyntiin?

10. Vaikeuksia opiskelussa. Miten tunnistaisimme opiskeluvaikeudet ja huolet ja voisimme puuttua niihin ennakoiden?

Mitäs ajattelette?

MUUT sarjan viisaat ajatukset löydät blogin oikeasta palkista a) hae- gadgetista  hakusanalla viisaita ajatuksia  tai b) klikkaamalla tunnisteet -gadgetista sana viisaita ajatuksia.

Ei kommentteja: