Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, syyskuuta 02, 2016

Viisaita ajatuksia. Osa 22. Erityisopettaja Kirsi Ihalaisen 10 pointtia

SUOMALAINEN  koulu tarvitsee viisaita ajatuksia. Avasin elokuun puolivälissä  tässä blogissa sarjan blogilastuja, johon pyydän arvostamiltani koulumiehiltä ja naisilta heidän konkreetteja ehdotuksiaan siihen, miten kunnan tasolla voidaan vastata tämän ajan uusiin haasteisiin.

Numerolla 22 esittelen tänään helsinkiläisen erityisopettajan Kirsi Ihalaisen. Kirsi valmistui vuonna 1981 luokanopettajaksi ja vuonna 1989 erityisopettajaksi. Hän on myös  OAJ:n valtuutettu ja luottamusmies.

Kirsin pointit

1. Koko maan kaikissa kolkissa on tähän saakka löytynyt viisasta osaavaa ja taitavaa kouluväkeä. On pidettävä huolta, että jatkossakin on näin ja alueellinen eriarvoisuus koulutuksen sisällöissä tai saatavuudessa ei lisäänny. Koulutukseen kohdistuvat leikkaukset eriarvoistavat alueellisti sekä opiskelijoita, että opetuksen ammattilaisia. Mikään ei tuota yhtä varmasti eriarvoisuutta kuin koulutuspalvelujen heikentäminen.

2. Oppilaiden oikea osallisuus mahduttaa mukaan kaikenlaiset oppijat omine vahvuuksineen ja tuen tarpeineen. Koulu on ennen kaikkea lasten, nuorten ja oppilaiden toimintaympäristö. Oppilaslähtöisyys tai sen puute paistaa läpi heti koulun ovesta sisään astuttaessa.

3. Oppilaan ohjaaminen on kaikkien koulun aikuisten tehtävä. Oppilaan koulupolku ei pääty peruskoulun suvivirteen yhdeksännellä luokalla. Valinnoissa voi tehdä virheitä - se sallittakoon. Oppilaan ohjaamisen velvollisuus voisi jatkua peruskoulun päättymisen jälkeen siinä koulussa, jossa päättötodistus on kirjoitettu. Nuoren turvaverkon rakentaminen tuttujen aikuisten ja palvelupisteiden helpottaa avun pyytämistä kiperissä tilanteissa.

4. Hallintokuntien rajat ylittävän yhteistyön raja-aidat on kaadettava. Kun löytyy toimivia pedagogisia malleja tai ratkaisuja yhdistämään sosiaalitoimen, nuorisotoimen, terveydenhuollon ja koulun yhteistyötä oppilaiden hyväksi, byrokratia väistyköön. Harvoin on kyse isoista rahoista ja yksittäisten hankkeiden laajentumisuhka harvoin todellinen.

5.Erilaisilla pedagogisilla malleilla ja koulujen omaleimaisuudella mahdollistetaan uuden OPS:n  mukainen pedagoginen kehittyminen ja muutos. Kaikkien koulujen toiminnan ei tarvitse olla samanlaista tai noudatella samoja kaavoja. Erilaisuus on rikkaus.

6. Jos haluat oppia jonkun uuden taidon, opetusmenetelmän tai asian tai pedagogisen menetelmän, opeta se toiselle opettajalle. Tätä viisautta voisivat kehittäjärehtorit käyttää sitouttaessaan opettajia uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa. Opettajat jakavat mielellään ja avosylin sen, mitä itse osaavat.

7.Koulussa opettajilta edellytetään usein projektin johtamistaitoja suhteessa toisiin aikuisiin ja kollegoihin. Näitä taitoja ei välttämättä ole luontaisesti kaikilla opettajilla, mutta ne on helppo omaksua hyvällä ohjauksella. Opettajat kasvavat tässä tehtäviensä tasolle, jos heille annetaan valtuudet kehittää ja kehittyä.

8. Yhteisopetusta, pariopetusta tai kollegiaalista tukea on vaikea lähteä toteuttamaan ilman selkeää pedagogista melko konkreettista päämäärää tai tehtävänantoa. Tehtävän antajalla – Koulun johtajalla, pedagogisella eteenpäin viejällä - on oltava näkemys siitä, mihin pyritään. Lisäksi pedagogisen johtajan on kyettävä organisoimaan työyhteisö niin, että kaikkien osaaminen otetaan käyttöön ja tulee näkyviin. Turhautunut opettaja ei anna työpanostaan koulun kehittämiseen ja on esteenä toistenkin eteenpäinmenolle.

9. Kiitoksella ja oikealla palautteella esimiehet kouluissa ja kouluhallinnossa saavat alaisensa ihmetekoihin suomalaisen koulun puolesta. Tämä ei tarkoita sitä, että vääryydet ja epäasiallinen ammattiin kuulumaton toiminta sivuutetaan, siihen on puututtava asiallisesti.

10. Työssä jaksaa, jos tehtävät ovat oikean kokoisia ja tavoitteet saavutettavissa. Esimiehen palaute tehdystä työstä on työssäjaksamisen ydin. Tätä tehtävää ei esimies voi kiertää tai delegoida kenellekään toiselle. Jokaisen työyhteisön jäsenen tulee tulla kuulluksi ja nähdyksi ammattiroolissaan.

Mitäs ajattelette?

MUUT sarjan viisaat ajatukset löydät blogin oikeasta palkista a) hae- gadgetista  hakusanalla viisaita ajatuksia  tai b) klikkaamalla tunnisteet -gadgetista sana viisaita ajatuksia.

Ei kommentteja: