Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, elokuuta 22, 2012

Uuden Auroran toiminta-ajatus- aihio 20.8.2012


Uusi Aurora on pedagogisesti esteetön

Versio 1.1.

Tänään keskiviikkona on siis Auroran rakennushankkeeseen liittyvä suunnittelukokous, jota varten olemme pikavauhtia ideoineet uuden koulun toiminta-ajatusta. Olen yhdistänyt seuraavaan maanantai-istunnon esillä olleita ajatuksia ja opettajilta saamiani vinkkejä Lönnrootin tapaan. 

Täydennetään kuvausta juoksussa.  Kaikki komentit arvokkaita.

Pedagoginen esteettömyys tarkoittaa


  • Kasvatustavoitteen osalta: Kasvatusta omaksi, itseksi, joka ymmärtää riippuvuutensa ja vastuunsa toisista. Oppilaalla on valmiudet pärjätä koulussa ja myöhemmin elämässä.  Hän on humaani ja luova. Hän osaa, ajattelee ja tuntee. Hän on oman oppimisensa asiantuntija, joka näkee koulutiedon muovattavana  hyödykkeenä.
  • Opettajan osalta: Vapautta etsiä ja kokeilla, tehdä toisin ja itse ja yhdessä. Pedagogista vapautta ja vahvaa vastuuta.
  • Oppilaiden osalta: Oikeutta oppia omalla tavalla niin, että hänen on työrytminsä otetaan huomioon. Mahdollisuuksia  innostua itseä kiinnostavista asioista. Oikeutta olla lapsi. Oikean kokoista vastuuta itsestä ja muista. Osallisuutta.
  • Opetuksen  ja kasvatuksen osalta: Hyviä koulupäiviä, joihin osuu oppimaan sytyttäviä  onnistumiskokemuksia ja kasvua tukevaa tahdikkuutta. Monipuoliset opetustilanteet luovat pohjaa kehittymiselle ja auttavat  ymmärtämään erilaisisia ihmisiä, elämänpiirejä, tieteenaloja, kulttuureja ja  taiteita. Tarvitaan monipuolisia työtapoja:   leikkiä, taidetta, seikkailua, liikuntaa, sosiaalista yhteistoimintaa ja paneutuvaa opiskelua. Tukea sille, että jokaisella olisi mahdollisuuksia löytää itseä energisioiva harrastus.
  • Tuen ja ohjauksen osalta: Pyrkimystä poistaa oppimisen ja kasvun esteitä ajoissa ja tehokkaasti. Kokonaisvaltaisen tuen ideaa.
  • Kouluyhteisön osalta: Yhdessä suunnittelemista, tekemistä ja elämistä. Avoimuutta, kohtaamis- ja osallistumismahdollisuuksia, monentason kasvatuskumppaanuutta, kaikkien  korrektia huomioonottamista ja fiksuja kompromisseja.
  • Koulun toimintakulttuurin osalta: Kokeilevaa ja  turvallista otetta koulutyöhön, monenlaisuuden sietoa ja hyötykäyttöä,  joustavia ja harkittuja rakenteita ja käytänteitä. Myönteistä, oppimaan kannustaa ilmapiiriä. Koko koulun kasvatusvoimaa.
  • Tilojen ja välineiden osalta: Riittäviä, joustavia, terveellisiä, turvallisia, miellyttäviä ja tarkoituksenmukaisia tiloja, jotka ovat avoimia myös kylän lasten, nuorten ja aikuisten vapaa-ajan toiminnalle. Koulu on kohtaamispaikka. Tilojen monipuolinen käyttö on mahdollista, kun rakenneratkaisut ovat joustavia. Toimivia, monipuolisia välineitä. Riittäviä resursseja.  Realisia ja  virtuaalisia oppimisympäristöjä


1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Ja tässä taas hieno kiteytys! kiitos !