Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, elokuuta 10, 2012

Opettajien muu kuin opetukseen liittyvä työ syö työtehoa

Esim. sisäliikuntavaarastosta vastaaminen on tosi haastava tehtävä. Väli-
neitä kun käyttävät kaikki luokat ja lisäksi vielä iltakäyttö.
KOKOSIN maanantain suunnittelupäivää varten erillisiä tehtäviä, joita meidän tulisi  jakaa opettajien kesken. Niin, että työt jakautuisivat oikeuden- ja tarkoituksenmukaisesti.  Osa  tehtävistä voidaan jakaa esim. ryhmille. Osa jää rehtorille ja apulaisrehtorille.

Hyvä työnjako saa arjen sujumaan. Kunhan vastuun saanut myös sen kantaa.  Mutta ymmärrän kyllä huolen; millä ajalla nuo tehtävät hoidetaan. Opettajat on koulutettu ja palkattu opettamaan.

Olen pitkään ollut sitä mieltä, että koululla välttämättömät  muut kuin opetustehtävät tulisi saada tehdä työajalla. Osaan ei tällä hetkellä ole osoitettu  maksettua aikaa lainkaan.

Melkoinen lista, eikö? Ja olenkohan edes muistanut kaikki?


 • ATK- yhteysopettaja (Vastaa atk-laitteista. Huolehtii, että laitteet ovat kunnossa. Pitää yhteyttä Fujitsuun. Vastaa ATK-tilasta.)
 • AV-yhteysopettaja (Vastaa monistuskoneesta, kameroista jne.)
 • Avustaja-palveluiden koordinoija
 • Bändikamavastaava (Huolehtii soittimista, vahvistimista, bändikämpästä jne.)
 • Ensiapukaapeista vastaava
 • eOPIT-tunnuksista vastaava
 • Esityslaitteista vastaava (Huolehtii valo- ja äänilaitteista esitysten yhteydessä)
 • FRONTTER – yhteysopettajat 2-4 (Vastaavat järjestelmän käyttöönotosta syksyllä 2012)
 • FY-Ke-välineista vastaava (Huolehtii välineistä)
 • Glims- yhteyshenkilö
 • Henkilökunnan edustaja johtokunnassa (Kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä)
 • HEUREKAyhteyshenkilö
 • Iltapäivätoiminnan yhteysopettaja (Johtaa käytännön yhteistyötä) 
 • Itsearviointitoiminnan yhteysopettajat (Auttavat rehtoria koulun itsearviointitoiminnassa ja raporttien laatimisessa (syksy 2013). Koulutusta jo tänä syksynä)  
 • Johtoryhmä ( Toimii rehtorin apuna. Meillä tiimipomot)
 • Kahvi-vastaava (Huolehtii, että kahvia on)
 • Kartoista ja kuvatauluista  vastaava (Pitää huolta, että ne ovat kunnossa)
 • Kasvattajaverkoston jäsenet (Verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa)
 • Kerhotyön yhteyshenkilö (Koordinoi kerhotoimintaa, laatii kerhotarjottimen, kokoaa vastaukset. Osallistuu kerhoresurssin jakoon ja kerhokortin laadintaan)
 • Kirjastonhoitajat (Kirjojen lainaus, kunnossapito. Tietokone-ohjelma. Kirjastotunnin pitäminen. Tiedotus kirjastobussista)
 •  KIVA-tiimi (Selvittelee kiusaamistapauksia. Huolehtii kyselyistä ja kansioista)
 • KODIN ja KOULUN yhteistyön yhteyshenkilö (Osallistuu Koti ja Koulu ry:n  kokouksiin. 
 • Koulukuvausvastaava (Huolehtii kuvausjärjestelyt)
 • K-Tiimin vetäjä (Vastaa yhteistyöstä keittiön ja kiinteistönhoidon väen kanssa)
 • Kriisiryhmä (Laatii kriisisuunnitelman. Ohjaa rehtorin kanssa kriisien hoitoa)
 • KULPS- yhteyshenkilö (Koulutusta tulossa. Tiedotustehtäviä jne.)
 • Kummitoiminnasta  vastaava (Huolehtii 1.- ja 5.-luokkalaisten kummitoiminnasta)
 • 6.  luokan opettajat- Vastaavat nivellyksestä yläkouluihin päin  
 • Liikunnan yhteysopettaja (Mm.kunnan urheilukisat, uinnin järjestelyt, Unicef-kävely)
 • Liikuntavarastoista vastaavat (Kaksi varastoa välineineen)
 • Matematikan välinevarastosta vastaava ( Pitää huolta välineistä ja varastosta)
 • Monistushuoneesta ja Anna-Liisan Kammarista  vastaava (Pitää tilan järjestyksessä).
 • Musiikin  yhteysopettaja (Välittää musiikin opettajille tarkoitettua tietoa)
 • Musiikkiesityksistä vastaava
 • Musiikivälineistä (Huolehtii muitten soittimien kunnosta. Pianonviritykset jne,)
 • Nettisivuista vastaava/tiedotusvastaava (Pitää  koulun viralliset sivut kunnossa. Voi olla useita Tulee koulutusta.
 • Näyttämöpuvuista  vastaava (Pitää puvut ja varaston kunnossa)
 • OHR- sihteerin tehtävät (Laatii kokouksista pöytäkirjat. Koordinoi toimintaa yhdessä rehtorin kanssa)
 • Opettajien liikuntapukusuojasta vastaava (Pitää pukusuojan järjestyksessä)
 • OPS-yhteyshenkilöt (Vastaavat opetussuunnitelman jalkauttamisesta. Työ tiivistyy lukuvuosina 2014-15 ja 2015-16)
 • Oppilashuoltoryhmä (Lakisääteiset tehtävät)
 • Oppilasparlamentin  opettajajäsen (Auttaa rehtoria kokousärjestelyissä)
 • Oppilaspäivystyksestä vastaava  (Opettajat, joiden oppilaat ovat työharjoittelussa (parakki ja pääaula))
 • Perehdytyksestä vastaava
 • PR- vastaavaa (Huolehtii merkkipäivien jne. muistamisesta ja rahankeruusta)
 • Puhelinasioiden  yhteyshenkilö
 • Päiväkotien yhteyshenkilö (Vastaa nivellyksestä päiväkoteihin)
 • Rakennushankkeen ideointiryhmä (Uutta Auroraa suunnitellaan syksystä 2012 syksyyn 2013. Ryhmä sparraa rehtoria suunnittelukokouksiin)
 • Ruokala-avusta vastaavat (Opettajat, joiden oppilaat auttavat kouluravintolassa)
 • Ruokailuvuoroista  vastaava
 • SANOMALEHTI-koulussa yhteyshenkilö
 • Sijaisjärjestelyistä vastaava (perehdytys, ohjaus)
 • Taksi-asiat (valvonnat, muutokset)
 • Tapahtumista vastaavat (Perinteisiä tapahtumia on paljon. Niille kullekin on aihetta nimetä vastaava.Esim:  Koulurauhan julistus- Kodin ja koulun yhteistyöpäivä- Kansainvälinen opettajan päivä-Aleksis Kiven päivä-Kulttuurisiestat-isänpäivä-YK-päivä-Itsenäisyyspäivä- Joulukirkko-Joulujuhla-Runebergin päivä- Aurora-päivä- Via Dolorosa- Vappu- Äitien päivä-Kevätjuhlat Kutosten läksijäiset- Bändikonsertit-Yhteiset elokuvat
 • Taukotuvan  siisteydestä vastaavat
 • TN-yhteyshenkilö (Pitää tilan, varastot, koneet ja välineet kunnossa. Hoitaa tilaukset. Huolehtii 5. luokan kevään valinnoista)
 • TS-yhteyshenkilö (Pitää tilan, varastot, koneet  ja välineet kunnossa. Hoitaa tilaukset. Huolehtii 5. luokan kevään valinnoista)
 • Turvatiimi (Auttaa rehtoria koulun turvallisuuteen liittyvissä (väkivalta jne,) asioissa.  Auttaa poistumisharjoituksen suunnittelussa)
 • Työharjoittelijoiden  yhteyshenkilö (Vastaa siitä, että työharjoittelu sujuu hyvin)
 • Työryhmien vetäjät 
 • Työturvallisuus yhteyshenkilö (Auttaa rehtori työturvallisuusasioissa)
 • Valvontavuoroista vastaava
 • Vararehtorit. (Sijaistavat rehtoria, kun myös apulaisrehtori on pois.  Pitävät postipalaverin)
 • Vierailujen  yhteyshenkilö (Auttaa rehtoria vieraiden ohjaamisessa)
 • Visual Designer  (Ideoi koulun tilojen tuunaamista)
 • WILMA-asioista vastaava (Mm. tunnusasiat)
 • Välinelainaamotoiminnasta vastaava
 • Yhteisvarastoista vastaavat (Kaksi varastoa. Huolehtivat tilauksista ja varaston siisteydestä)


Ei kommentteja: