Kirjoja

Kirjoja

torstaina, elokuuta 09, 2012

Rehtorien lukuvuoden avausseminaarista

Opetustoimenjohtaja avaa seminaarin.
LUKUVUODEN  2012-13 avausseminaari pidettiin jälleen Espoonlahdessa, Kokoushotelli Meripuistossa.  Paikalle on kutsuttu kaikki espoolaisrehtorit ja merkittävä osa suomenkielisen opetuksen tulosyksikön hallinnosta. Sali on aivan täynnä. Muutama  koulu  on saanut  uusia  va/vs.  rehtoreita:  Mm. Eestinkallio, Koulumestari, Lahnus, ja Lintumetsä. Sijaisrexejä jatkaa mm. Niipperissä, Tapiolan lukiossa ja Tähtiniityssä.

ENNAKKOTIETOJA lukuvuodesta oli lähettety rexeille jo pari päivää aikaisemmin. Poimin Jonna Suometsän ja Kaisu Toivosen allekirjoittamsta tiedotteesta seuraavia asioita:
  • Espoossa koululaiset ja lukiolaiset aloittavat uuden lukuvuoden tiistaina 14.8.2012, pääsääntöisesti klo 9. Uusia ekaluokkalaisia Espoossa on 3163, joista ruotsinkielisiä on 332.  
  • Saunalahden uusi yhtenäinen peruskoulu aloittaa.  Uudessa koulussa ovat evakossa myös Mainingin yläkoulun oppilaat (koulun peruskorjaus käynnistyy vuoden 2014 alussa).
  • Espoonlahden koulun ja lukion perusparannus aloitettiin kesäkuussa. Peruskorjaus päättyy vuoden 2013 lopussa.  Espoonlahden yläkoulu on muuttanut Mainingin yläkoulun tiloihin ja Espoonlahden lukio Rehtorintien tiloihin.
  • Lintuvaaran koulu toimii Lintumetsän koulun pihalle rakennetuissa siirtokoulutiloissa. Lintuvaaran koulun peruskorjaus ja laajennus on suunniteltu alkavan syksyllä 2014.
  • Tiistilän alakoulu ja Matinkylän yläkoulu on yhdistetty yhtenäiseksi peruskouluksi. Koulun nimi on Tiistilän koulu. 
  • Kolme erityiskoulun ja alakoulun kokonaisuutta on yhdistetty kolmeksi yhtenäiseksi peruskouluksi Postipuun kouluksi, Tähtiniityn kouluksi ja Veräjäpellon kouluksi.  
  • Opettajatilanne Espoon kouluissa on lukuvuoden 2012–2013 alkaessa hyvä. Haussa olleisiin vakinaisiin suomenkielisiin  175:een opettajan virkaan tuli 3551 hakemusta.  Erityisluokanopettajien virkoihin oli vähän kelpoisia hakijoita. Määräaikaisiin suomenkielisiin opettajantehtäviin (273)  saatiin 3603 hakemusta.  
  • Iltapäivätoimintaa pystytään tarjoamaan kaikille halukkaille ekaluokkalaisille. jotka hakivat paikkaa ilmoittautumisajan päättymiseen 4.5.2012 mennessä. Suomenkielisistä ekaluokkalaisista noin 70 % haki iltapäivätoimintaan. Kaikille 2-luokkalaisille iltapäivätoimintaan hakeneille ei voitu osoittaa iltapäivätoimintapaikkaa. Tänä vuonna suomenkielisistä 2-luokkalaisista noin 34 % haki iltapäivätoimintapaikkaa ja paikan sai noin 69 %. Kaikille ruotsinkielisille ekaluokkalaisille ja tokaluokkalaisille, jotka hakivat iltapäivätoimintapaikkaa, pystyttiin se tarjoamaan. 
  • Espoossa suomenkielisessä esiopetuksessa on 2904 lasta. Esiopetusta järjestetään 100 päiväkodissa ja 40 koulussa. Osa koulun tiloissa tapahtuvasta esiopetuksesta on varhaiskasvatuksen järjestämää. Maksuttoman esiopetuksen piirissä on 98 % 6-vuotiaista.
SEMINAARI  alkoi klo 8.30  aamiaisella; nakkia, munakokkelia, vihanneksi, karjalanpiirakoita, lohta...
Ja tietysti kahvia. Ehdin Vespalla ihan hyvin. Kokoukseen siirryttiin klo 9.30.

MUISTIO Lukuvuoden aloitusseminaari 9.8.2012

(1) Opetustoimenjohtajan puheenvuoro

Kaisu Toivonen kertasi mm.  kaupungin ja sukon organisaatiorakennetta ja kaikkia sitovia tavoitteita.  Lukioilla on 16.8 innolukio-avaus, joka on hieno ajatus. Edessä on tänä syksynä paljon muutoksia, mutta otj kehoitti etenemään rauhassa. Myös Sukossa on tapahtunut ja tapahtuu henkilöstömuutoksia.

(2) Opetuspäällikkö Ilpo Salosen puheenvuoro

Opetuspäällikön slogan oli: Ole valmis.  Ei voi jäädä paikalleen.
Kolmen alueen tuki on  pedagoginen ei didaktinen uudistus.
Kun maailma ja esim.ops muuttuu, koulunkin on muututtava. Toimintakulttuurin muutos on rehtorin vastuulla. Hyvää teoreettista tukea toimintakulttuurin muutokseen hän oli löytänyt  Scheinin ja Bionin teorioista. Kulttuuri on alitajuisia oletuksia.

(3) Kehittämispäällikkö Juha Nurmen puheenvuoro

Tulevan lukuvuoden keskeisiä  kehittämisosastolle kuuluvia asioita esitteli Juha Nurmi. Monelle koululle ongelmia aiheuttaneesta kehyksen ja palkkarahojen kuilusta puhuttuun. Kouluille on laskettu opettajatuntien keskihinta. Keyhys ei riitä, jos alakoulussa  on esim. aineenopettajia ja kaksoiskelpoisia opettajia

Tämän vuoden aikana jatketaan laatukriteerityötä. Itsearvioinni  vakiokyselyt uusitaan keväällä 2013.  Meidänkin on nyt pohdittava toteutammeko kyselyt vanhoilla vai uusilla kysymyksillä.

Erityisopetuksen oppilasmäärä kasvaa. Nurmi pyysi pohtimaan, mitä asialle voisi tehdä (Vrt. Vantaa ja Lappeenranta). Yläkoululaisten määrä vähenee vuoteen 2016 saakka.

(4) Hallintopäällikkö Tapio Erman puheenvuoro

Tapio Erma muistutti, että edessä on taas ehdokkaiden nimittäminen uusiin johtokuntiin. Kokoukset saadaan pitää, kunhan lautakunta on  päättänyt, onko johtokuntia jatkossa Espoossa. Kuulimme myös AVIN linjauksia molempien huoltajien kuulemisesta  tuen päätöksissä yhteishuoltajuustapauksissa.

Erma kertoi myös, että talonmiehet laskuttavat tuolien kannosta jne, kunnes Sito tekee uuden sopimuksen.

(5) Palvelusuhdepäällikkö Marja-Liisa Heikkilän puheenvuoro

Marja-Liisa Heikkilä kertoi, että TVA-lisät (412 kkj)  tulee taas panna maksuun muodollisesti päteville luokanopettajille, joilla on haastava opetusryhmä. Yhdelle opettajalle lisää saa maksaa korkeintaan 200 €/kk. Aurorassa kuukausittain jaettava summa on lukuvuoden aikana 6516 euroa. Tammikuun loppuun mennessä se on 539 €/kk, ja helmi-heinäkuussa 547 euroa. Jos lisä myönnetään sellaiselle, jolla on ns. siirtymäkauden lisä (esim. alkuopetus), se poistuu. Helmikuussa on taas palkankorostus (0,30 %)

TOINEN tärkeä asia liittyi sairauspoissoloihin. Pitkissä sairaustapauksissa palkanmaksu lakkaa, jolley työkykyä arvioida. Jos työntekijä on pois kuukauden, rehtorin on  otettava yhteyttän työterveyshuollon työterveyshoitajan ja sovittava työntekijän työkyvyn arvioinnista.
Henkilöstöpalvelujen ohjeen mukaan työntekijän tulee toimittaa työterveyshuollon laatima lausunto Kelalle työkyvystä ja mahdollisuuksista jatkaa työssä viimeistään silloin, kun päivärahaa on maksettu 90 päivältä viimeisen kahden vuoden aikana.


30.1. 2013 on  luvassa isot kemut Espoossa pitkään palvelleille (mm. 10 vuotta).

(6) Turvallisuusasiaa


Espoo on saanut valmiiksi oman ohjeiston työpaikkakiusaamistapauksiin. Neli-sivuinen lehdykkä on  hyvin tehty, ja selkeä. Sitä esitteli työsuojelupäällikkömme.

Kuulin häneltä myöskin, että uhkatilanneilmoitusten määrä on hieman laskenut.(7) Jonna Suometsän   ja Asko Lipon puheenvuoro

Espoo on käynnistänyt yhtä aikaa melkoisen määrän IT-uudistuksia.
Tiedottaja Jonna Suometsä kertoi Sharepointista ja koulujen nettisivuista. Vanhemmilta on tullut paineita siihen, että koulut tiedottaisivat sivuillaan aktiivisemmin. Netcommunity-järjestemään tulisi olla koululla  2-4 päivittäjää.

Samaan aikaan luovutaan myös eOpitista ja siirrytään Frontteriin. Jokaiselta koululta tulisi löytyä noin 4 opettajan ryhmä, joka ottaa vastuulleen Frontter-hankkeen onnistumisen- ja saa siihen koulutusta
Koulutusta on luvassa myös kaikkien koulujen opettajille.
Samaan aikaan vaihtuu myös opettajien email-osoitteet ja leasing-koneiden Windows-versio.

Henkan käyttöönotto siirtynee maraskuuhun.
(8) Elina Rönkön ja Jaakko Rekolan puheenvuoro

Elina Rönkkö ja Jaakko Rekola esittelivät opettajille tarjolla olevaa koulutusta. Eriyisesti kouluja kehotettiin ilmoittautumaan 3.10 Adobella pidettävään opsin jalkautuskoulutukseen.

VESO-vihkoa ei enää monisteta, vaan se löytyy netistä.

Joka koululta toivotaan 1-2 opettajaa Ekotukihenkilökoulutuksee. 1 osallistuja on pakko lähettää.

(10) Kerhoasiaa
Sitten esiteltion kerhoasioita. Keväällä koulut olivat hakeneet yhteensä  370 000 euroa kerhotoiminaan. Rahaa Espoo sai niin paljon, että keskimäärin koulut saivat 75 % hakemastaan. Auroran koulu sai 14 000 euroa. Se tarkoittaa noin kahdeksaa 320 tuntia + koulun oma panos 80 tuntia. Hienoa. Jokaisen koulun tulee laatia ns. kerhokartta. Ts. kaikki kerhot laitetaan näkyviin koulun nettisivuille. KULPS-kickstart  pidetään Espoon kulttuurikeskuksessa 10.9. Koulu  nimeää oman KULPS-yhteysopettajan.

(11) Etappi-toiminta

Kaisa Alaviiri kertoi Etappi-ryhmistä, jotka on tarkoitettu oppilaille, jotka  eivät  pysty käymään omaa koulua, mutta joilla ei ole vielä paikkaa erityisluokassa.  Alakoulujen osalta tällainen ryhmä aloittaa Friisilän koulussa.

PITKÄ päivä. Lounas oli hyvä (kanaa ja kalaa). Ja 15.20 oli tarjolla vielä kahvia ja leivonnaista.  Oli mukava tavata tuttuja rexejä. Asiaa oli valtavasti.

Ei kommentteja: