Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, elokuuta 13, 2012

Hyvä lukujärjestys syntyy prosessina

Heinävaaran kansakoulun lukujärjestys lukuvuonna 1899-1900.
Lukkari löytyi netistä 
AURORASSA - jo pitkään ja monesta syystä - on  luovuttu ajatuksesta, että luokkien  työjärjestykset ns. lukujärjestykset olisivat valmiina keväällä. Joissain kouluissa se onnistuu, meillä ei. Mutta on sillä myös hyvät puolensa.

Tästä(kin) syystä meillä lukuvuosi alkaa aina  ns. yleisopetuksella. Ensimmäisten päivien aikana luokanopettaja vastaa itse luokkansa opetuksesta. Tämä antaa mahdollisuuksia ryhmäyttää luokkaa ja keskittyä opiskelun ohjaukseen. Samalla opettajat voivat  osallistua lukkareiden hiontaan. Ja lukkareista tulee paremmat. 50 silmää näkee paremmin kuin kaksi.

Prosessi etenee meillä seuraavasti:

(1) Rehtori jakaa lukujärjestysaihiot  opettajille suunnittelupäivänä. Ns. vaikeat aineet: TN-TS-Kielet-LP-LT on pudotettu paikoilleen. Rehtori sijoittaa lukkariin myös muut oppiaineet, mutta niiden paikkaa opettaja voi vielä vaihdella. Opettajien lukkareissa ei ole vielä erityistehtäviä (TVT, jory, kirjasto jne.),  niiden kohtaloon vaikuttavat mm.  vastuualueista tehtävät päätökset.

Lukkareista puuttuu niinikään opettajille jaettavia ela-, mer-, S2- ja ns. R-tunteja. Ne sijoitetaan paikoilleen vasta kun tiedetään lopullinen kehys ja  ela- ja S2- opetuksen tarve. Kaikille luokille ei ole vielä sijoitettu tukiopetustuntia, mutta sellainen tulee, kun nähdään lopullinen tuntikehystilanne (joka riippuu oppilasmääristä),

(2) Opettaja tarkistaa lukkariaihion
- onko luokan osalta mukana kaikki tunnit?
- onhan viikkotuntimäärä oikein 20-20-23-23-25-26?
- ovathan palkkitunnit paikoillaan?
- eihän kenellekään oppilaalle tule hyppytuntia?
- onhan ruotsin tunti varmasti päivän ensimmäinen tai viimeinen?
- onko opettajan omassa lukkarissa aineita, joita hän mielellään luovuttaisi toisten opetettavaksi?
- miltä alustava tuntimäärä vaikuttaa?
- haluaako opettaja vaihdella tuntien paikkoja?

(3) Opettaja kokoaa ylös toiveensa ja antaa ne rehtorille  keskiviikon aikana. Opettajat eivät sovi vielä tässä vaiheessa keskenään vaihtoja. Kootaan ensin kaikki toiveet ja muutosehdotukset. Alkuopetuksessa saa olla korkeintaan viisi tuntia päivässä, kolmannelta alkaen korkeintaan seitsemän.

(4) Rehtori kokoaa muutostoiveet ja alkaa neuvotella niistä. Samalla laaditaan ehdotukset eri luokka-asteiden Ela- ja S2-tuntien paikoiksi.

(5) Maanantain 20.8  Aamupalaverissa ja iltapäivän tiimeissä hiotaan lukkarit. Nyt sovitaan tuntien vaihtamisesta päittäin- jos sellaista halutaan. 

Ei kommentteja: