Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, elokuuta 28, 2010

Kolme väylää pedagogiseen hyvinvointiin

Kuvan saa suuremmaksi klikkaamalla

MAANANTAINA jatkamme Aurorassa oppilaan ohjauksen kehittämishankkeen ideointia: mitä osa-alueita kukin/kukin tiimi tai koko koulu lähtee työtään tutkivien opettajien yhteisönä kehittämään. Olen koonnut tämän lastun kuvaan hankkeen perusrakennetta, sellaisena kuin sen itse hahmotan.

KOKO koulunpidon perusidea  on  luoda jokaiselle lapselle  mahdollisimman hyvät eväät hänelle parhaaseen mahdolliseen tulevaisuuteen. Tässä Auroran pedagogisen ohjauksen hankkeessa kirkastettaisiin ohjauksen suurta merkitystä  tässä työssä laadukkaan opettamisen rinnalla. Ohjaus ymmärrettäisiin olennaiseksi osaksi opetusta.

OHJAUKSELLA pyrittäisin lisäämään kaikkien oppilaitten (ei vain koulussa valmiiksi hyvin viihtyvien) pedagogista hyvinvointia. Se tapahtuisi kolmea väylää pitkin. Luomalla jokaiselle oppilaalle yhä enemmän kokemuksia siitä, että
  • hän pystyy (osaa)
  • hän vaikuttaa
  • hänestä välitetään.
Olen jäsentänyt kuvassa 28 erilaisia osatekijää, joiden kautta voisimme ohjausta kehittää. Ne on jaettu ajallisesti kolmeen eri ryhmään: etukäteistyöhön, toimintaan itse opetustilanteissa ja jälkityöhön.

Kaikki kommenti ovat edelleen tervetulleita. 

2 kommenttia:

Kari Kinnunen kirjoitti...

Mielestäni tämä näyttää hyvältä ja ennenkaikkea konkreettiselta kokonaisuudelta. FB-kielellä: tykkään!

Kristiina Vanhala-Selin kirjoitti...

Kiva.
Tukarikoulutuksessa on myös materiaaleja tunne, ja kiusaus sekä itsetuntoharjoituksiin luokassa, mutta sitä ei ole kytketty pedagogiseen hyvinvointiin ja motivaation paranemiseen.
Sen sijaan mentori eli koulukuraattori, joka kiertää pyynnöstä opettamassa luokan erityisoppilaiden tai haastavien tapausten huomioimiseen ja luokan opiskelumotivaation parantamiseen, yrittää räätälöidä oppilaille tapoja oppia paremmin.