Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, elokuuta 30, 2010

Opetus ja tuen muodot: pilottikoulujen rooli

Tänään tehostetun tuen pedagogisen ryhmän kokouksessa
Ilpo Salosen flap-kuvan pohjalta tehty kuvaus meneillään
olevasta tukitoimien kehittämisprosessista.
TÄNÄÄN ilta- päivällä kokoontui virastossa espoolaisia ns. kelpo-pilotti- koulujen rehtoreita ja viraston ja kelpo- hankkeen väkeä.

Espoolaiset pilottikoulut ovat: Aurora, Eestinkallio, Kantokaski, Meriusva, Nöykkiö ja  Ruusutorppa.

Yritimme ottaa haltuun varsin monitasoista kehittämistoimintaa ja selkeyttää, mitä oikein olemme tekemässä. Pysähtyminen on joskus oikein terveellistä.

Jotenkin näin tiivistäisin kokouksemme lopputulemaa:

1. Kehittämistoiminnan tavoitteena on hahmottaa, miten opetus ja tuki toimivat about vuonna 2015, kun toiminnan seuraehdot muuttuvat.

2. Opetusta ja tukea säätelevät kehystekijät ovat dynaamisessa vaiheessa: a) opetussuunnitelma muuttuu, b) säädökset muuttuvat, c) taloustilanne muuttuu (myös säädösten muutosten johdosta) ja d) syntyy uusia pedagogisia innovaatioita.

3. Espoolaisten pilottikoulujen ydintehtävä on tuottaa ja mallintaa yhdessä muiden pks-pilottikoulujen kanssa pedagogisia innovaatioita, joita voitaisiin  ottaa käyttöön muissa kouluissa uudessa tilanteessa.

4. Ideoiden kehittämiseksi pilottikoulujen opettajat saavat koulutusta. Koulutusta organisoi mm. Arviointikeskus.

5. Pilottikoulut tulevat esittelemään hyviä käytänteitään kaksilla messuilla: 10.11. klo 11-18 Wanhassa Satamassa ja keväällä Espoon omassa Huhti-messu-tapahtumassa la 9.4.2011. Kullakin pilottikoululla on niissä oma ständi ja sen lisäksi noin puolen tunnin saliesitys. Pilottikouluista tullaan myös tekemään erillinen esite marraskuun tilaisuuteen. Minä lupauduin juontamaan saliosuuden Wanhassa Satamassa.

6. Syyskuun aikana järjestetään seminaari johon osallistuu kaikkien Espoon kelpo-kehittämisryhmien edustajia (pedagoginen ryhmä, hallintoryhmä, yhteistyöryhmä (esiopetus-perusopetus).

Ei kommentteja: