Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, huhtikuuta 30, 2010

Iltapäivätoiminta Aurorassa lkv 2010-11


AURORAN koulun TIP-hankkeen ohjausryhmä piti vappuaattona viimeisen kokouksensa. Hanke käynnistyi aikanaan kahden espoolaisvaltuutetun (Sanna Lauslahti (kok.) ja Pia Kauma (kok.)) aloitteesta. Lukuvuoden 2007-2008 ajan TIP-hanke täydensi Koti & Koulu ry:n alkuopetusikäisille organisoimaa lakisääteistä iltapäivätoimintaa. TIPPIIN osallistui isompia lapsia. Kahden viimeisen lukuvuoden ajan (2008-2009, ja 2009-2010) TIP-hanke on vastannut kaikkien oppilaitten osalta iltapäivätoiminnasta. Henkilökuntaan on kuulunut koordinaattori ja 12 avustaja/ohjaajaa. Kokeilun ajan huoltajien maksut on pidetty varsin kohtuullisina, ja toimintaa on tuettu kaupungin omilla päätöksillä mm. maksamalla koordinaattorin palkka.

TÄNÄÄn ohjausryhmän oli ratkaistava, kuinka iltapäivätoiminta jatkossa järjestetään. Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen lautakunta oli jo aiemmin ilmoittanut, että hankkeen on oltava kaupungille kustannusneutraali. Sille ei siis saa ohjata enempää tukea kuin muille ip-toiminnan järjestäjille. Vanhemmille vasta tehdyn kyselyn perusteella näytti siltä, että isommilla lapsilla ei sittenkään ole tarvetta iltapäivätoimintaan. TIP-toimintaan (uusilla hinnoilla) ilmoitettiin vain yhdeksän ensi syksyn 3.-6.-luokkalaista. Kun tuonikäisiä meillä on kaikkiaan noin 220, niin toiminnan tarvitsijoita oli siis 4 %.

Yksittäisen koulun oikeudelle järjestää tämän kaltaista maksullista toimintaa ei saatu varmaa vahvistusta myöskään talousosastolta. Lisäksi Espoossa halutaan, että tällaisissa asioissa vallitsee eri koulujen osalta tasa-arvo. Meille kerrottiin, että kaikki halukkaat erityisoppilaat, kaikki ekaluokkalaiset ja kaikki ne tokaluokkalaiset, jotka ottavat kokopäiväpaikan (ovat koululla klo 15 jälkeen), myös saavat paikan. Osapäiväisiä tokaluokkalaisia ei enää iltapäivätoimintaan oteta. Eikä sitä vanhempia yleisopetuksen oppilaita (eräitä poikkeuksia lukuunottamatta).

JOTTA pienten lasten iltapäivätoiminta ehditään turvata Aurorassa, oli tehtävä näiden tietojen valossa ratkaisu, että TIP-hanke päättyy eikä iltapäivätoiminnan järjestäminen siirry jatkossa koulun normaalitoiminnaksi.

OHJAUSRYHMÄN yksimielisen päätöksen jälkeen Auroran koululle tullaan etsimään ammattimainen yritys/yhdistys järjestämään iltapäivätoimintaa. Päätös järjestäjästä tehdään 15.5. mennessä, ja siitä ilmoitetaan ip-paikkaa hakeneille 21.5. Aurorassa jatkavilla koulunkäyntiavustajilla on halutessaan mahdollisuus hakea töihin tuohon uuteen "iltapäiväkerhoon". Pestin saaminen merkitsee myös hieman nykyistä parempaa palkkaa.

PALAAMME siis iltapäivätoiminnan osalta eräässä mielessä alkuruutuun. Kuitenkin sillä erotuksella, että nyt toimintaa järjestää tähän tehtävään ammattimaisesti suhtautuva taho. Kuorma ei palaa takaisin koululta vanhemmille.

Takaisku on kuukausimaksujen nouseminen, mutta se olisi tapahtunut joka tapauksessa.

RATKAISU merkitsee valitettavasti myös sitä, että koulun oma, oppilaille ilmainen kerhotoiminta supistuu aikaisemmista vuosista. Tulemme saamaan mahdollista lisämäärärahaa kerhojen järjestämiseen samoin ehdoin kuin muutkin koulut. Konkreetisti menetämme noin 10 000 euroa/vuodessa (se tarkoittaa noin 330 kerhotuntia, joka on järkyttävän suuri leikkaus). Luonnollisesti emme enää myöskään saa synergiaetua ip-toiminnan järjestäjän jatkossa tekemistä väliehankinnoista.

Maksulliset kerhot mahdollisesti jatkuvat, mikäli Espoo, uusi ip-järjestäjä ja kerhonpitäjät pääsevät sopuun mm. tilavuokrista, ovien avaamisesta jne. Liikuntapuoli ratkaisee erikseen, voivatko maksulliset kerhot käyttää koulun liikuntasalia klo 16-17 ilmaiseksi, kuten tähän asti.

REHTORILLE ja koulusihteerille tämä päätös tarkoittaa hyvällä mielellä mutta korvauksetta tehdyn lisätyön oleellista vähenemistä. Mutta silti TIPIN päättyminen on haikea juttu. Meillä on ollut töissä kiva, lapsille tuttu porukka, ja samalla vanhemmat ovat lapsia hakiessaan usein kuulleet myös koulupäivän kuulumisia.

NYYH. Olemme kuitenkin luoneet tehtäväksiannon mukaisesti yhden toimintamallin, jolla voidaan varsin taloudellisesti rakentaa kaikenikäisille koululaisille turvallinen iltapäivä omassa kouluissa. Työ ei ole mennyt hukkaan. Malli ajetaan nyt telakalle. Siellä se odottaa parempia aikoja.

Ei kommentteja: