Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, marraskuuta 30, 2008

TIP-raportti


SUNNUNTAI-ILLAN rattona oli TIP-raportin päivittäminen lautakuntaa varten. Tämä "vanha" lautakunta saa väliraportin 2, ja uusi lautakunta ratkaisee valiraportin 3 pohjalta sitten helmi-maaliskuussa, kuinka koulun järjestämän kaikkia 0-6-luokan oppilaita palvelevan iltapäivätoiminnan käy. Laajeneeko se, jatkuuko se Aurorassa vai ajetaanko se alas?

KOKOSIN raporttiin sekä TIP-henkilökunnan että huoltajien hankkeelle antaman palautteen. Palaute oli komeaa luettavaa.

TIP-hanke henkilökunnan arvioimana

Lokakuussa 2008 lähetettiin kaikille TIP-toimintaan kuuluville työntekijöille kysely. Kysely toteutettiin netissä Kyselykone.fi- ohjelmalla. Vastauksia saatiin 11 (henkilökuntaa yhteensä 13). TIP-kokeilu on arvion mukaan toteutettu hyvin sille yhdessä asetettujen laatutekijöiden suhteen. Kouluarvosanoilla mitattuna (tyyppiarvo) tulokset ovat seuraavat:

TIP- toiminnasta saa työniloa (9). Toiminta kuormitti erityisesti yhtä vastaajaa.
• Oma osuus toiminnassa koetaan arvokkaaksi ja mielekkääksi (9)
• Työt on jaettu ja järjestetty reilusti ja hyvin (9)
• Henkillökunta kokee voivansa toteuttaa itseään ja saavansa vaikuttaa asioihin (9)
• Lapset voidaan kohdata yksilöinä (8)
• TIPIN päivärakenne ja toimintamalli ovat tarkoituksenmukaisia (8)
• Palkka vastaa työtehtäviä (6)

Henkilökunnalla oli myös mahdollisuus esittää omia kehittämisideoitaan. Tässä listaa:

• pienemmissä ryhmissä toimimista
• enemmän tilaa
• kiipeilytila jossa pehmustettu alusta
• Mielestäni TIP toimintaa voisi kehittää uusimalla/vaihtamalla niitä kerhoja joissa ei kauheata tunkua ole, johonkin mielekkäämpään. Voisi ehkä kysellä lapsilta mielipidettä, että mikä olisi kiva uudistus.
• Toiminnan suunnitteluun käytettävä enemmän aikaa.

Huoltajapalaute syksyllä 2008

Lokakuussa 2008 lähetettiin kaikille TIP-toimintaan osallistuneiden lasten huoltajille, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa, toiminnan arviointilomake. Kysely toteutettiin netissä Kyselykone.fi- ohjelmalla. Vastauksia saatiin 88 (populaatio oli noin120).

Vastausten perusteella näyttää siltä, että TIP-hankkeen uusi konsepti toimi erittäin hyvin. Kokonaisarvosanaksi vanhemmat antoivat 8,97. Varsinaiseen ip-toimintaan on osallistunut 114 oppilasta. Lisäksi maksullisissa TIP-kerhoissa on 85 ja ilmaisissa 65 oppilastamme. Yhteensä peitto on 114 + 71 eli 185. Se on 58 % oppilaistamme.

Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet vanhempien arvion mukaan lähes kaikilla osa-alueilla hyvin. Erityisesti ovat lisääntyneet (asteikolla 1-5 arvosanat 4 ja 5) lasten hyvinvointi 86 % (edellisenä lukuvuonna 69 %), turvallisuus 91 % (edellisenä lukuvuonna 69 %) sekä perheen ja työelämän yhteensovittaminen 82 % (edellisenä lukuvuonna 58 %). Uuden harrastuksen oli löytänyt 64 % lapsista. Lapsien lahjakkuutta hanke oli vahvistanut 57 %:n mielestä. Perheen yhteistä aikaa TIP-hanke lisäsi syksyllä 2008 48 %:lla, kun ensimmäisenä lukuvuonna %-luku oli vain 18.

TIP-kokeilu on arvion mukaan toteutunut hyvin sille asetettujen laatutekijöiden suhteen. Toiminta on ollut mielekästä 91 % (edellisenä lukuvuonna 85 %), monipuolista 93 % (79%), motivoivaa 87 % (76%), ja lasten sosiaaliset taidot ovat vahvistuneet 83 % (60%). Toiminta on ollut sisällöllisesti korkeatasoista (nyt 84 %). Lapsi on saanut tutustua uusiin harrastuksiin (nyt 81%). Lapset ovat saaneet osallistua toiminnan suunnitteluun (nyt 58 %). Lähiympäristöön vaikuttamaan on päästy 42 % (27%).

Hintatason asetannassa on onnistuttu vanhempien näkökulmasta varsin hyvin. Lakisääteiden iltapäivätoiminnan 60 €:n kuukausihintaan oli tyytyväisiä 69 % vastaajista. 3.-6.luokkalaisten 20 €:n kuukausihintaan oli tyytyväisiä 70 %. 3.-6-luokkalaisten välipalan hintaan (erillinen ruokakortti, 30 tai 60 €) oli tyytyväisiä 36 %. Maksullisten kerhojen kerhomaksuihin oli tyytyväisiä 59%.

Huoltajat arvioivat TIP-kokeilun toteutumista kouluarvosanoilla 4-10. Keskiarvoksi tuli nyt lähes 9 (edellisenä lukuvuonna 8,3). Kiitettävän/erinomaisen arvosanan (9 tai 10) antoi 81 % vastaajista (viime lukuvuonna 44 % ). Alhaisimman arvosanan (7) antoi kaksi vastaaja.

Vanhemmilta pyydettiin lopuksi myös kantaa siihen, miten hanketta tulisi jatkaa. 49 % toivoi hankkeen leviävän muihin kouluihin. 44 % toivoi hankkeen jatkuvan Auroran koulussa. Yksi vastaaja ei osannut vastata kysymykseen. Kukaan ei esittänyt hankkeen lopettamista.

Vanhemmilla oli mahdollisuus antaa myös vapaamuotoista palautetta. Se oli pääosin hyvin kannustavaa:

• Toiminta on ollut loistavaa, tätä ei saa lopettaa! Maksu saa olla vaikka korkeampikin, jos on siihen tarvetta.
• Toiminta on erittäin hyvää ja pelastaa työssäkäyvän yksinhuoltajan arjen sujumisen, kun lapsen ei tarvitse olla yksin kotona.
• Aivan huipputoimintaa, ehdottomasti kannattaa jatkaa ja laajentaa muihinkin kouluihin! Oikeasti koko perheen elämänlaatua ja hyvinvointia kohottava vaikutus!
• Henkilökohtaisesti meidän perheelle TIP - toiminta on lottovoitto! NN on saanut harrastaa monipuolista toimintaa ja illat on rauhoitetu kotona olemiseen perheen kanssa. On ollut myös aikaa tavata kavereitakin, kun ei illalla "tarvitse" lähteä harrastamaan mitään ylimääräistä. Päivä ollut jo tarpeeksi vauhdikas. NN ainakin on nauttinut jokaisesta hetkestä, kun on saanut puuhastella kaikkea sellaista, mitä ei välttämättä kotona tule tehtyä (mm. puutyöt). TIP - hanketta ei saa missään nimessä lopettaa. Se antaa lapsille mahdollisuuden tavata kavereita koulun jälkeen eikä kenenkään tarvi olla yksin kotona. Eikö ympärillä ole tarpeeksi huonoja esimerkkejä siitä, kun lapst on jätetty yksin.
• Vrt. muita maita; Englannissa alle 12 v ei saa olla yksin kotona, se on rikos joillain alueilla. Ja meillä ollaan sitä mieltä, että 8-vuotias voi jo olla yksin kotona. Pahasti on pielessä tämä yhteiskunta. ONNEKSI Auroran koululla on TIP!!!
• Lähinnä suuret kiitokset ip-toiminnan ennakkoluulottamasta kehittämisestä kaikille mukana olleille. Toivottavasti toiminta jatkuu samoilla linjoilla.
• Rauhala on ollut meidän lapsellemme erittäin tärkeä ja mieluisa paikka, toivottavasti se jatkuu edelleen. Jirin vetämä luontokerho oli myöskin todella mieluisa. TIPissä on toteutunut todella hyvin lapsien mahdollisuus itse valita mitä he haluavat tehdä; vapaa ulkoilu, rauhala, kotipesä yms.
• TIP-toiminta pajoineen ja erilaisine kerhoineen on ollut aivan loistavaa. Lapsi vaikuttaa innostuneelta ja kiinnostuneelta, me vanhemmat puolestamme arvostamme kovasti laadukasta ja turvallista toimintaa jota TIP on tarjonnut. Monet kiitokset!
• Toiminta on aivan loistavaa. Lapsesta näkee, että hän on viihtynyt ja oppii ja voi harrastaa turvallisesti koulun yhteydessä samoin kuin voi turvallisesti olla ikäistensä kanssa ympäristössä, joka on tuttu ja mieluisa. Täydet 10 pistettä koululle, kunnalle ja ohjaajille tästä erinomaisesta toiminnasta. Ja kiitos!
• Toteutus on jo nyt todella hyvä varmaan itse kokemuksella tiedätte paremmin mitkä toiminnat vaatisivat vielä kehittelyä. Lapsi 1. luokkalainen on viihtynyt todella hyvin ja vanhemmat voivat hyvillämielillä olla töissä. Kiitos lapsen ehdoilla loistavasti järjestetystä iltapäivätoiminnasta. Toivon todella että toiminta jatkuu.
• Vaikea keksiä uusia ideoita, koska toiminta on ollut niin loistavaa. Olemme valmiit maksamaan jopa jonkin verran enemmänkin jotta toiminta jatkuisi.
• Vaikea sanoa mitään kehitetettävää, koska on aivan uskomatonta, että näin halvalla hinnalla on saatu näin laadukas ja monipuolinen kerhotoiminta aikaan. On ollut ihan lottovoitto, että perheemme on päässyt tällaisen upean tarjonnan piiriin. Oli hyvin muistissa miten hankalia ja turvattomiakin iltapäivät isommalla sisaruksella aikoinaan oli. Nyt tämän nuoremman kohdalla on aivan upeeta, että iltapäivät sujuu turvallisesti ja mukavasti, eikä arki-iltoina ole enää yhtään harrastuskuskauksiakaan, koska laadukkaita harrastuksia löytyy iltapäiväksi. Olisi aivan varmasti yhteiskunnallinen vaikuttavuus aivan huippua, jos tällainen toiminta laajennettaisiin muihinkin kouluihin.


Vanhemmat esittivät myös kehittämisideoita:

• Iltapäivätoiminnan piirissä on aivan liikaa lapsia.
• Suunta on hyvä. Jos rahoitus onnistuu, pienehköjä yksiköitä, erilaisten lasten erilaisille tarpeille ja tarpeeksi ohjaajia.
• Pelkästään iltapäivätoiminnassa on koulun antaman tiedon mukaan mukana 115 lasta tällä hetkellä. Määrä on aika suuri - ja herättää kysymyksen iltapäivän rauhallisuudesta? - jos kaikki lapset ovat samoissa tiloissa. Esim. 1.-2. luokkalaisille voisi olla oma kokoontumis/"keräily"tila, vaikka kävisivätkin yhteisissä pajoissa. Emme halunneet mm. tästä syystä laittaa omaa 2. luokkalaista lastamme mukaan iltapäivätoimintaan vaan lapsemme osallistui ainoastaan maksulliseen kerhotoimintaan ja siestakerhotoimintaan.
• kehitysehdotuksena pienemmät ryhmäkoot. Tämän vuoden Tip.stä jäänyt tunne, että viime vuoden pienryhmä oli toiminnaltaan parempi ja lapsi oli rauhallisempi kotona. Lapseni on itse maininnut pitävänsä enemmän viime vuoden Tip:stä, koska ryhmä oli pienempi ja rauhallisempi. Rauhala on tod näk toiminut hyvin
• Kotipesä on levoton ja erittäin raskas paikka viettää aikaa. Onneksi on otettu käyttöön Rauhala-tila.Olisiko mahdollista jakaa Kotipesän toiminnat useampaan paikkaan. Samat lapset ilmoittatuisivat tullessaa ja lähtiessään aina samassa paikassa.
• Nopeutettu systeemi IP-toimintaan osallistuvien lasten kirjaamiseksi paikallaoleviksi. Kuulemma tämä kirjaaminen vie ohjaajien aikaa aika paljon ja on poissa lasten yhdessäololta. Edelleen Rauhala-tyyppinen paja, mutta hiukan kohtuullistettuna: esim hiljainen keskustelu tai kuiskailu sallittua.
• Iltapäivän harrasteryhmät ( ennen klo 15 )voisivat uudistua muutaman kerran vuodessa.
• Alun pajatoiminta oli myöskin kivaa, mutta se ilmeisesti loppui aika pian. Voisiko pajatoimintaa jatkossa olla pätkissä esim. 5 krt/luontopaja ja sitten taas taukoa. Maksulliset kerhot olivat kaikki koko lukukaudeksi, lyhyet pajat voisivat olla sopivampia toisille lapsille.
• Toivoisin myöskin, että työpajoihin ilmoittautumista muutettaisiin, ettei aina samat lapset ole samoissa pajoissa ja sitten jotkut eivät pääse ollenkaan johonkin pajaan.
• 1-2 luokkalaisille voisi olla monipuolisemminkin kerhoja, myös maksullisia. Esim jalkapallo, sulkapallo, tennis tms Toivoisimme, että maksullisia kerhoja järjestettäisiin pienille oppilaille jo aikaisemmin iltapäivällä. Nykyisen aikataulutuksen mukaisesti päivät venyvät liian pitkiksi, jos aikoo osallistua maksullisiin kerhoihin klo 15 jälkeen.
• olisi kiva saada lista harrastus mahdollisuuksista ja hinnoista lukukauden alussa.
• Edullisempia harrastuskerhoja.
• Maksuttomista kerhoista pitäisi tulla kotiin joku tieto miloin alkaa, minä päivänä ja klo aikana kokoontuu. Nyt ei tullut ja aiheutti hankaluuksia järjestelyissä.
• Eri kielten opiskelua NN kaipasi kerhotoimintaan ja oli todella harmissaan, kun Englanninkielen kerho ei toteutunut. Mutta ehtiihän tuota vielä opiskella;-)
• Kiitos todella paljon teille kaikille tästä hankkeesta ja arvokkaasta työstä, mitä teette! Jatkakaa samaan malliin!
• toivotaan reippauskerhoa taas kevääksi
• Maksutapaa yksinkertaiseksi, kerran lukuvuodessa.
• Välipallaan toivoisimme enemmän vaihtelua. Nykyään melko usein välipalaksi voileipää.
• 3. luokkalainen jättää usein välipalan ostamatta, koska joko kallista tai sitten ei löydy mieleistä syötävää.
• Olisiko mahdollista, että lapsi voisi osallistua toimintaan vain muutamana päivänä viikossa ja tämä huomioitaisiin maksussa.
• 3.-6.-luokkalaisten osalta kustannuskohdennusta voisi jotenkin miettiä, kun nyt maksu on sama riippumatta siitä, onko lapsi toiminnassa mukana 1 tai 5 päivänä viikossa... Nykyinen tuntuu epäreilulta sellaisesta, jonka lapsi on mukana vain kerran viikossa, kun välipalastakin on maksettava erikseen.
• enemmän retkiä ja vierailuja eri paikkoihin
• Koulun nettisivuilla voisi esitellä ohjaajat valokuvan kera. He ovat jääneet hyvin vieraiksi, koska vanhemmat eivät hae koululaistaan IP-kerhosta.
• Kurssitarjonta on monipuolista mutta voihan sitä aina kysellä onko erilaisilla liikuntakerhoilla kiinnostusta jollei koko lukuvuoden niin ehkä vähän lyhempiaikaisiinkin kurssituksiin kohtuullista korvausta vastaan tutustua erilaisiin lajeihin tai näytösluontoisesti jopa ihan ilmaiseksi.
• Puhelimella vaikea tavoitettavuus kun puhelin on yhden henkilön takana. Pitäisi olla "yleis" numero
• tiedotus ja aikataulut mahd ajoissa koteihin, ymmärrän että kokeilun ja rahoituksen takia se ei ollut nyt mahdollinen kaikin osin
• Kehittämisideoita on vaikea löytää. Yksi kehittämisidea olisi kuinka löytää riittävä määrä henkilökuntaa ja kuinka paikata sairaustapaukset.
• Olisi mukava saada kerran, pari lukukaudessa kirje/tiedote, mitä kaikkea TIPissa on konkreettisesti tehty. Esim kysymykseen 2.8. "Lapset ovat voineet TIPissä vaikuttaa lähiympäristön asioihin" en osannut vastata mitään; kirje voisi valottaa esim. tällaisia hankkeita vähän tarkemmin.
• Yhteydenpitoon ja tiedonvaihtoon kotien kanssa voisi kiinnittää huomiota. Samoin siihen, miten viestit kotoa tipin kulkevat. Olisi hyvä jos soittamisen lisäksi voisi lähettää tekstareita. Jonkinlainen sähköinen reissari voisi myös toimia. Systeemin pitäisi teitysti olla helppo molemmin puolin, ettei TIP-aikuisten aika mene viestien kuittailuun.
• Erityislapset olisivat tarvinneet ehkä oman vanhempainiltansa syksyn alkupuolella.

TÄSTÄ on hyvä jatkaa, eikö?

Ei kommentteja: