Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, syyskuuta 09, 2008

Tulevaisuuskasvatusta pantiin purkkiin

KUVA: Luokka oli piirtänyt omia tulevaisuuden kuviaan. Samista tulee isona rahtikoneen lentäjä. Insertissä hän esitteli kuvaansa koneen ohjaamosta.TIISTAIAAMUNA Ismo Lehikoisen 3b-luokka oli hälytetty kouluun tavallista aikaisemmin. YLEN kuvausryhmä kuvasi luokan työskentelyä tulevaisuuskasvatustehtävien parissa. Insertti näytetään syys-lokakuun taitteessa OECD:n seminaarissa Wanhassa satamassa.


KUVA: Sami sai tavata oikean lentäjän. Sari-opettajan poika opiskelee parhaillaan liikenne-lentäjäksi. Hän antoi Samille neuvoja, kuinka voi omilla valinnoillaan varmistaa, että unelma myös toteutuu.


REHTORIAKIN haastateltiin. Mitä tulevaisuuskasvatus oikein on? MItä merkitystä sillä on? Mitä vaikeuksia tuevaisuuskasvattaja kohtaa? Miksi opettajien pitäisi innostua juuri tulevaisuuskasvatuksesta? Pahoja kysymyksiä. Jotkut oli pakko nauhoittaa kahteen kertaan, jotta vastauksissa olisi jolloin jotain järkeä. Järjen osuus väheni sitä mukaan, kun flunssaräkä täytti päätä.

KUVA: YLEN kuvausryhmä oli tasan yksi viehättävä ja taitava nuori. Hän haastatteli, kuvasi, äänitti, valaisi, roudasi- ja tulee vielä leikkaamaakin insertin.


TULEVAISUUSKASVATUS PÄHKINÄNKUORESSA

Tulevaisuuskasvatus on yksi oppiaineita eheyttävä teema. Tulevaisuuskasvatus ei siis ole virallinen oppiaine, eikä edes virallinen aihekokonaisuus. Vuosien 2000-2006 kokeilussa mukana olleiden mielestä se on kuitenkin kaikkien aihekokonaisuuksien äiti. Se tukee vahvasti koulun ydintehtävää: kasvattaa lapsia menestymään aikuisina, tulevaisuudessa, jota ei vielä tunneta. Tulevaisuuskasvatuksessa opetellaan taitoja, joita tulevaisuudessa tarvitaan. Näitä taitoja ovat: mielikuvittelu survival, ongelmanratkaisu, osallisuus, vuorovaikutus, positiivisuus, tunnetaidot, muutoksen hallinta...

Lisäksi tulevaisuuskasvatuksessa opetellaan ajattelemaan. Keskeisiä asioita ovat aika, tulevaisuusorientaatio, sukupolvien ketju, erilaiset tulevaisuudet ja nihin johtavat tulevaisuutekojen polut. Tulevaisuusajattelu on historiaa nurinperin. Tulevaisuuskasvatus on arvokasvatusta. Johtavia arvoja ovat kaiken elämän arvo ja kaikille hyvä elämä. Tärkeitä periaatteita ovat lapsenkokoisuus, elämyksellisyys ja toiminnallisuus. Tulevaisuuskasvatukseen sopivat erityisesti keskustelevat ja tukivat tehtävät, joita lapset tekevät yhdessä käyttäen tieto- ja viestintätekniikkaa. Kunnianhimoisimmin tehtävä on ns elämänpeli, jossa simuloidaan elämään liittyviä ratkaisutilanteita.

Tulevaisuuskasvatus koostuu ajattelun ja taitojen opettelusta sekä autenttisista tulevaisuusteoista. Onkin hämmästyttävää, kuinka vähän koulussa on aikaa puhua tulevaisuudesta ja sen vaatimista taidoista.

Tulevaisuuskasvatuksen tueksi ilmestyy lähipäivinä oppimateriaali, jossa on satoja tulevaisuustaitoja kehittäviä tehtäviä, päivänavauksia, oppimistehtäviä, projekti- ja teemapäiviä sekä ehdotuksia koulun toimintakulttuurin kehittämiseksi.

Futures-hankeen sivuilta www.futures2002.net voi haistella hankkeen alkuvuosien innnostusta.

Ei kommentteja: