Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, syyskuuta 21, 2008

Auroran lisärakennustyöt alkaisivat v.2013?

SUOMENKIELINEN opetuslautakunta antaa kokouksessaan 23.9. 2008 lausunnon toimitilojen investointiohjelmasta 2009-2013. Toimiala on keväällä tehnyt esityksen toimitilahankkeista vuosille 2009-2013 kiinteistölautakunnalle. Kiinteistölautakunta on kesällä tarkistanut hankkeiden valmiuksia ja niiden kustannusarvioita sekä tehnyt oman esityksensä kaupunginhallitukselle 14.08.2008. Tästä esityksestä lautakunta antaa nyt lausuntonsa.

Kiinteistölautakunnan 14.8.2009 tekemän esityksen mukaan suunnittelukaudella 2009 -2013 toteutuisivat seuraavat suomenkielisten koulujen rakennushankkeet: Vanttilan koulun uudisrakennus, Kuitinmäen koulu peruskorjaus, Kaitaan koulun ja lukion peruskorjaus ja laajennus, Kirkkojärven koulun uudisrakennus, Rastaalan koulun peruskorjaus ja laajennus, Hansakallion koulun peruskorjaus ja laajennus, Soukan koulun peruskorjaus ja laajennus, Espoonlahden koulun ja lukion peruskorjaus sekä Saunalahden koulun uudisrakennus.

Vuonna 2013 aloitettaisiin Auroran koulun, Tuomarilan koulun, Tapiolan koulun ja lukion peruskorjaukset ja laajennukset sekä aloitettaisiin Miilukorven koulun uudisrakennuksen suunnittelu.

Valmistelijat esittävät huolensa: "... Investointiesityksessä on otettu huomioon kiireisimmät koulurakennushankkeet ja mahdollisestaan niin niiden toteuttaminen suunnitelmien mukaan. Koulujen peruskorjaustarpeiden kiireellisyyttä ja huonokuntoisten koulurakennusten määrää sen sijaan ei ole otettu vakavasti, vaan peruskorjaushankkeita on edelleen suunnittelukauden viimeisellä vuodella.

Peruskorjausvuoroaan odottaa useita kymmeniä kouluja, joiden tilat on rakennettu yli 20 vuotta sitten. Puutteellinen ilmanvaihto sekä ahtaat ja kuluneet tilat haittaavat opiskelua ja työntekoa. Suunnittelukauden loppuvuosilla olevia koulujen peruskorjaushankkeita ei saisi siirtää, koska kyse on koulutyötä haittaavasta ongelmasta, joka ei ratkea muuten, kuin varaamalla riittävät resurssit koulujen peruskorjauksiin.

Vanhentuneiden ja huonokuntoisten koulurakennusten peruskorjaamiseksi tulisi aloittaa vähintään kolmen koulurakennuksen peruskorjaus vuosittain. Näin opetustoimi saisi vastinetta nykyiselle sisäiselle vuokralle ja rakennusten suunnitelmapoistoille. Opetustoimen ja teknisen toimen tulisi tehdä pitkän aikavälin ajoitussuunnitelma, jossa otetaan huomioon kunkin koulurakennuksen sijoittuminen peruskorjaustarpeiden priorisoinnissa, koulun merkitys kouluverkossa ja keinot, joilla opetuspalvelut voidaan järjestää peruskorjausten aikana."

Ei kommentteja: