Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, syyskuuta 24, 2008

Rehtorien syvä osanotto

Suomen Rehtorit ry - Finlands Rektorer rf tiedottaa

Suomen Rehtorit ry esittää vakavan huolensa Kauhajoen ampumavälikohtauksen johdosta. Kauhajoen tapahtumat osoittavat järkyttävällä tavalla, kuinka koulujen ja oppilaitosten turvallisuuteen, vakavien kriisien ennaltaehkäisyyn ja viranomaisyhteistyöhön tulee kiinnittää entistäkin enemmän huomiota. Rehtorit koulujen ja oppilaitosten kriisiryhmien vetäjinä vastaavat siitä, että oppilaat, opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta saavat kaikin käytettävissä olevin resurssein henkistä tukea ja mahdollisuuden yhdessä käsitellä tunteitaan ja ahdistustaan, jotka liittyvät tapahtuneeseen.

Viimeaikaisten selvitysten perusteella koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijaterveydenhuollon resurssit eivät ole maassamme suositusten mukaisella tasolla. Ennalta ehkäisevien mielenterveys- ja terapiapalvelujen riittävään saatavuuteen tarvitaan lisää resursseja, kynnystä palvelujen piiriin pääsemiseksi tulee madaltaa ja hoitoketjun oppilas- ja opiskelijahuollosta erityispalveluihin tulee toimia.

Näiden palvelujen parantamisen ohella tarvitaan koko yhteiskuntaa koskettavaa asennekasvatusta toisen ihmisen huomioon ottamisessa ja toisesta välittämisessä. Koulujen ja oppilaitosten opettajille ja henkilökunnalle tulee antaa entistä enemmän aikaa kasvatustehtävän toteuttamiselle. Rehtoreille tulee antaa aikaa perustehtävälleen eli pedagogiselle johtamiselle.

Suomen Rehtorit ry korostaa, että vanhempien ja koululaisten muun kotiväen tulee seurata lasten ja nuorten tietoverkkokäyttäytymistä. Kasvatusvastuu ja ohjaaminen kuuluvat kodeille. Aktiivisella kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä voidaan hyvin tuloksin tukea tätä vanhempien tärkeintä tehtävää. Toisaalta Suomen Rehtorit ry toivoo median ja uutisvälityksen tuntevan vastuunsa lapsista ja nuorista median kuluttajina.

Suomen Rehtorit ry esittää syvän osanottonsa Kauhajoen tragedian uhrien omaisille, vahingoittuneille ja koko Kauhajoen oppilaitosyhteisölle, opiskelijoille ja henkilöstölle.


Suomen Rehtorit ry
varapuheenjohtaja Jukka Kuittinen

Ei kommentteja: