Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, syyskuuta 28, 2008

Kouluväki tarvitsee energiansa suojelua!MINULLA oli ilo käydä perjantaina työpäivän jälkeen puhumassa Vantaan Opettajien Ammattiyhdistyksen yhteysopettajille työssäjaksamisesta MS Gabriellalla ennenkuin he lähtivät Itämerelle. Muutama vuosi sitten ahkeroimme Aurorassa erityisesti tuon teeman parissa, ja saimmekin tuloksia. Projektistamme tehtiin oikein tv-juttukin (Duuniblues). Tuota prosessia kävin kuvailemassa.

Työhyvinvointityössä ei saisi herpaantua. Näin meillä ehkä on käynyt. Työ on aloitettava ihan alusta, tai vieläkin huonommasta lähtöruudusta kuin vuonna 2005, siksi kovilla sitä juuri nyt ollaan. Mutta hyvät kokemukset antavat uskoa siihen, että tästäkin "kuoleman laaksosta" vielä noustaan.

Sitä ei voi liikaa korostaa, kuinka tärkeää on tunnistaa itsessä (ja myös kavereissa) väsymisen merkit. Ja tunnustaa ajoissa, että ei jaksa ja että tarvitsee apua. Myös menettelytavat täytyy yhteisössä avoimesti puhua. Näin nyt ajattelen:

MÄÄRITELMIÄ
Stressi on epäsuhtaa vaatimusten ja mahdollisuuksien välillä.

Työuupumus on vakava, työssä kehittyvä krooninen stressioireyhtymä, jolle on ominaista (1) pitkäaikainen kokonaisvaltainen väsymys, (2) kyyniseksi muuttunut asennoituminen työhön ja (3) heikentynyt ammatillinen itsetunto. Työuupumus ei ole yhteisötasolla sairaus vaan häiriötila. Se ei hoidu vain ihmissuhteilla. Työlle on tehtävä jotain.

NÄIN TYÖHYVINVOINTI ROMAHTAA
1. Ensin on työhyvinvointi. Silloin työn kuormitus on sopivassa tasapainossa työnimun kanssa.
2. Sitten kuorma kasvaa, väsymys jää päälle ja leviää. Pian normaali lepo ei riitä palautumiseen. Ihminen väsyy ja väsyy.
3. Hälytyskellojen pitäisi soida viimeistään, kun ei muista enää, milloin oli hyvä olla töissä. Väsymys on tuolloin muuttumassa negatiiviseksi stressiksi.
4.Negatiivinen stressi näkyy ulospäin, ihminen menettää (jo toisen kerran) hallintansa (paiskoo ovea, huutaa...).
5. Jollei ihminen vieläkään pysähdy, seuraa työuupumus....
6. ja sitten seuraa masennus
7...ja terveys alkaa vaarantua.

TYÖUUPUMUKSEEN kuuluu väsymisen lisäksi kyynistyminen. Kyyninen asenne työhön ei ole vain väsymistä, se on myös asenteellinen muutos; Ihmisestä alkaa tuntua, että työssä ei ole järkeä, "Eikö millään ole mitään väliä ?" lauloi Irwin Goodman.

Kyynisyys tarkoittaa
- työn ilo katoamista
- katkeroitutumista
- uskon menettämistä vaikutusmahdollisuuksiin.
- työn tuntumista merkityksettömältä
- toisten ihmisiä kohtelua esineenä
- toisten innostuksen lannistamista
- negatiivista puhetta, joka myrkyttää ilmapiiriä
- työmoraalin romahtamista

Työuupumukseen kuuluu ammatillisen itsetunnon lasku. Tuntuu, ettei enää selviä tehtävistä. Ei ehdi. Ei osaa. Ei ole koskaan osannutkaan. On huono.

TYÖUUPUMUKSEN RISKIÄ kasvattavat siis toisaalta kasvava kuormitus (rasittavuus, ratkaisemattomat ristiriidat) ja toisaalta vähenevä työn imu ( tuen puute, rakentavan palautteen puute)


KORJAUSLIIKKEET:
1. Lopetetaan painaminen verenmaku suussa. Pysähdytään.
2. Vastalääkkeet stressiin ja väsymykseen ovat: a) Oma elämä kuntoon: Riittävä uni. Monipuolinen ravinto. Ulkoilu ja kuntoilu. "Hanki oma elämä". Kehitä muitakin rooleja kuin työrooli. b) Työelämä kuntoon: Kun väsyminen ei helpota enää normaalisti levolla, työtä on muokattava ja riisuttava. Työt on mitoitettava voimavarojen mukaan. Ensimmäiseksi on tartuttava työn osiin, jotka aihettavat stressia. On etsittävä uusia kevyempiä tapoja toimia. Stressin hallinta on toisin toimimista.
3. Vastalääke työn hallinnan tunteen katoamiseen: On asetettava mahdollisimman konkreetit tavoitteet. Ne antavat rajat (vrt. rajaton työ). On määriteltävä yhdessä, mikä on riittävän hyvää. Pidetään huolta, että tieto kulkee.
4. Työhön tuovat iloa itsenäisyys, vaikutusmahdollisuudet, onnistumisen ja osaamisen kasvun kokemukset, kannustus, tuki ja kiitokset.Niitä lisää!
5. Vastalääke kyynisyyteen on toiminnan mielekkyyden avaaminen ja työyhteisön toimivuuden varmistaminen. Toimivassa työyhteisössä on selkeät pelisäännöt ja rajat (tarve onnistua), myönteinen, kannustava ja vapautunut ilmapiiri (tarve kuulua ja saada itselle tärkeiltä huomiota) sekä vapautta (tarve olla oman toimintansa käynnistäjä).

Ei kommentteja: