Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, helmikuuta 22, 2010

Pienten koululaisten iltapäivätoiminta valinkauhassa


KUVA: Auroran Koti & Koulu ry on vedonnut lautakuntaan, jotta TIP-toiminta saisi jatkua. Jatko on sidoksissa lautakunna laajempiin linjauksiin siitä, keille iltapäivätoimintaa saadaan kunnan tuella jatkossa järjestää.

1990-LUVUN puolivälissä Suomessa havahduttiin huoleen pienten lasten yksinäisistä iltapäivistä. Suomalainen koulupäivä on lyhyt, ja monessa perheessä molemmat vanhemmat töissä. 90-luvun laman aikana koululaisten iltapäiväkerhot, josta osa toimi tarhoissa, oli lakkautettu. Niinpä luotiin uusi järjestelmä: koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, jota järjestäville kunnille valtio lupasi rahoitusta. Mm. huoltajien maksujen maksimit määriteltiin laissa vuonna 2003.

KUNNAT tarttuivat mahdollisuuteen rivakasti. Opetushallituksen nettisivujen mukaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjesti vuonna 2009 jo 323 Manner-Suomen kuntaa. Toiminnassa oli mukana yli 45 000 lasta. 1. vuosiluokan oppilaista toimintaan osallistui 49,2 %. Toiminta työllistää noin 7000 ohjaajaa.

OSA kunnista päätti järjestää toimintaa itse. Espoo mm. päättyi malliin, jossa yksityiset tahot ja järjestöt järjestävät toiminnan ja saavat siihen kunnalta avustusta. Espoossa toiminta on ollut hyvin laajaa. Mukana on tänä lukuvuonna ollut lähes 3000 lasta.

VIIME viikon torstain lautakunnan listalla oli virastossa laadittu esitys toiminnan sopeuttamisesta väheneviin määrärahoihin. Esityksen mukaan jatkossa toimintaan ei otettaisi yhtä montaa tokaluokkalaista kuin aikaisemmin. Kun tieto esityksestä levisi, huolestuneet vanhemmat alkoivat kerätä nimiä addresiiin.

LAUTAKUNTA jätti asian pöydälle. Virallisia tietoja siitä, mitä päätettiin, ei ole käytettävissä ennenkuin pöytäkirja on tarkistettu. Lautakunnan puheenjohtaja on kuitenkin käsitellyt asiaa omassa blogissaan. Marika Niemi kirjoittaa:

"Lisäksi lautakunta vastaanotti Laurinlahden Koti- ja Koulu ry:n adressin, jolla vastustetaan kakkosluokkalaisten iltapäivätoiminnan supistamista. Olen sitä mieltä, että lasten iltapäiviin tulisi saada entistä monipuolisempaa toimintaa. Nostamatta kustannuksia (koska en halua tinkiä opetuksesta), on saatava aikaan enemmän. Toivon, että asian uudelleen valmistelun jälkeen, esitys on selkeämpi.

Erityisesti pienille koululaisille suunnattua kerhotoimintaa tulee lisätä kouluissa. Tilat tulisi tarjota tällaiselle toiminnalle klo 12-17 välisenä aikana maksutta. Jos on mahdollista harrastaa heti koulupäivän jälkeen, perheelle jää iltaisin enemmän aikaa yhdessäoloon."

LAUTAKUNTA siis
  • jätti asian pöydälle, ja antoi määräyksen valmistella asian uudelleen
  • ei myöntänyt lupaa käyttää toimintaan enempää rahaa
  • toivoo, että virasto löytää uusia tapoja järjestää iltapäiviksi muuta, uudenlaista korvaavaa toimintaa tokaluokkalaisille?
  • Tätä muuta toimintaa voisi olla harrastuskerhotoiminta?
  • Ilmeisesti idea olisi, että tuon kerhotoiminnan kustantaisi jokin muu taho kuin opetustoimi? Vanhemmat? Kunta luovuttaisi tilat käyttöön.
  • Koululaisten iltapäivätoiminta jatkuisi kuitenkin ekaluokkalaisten ja erityisoppilaiden osalta entiseen tapaan. Mukaan otettaisiin myös osa tokaluokkalaisista, se osa, jolle iltapäivätoiminta on välttämätöntä.
LAUTAKUNTA kokoontuu seuraavan kerran 18.3. Jännittävää nähdä, miten asia etenee neljän viikon aikana. Ratkaisu vaikuttaa myös Lippajärven lapsiin.

Ei kommentteja: