Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, helmikuuta 09, 2010

Kehittämiskeskustelut


HESARISSA oli vajaa kuukausi sitten (18.1.2010) kelpo artikkeli kehittämiskeskusteluista. Niiden taustalla on tavoite- ja tulosjohtamisen malli, jonka ideana on johtaminen tavoitteiden (ja myöhemmin yhdessä sovittujen tulosten) avulla. Keskustelussa syntyvällä sopimuksella alainen sitten sitoutetaan tarkkailemaan itse omaa toimintaansa.

Jostain syystä nämä periaatteessa oikein hyvää tarkoittavat keskustelut esimiehen ja alaisen välillä koetaan kuitenkin usein rasitukseksi. Irina Vähäsarjan pikku juttu antaa fiksuja neuvoja.

OTIN jutusta seuraavia koppeja:
 • Kyse on tilaisuudesta pohtia pomon kanssa, mitä juuri minä työltä haluan
 • Keskustelussa voidaan puhua hieman pidempään (tunti olisi aihetta varata) tärkeistä asioista, mm. työssä ja tehtävissä tapahtuvista muutoksista. Jotta työssä onnistutaan, työntekijä saattaa tarvita koulutusta tai esim tukea. Myös työntekijän elämäntilanne saattaa muuttua, ja työtä pitäisi muovailla, jotta motivaatio ja työkyky kantavat.
 • Keskustelun teemojen tulisi olla kulloiseenkin tilanteeseen relevantteja. Teemarunko riittää (kannattaako lomakkeita täyttää?)
 • Tilakin vaikuttaa.
 • "Oikeissa" työpaikoissa kehittämiskeskustelut käydään työajalla. Sijoitamme keskustelut siestalle mutta myös niin, että käytämme hyväksi mm. jakotunteja oppilaitten oppituntien määrää vähentämättä.
LEHTIJUTUSSA annetaan myös vinkkejä valmistautumiseen. Minua miellyttivät seuraavat ajatukset:
 • Älä odota keskustelulta ihmeitä.
 • Valmistaudu kertomaan a) kuluneen/kuluvan lukuvuoden sujumisesta ja b) toiveistasi esim seuraavaa lukuvuotta ajatellen ja c) omasta käsityksestäsi osaamisesi riittävyydestä. Keskusteluhan on nimenomaan kehityskeskustelu.
 • Varaudu kertomaan oma käsityksesi työyhteisön toiminnasta ja ilmapiiristä ja antamaan palautetta esimiehelle tämän johtamistavasta (kuinka se sopii sinulle).
 • Kirjatkaa ylös sovittavat asiat ihan konkreetisti.
OLSIKO kehittämiskeskustelussa tällainen teemarunko järkevä?
 1. Miten hyvin voit juuri nyt Auroran koulussa?
 2. Kuinka tämä lukuvuosi on sujunut? Mikä on onnistunut tosi hyvin? Mikä on tuntunut hankalalta? Riittäkö nykyinen osaamisesi? Missä haluaisit kehittää itseäsi? Olisiko täydennyskoulutuksesta hyötyä? Millaisesta muusta tuesta hyötyisit?
 3. Oletko tyytyväinen työtehtäviisi? Voitko käyttää koko osaamistasi? Millaisia uusia haasteita olisit valmis ottamaan vastaan?
 4. Miten koulumme Sinun mielestäsi toimii? Mistä voimme olla ylpeitä? Mihin meidän kannattaisi keskittää enemmän huomioita?
 5. Miten henkilökuntamme Sinun mielestäsi voi? Millaiseksi koet koulumme ilmapiirin?
 6. Millainen johtamistapa tukee sinua parhaiten onnistumaan työssäsi? Oletko saanut tukea ja kannustusta? Tarvitseko enemmän perehdytystä ja ohjausta? Haluatko antaa joistain asioista risuja tai ruusuja?
 7. Millaisia toiveita ja ideoita Sinulla on esim seuraavaa lukuvuotta ajatellen?
 8. Onko mielessäsi jotain muuta, mistä haluaisit puhua?
 9. Vedetään keskustelu yhteen. Millainen tuntuma keskustelusta jäi? Mitä tärkeää nousi esiin? Mitkä asiat voisimme kirjata ylös ikäänkuin sovittuina asioina, joiden toteutumiseen palaamme seuraavassa kehittämiskeskustelussa?

Ei kommentteja: