Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, huhtikuuta 29, 2008

Ensivaikutelmasta


KUVA: Neisserin teoriasta oppimisesta, jota ohjaa aikaisempi käsitys (esim. ennakkokäsitys).

SUNNUNTAIN Hesarissa oli hauska juttu, Totti Toivosen kirjoittama "Ensivaikutelma on hyvä valehtelija". Tarkastelen uuden rehtorin tilannetta sen innoittamana sosiaalipsykologisen ensivaikutelma-käsitteen kautta.

Ensivaikutelma muodostuu muutamissa sekunneissa, intuitiivisesti. Ulkonäkö on tärkeä tekijä. Tuntematon ihminen saattaa heti tuntua tutulta tai luotaantyöntävältä. Ensivaikutelma perustuu inhimilliseen tarpeeseen lajitella ihmiset aikaisempien kokemustemme perusteella. Tulkitsemme ihmisen käyttäytymistä. Syiden tulkintaa kutsutaan kuulema attribuutioiksi (esim. haastateltava änkyttää >hän on tyhmä). Näiden pikaisesti tehtyjen attribuutioiden muuttaminen on mahdollista mutta vaikeaa. Ensivaikutelma on esiymmärryksemme meille uudesta ihmisestä.

Sama voisi kuulua hieman toisin sanoin: Rakennamme nopeasti skeeman ihmisestä, skeeman, johon kuuluu piirteitä ja niihin liittyviä tunteita. Syntynyt skeema ohjaa sitten uusia havaintojamme ihmisestä. Puhutaan ns. valikoivasta tarkkaavaisuudesta (ks. yllä Neisserin teoriasta tehty kuvaus) ja edellisyysvaikutuksesta.

Mutta miten ennakkokäsitystä voi muuttaa? Skeema-käsitteen keskeinen käyttäjä Jean Piaget kuvasi skeeman muutoksia (oppimista) kahdella käsitteellä assimilaatio ja akkomodaatio. Esivaikutelman perinpohjaisessa muutoksessa on kyse akkomodaatiosta: uusi tilanne pakottaa muuttamaan vanhan skeeman. Tarvitaan siis tilanne, jossa vanha skeema ei toimi.

JOS esim. virkaan valitusta rehtorista on syntynyt kielteinen ennakkokäsitys, rehtorin tulisi antaa uusin työtovereidensa tutustua itseensä SITEN, että heidän vanha käsityksensa ei toimi. Syntyneet kielteiset ensivaikututelmat tulee tietoisesti haastaa. Muutoin uudet tilanteet tulkitaan vanhan skeeman pohjalta.

Ennakkokäsityksen muutokseen tarvitaan aikaa ja mielenmalttia. Joku on väittnyt, että "tutkimusten mukaan ensivaikutelman tekemiseen kuluu aikaa seitsemän sekuntia ja mahdollisen virheen korjaamiseen menee kymmenen vuotta".

Ei kommentteja: