Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, huhtikuuta 06, 2008

Aika palkita henkilökuntaa


REHTOREILLA on jo toisen kerran tämän evään aikana mahdollisuus esittää henkilökohtaista palkanosaa henkilöille, jotka ovat parhaiten täyttäneet työssään kaupungin asettamat palkitsemiskriteerit. Varapääluottamusmiehen EKOAY:n kevätkokouksessa esittämän toiveen mukaisesti opettajat saivat pari viikkoa sitten YT-istunnossa määritellä, mitä asetetut kriteerit heistä tarkoittavat koulun arjessa.

KRITEEREITÄ oli tällä kertaa neljä. Keskustelussa opettajat pitivät hyvänä, että kriteerit vaihtelevat eri vuosina. Itse olen sitä mieltä, että olisi parempi, että kriteerit osattaisiin nimetä heti syksyllä koulutyön alkaessa. Pienryhmissä kriteerit transponoitiin Auroraan seuraavasti:

1. Espoon kilpailukyvyn edistäminen
- positiivinen julkisuus edistää kilpailukykyä
- koululla ja Espoolla on hyvä maine
- meillä mm. näytelmät saaneet huomiota
- oppilaitten hyvät oppimistulokset edistävät kilpailukykyä
- nettisivut ovat iso asia/meillä ne ovat ajan tasalla ja luovat positiivista näkyvyyttä.

2. Uudistusmiskyky
- uudistuskykyinen vie uudistuksia eteenpäin
- keillä työ on erityisesti muuttunut?
- avustajien määrän lisääntyminen on muuttanut työtä
- uskaltaako myös olla eri mieltä (vanhassa hyviä asioita)?

3. Joustava työkulttuuri
- positiivinen asenne
- salliva henki
- mukaan meno
- toisten auttaminen.

REHTOREIDEN tulee toimittaa salaiset esityksensä paperilla virastotaloon viimeistään maanantaina 7.4. Kertapalkkiona maksettavan palkkion tulisi olla 25- 100 % palkittavan kuukausipalkasta. Lopullisen päätöksen tekee sivistystoimenjohtaja Aulis Pitkälä tulosyksikkökäsittelyn jälkeen. Lopulliset palkkiosummat määräytyvät luonnollisesti myös sen mukaan, kuinka monille palkkiota ehdotetaan.

KÄVIMME myös keskustelua palkitsemisten julkisuudesta. Olimme yksimielisiä, että kun palkitsemispäätökset on tehty, rehtori kertoo suullisesti, keille palkitseminen on osunut nyt ja samalla kertaa, myös keille se on osunut aikaisemmin. Ennen koulujen kevätlukukauden loppua on siis odotettavissa kahden palkitsemiskierroksen tulokset. Tarkempaa tietoa tarvitseva voi tutustua sivistystoimenjohtajan päätöksiin Siton kirjaamossa.

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Aika pelottavaa tuo teidän opettajien palkitsemiskulttuuri. Kilpailukyky, uudistumiskyky ja joustavuus käsitteinä koskemaan kouluinstituutiota! Koulu ei ole mikään Mc Donald´s. Seuraavaksi valitaan varmaankin kuukauden opettaja?

Mikäli yhtään kouluja ja opettajakulttuuria tunnen, niin pitkässä juoksussa moisesta ei hyvää seuraa. Vaatii paljon asenteiden purkamista,ennen kuin hommalla on laajasti hyväksytty ja ymmärretty tarkoitus. Opettaja lehden lukijapalstaa lukeneena saa varsin nopeasti käsityksen siitä,kuinka eri tavoin opettajat arvottavat omansa ja muiden tekemän työn. Näkökulmat ovat lähes poikkeuksetta hyviä ja perusteltuja, mutta poikkeavat toisistaan. Osaltaan tähän kulminoituu kasvatustyön rikkaus ja sen moninaisuus.

Itse vierastan yritysjargonin istuttamista osaksi opetustyön arkea ja kehittämistä. Opetustyön tuloksellisuus on aina monen tekijän summa, pitkäjänteistä ja harkintaa vaativaa.

Mitähän on tuo tulosyksikkökäsittely? Kuulostaa mielenkiintoiselta.

Martti kirjoitti...

Opettajien palkkausjärjestelmä on muutoksessa. Työnantaja ja OAJ ovat sopineet, että jatkossa palkka muodostuu kolmesta osasta: perusosasta, henkilökohtaisesta osasta (aikaisemmin puhuttin mm. ikälisistä) ja työn vaativuuslisästä (esim. luokalla on paljon maahanmuuttajia).

Palkitseminen on osa henkilökohtaista palkanosaa. OAJ pyrkii tällä takaamaan myös opettajille ns, liukumia ( ts. sitä, että yksityisellä puolella palkat nousevat sopimusten allekirjoittamisten jälkeenkin.

Moni on kanssasi samaa mieltä. Itse olen kipuillut sen kanssa, kummalla tavalla teen enemmän vahinkoa: esittämällä henkilökunnalle lisäpalkkaa vai jättämällä esittämättä (jolloin lisärahat jaetaan muiden koulujen opettajille).

Olen päätynyt siihen, että teen ehdotuksia ja että puhumme avoimesti palkitsemisperiaatteista,

Martti kirjoitti...

PS.

Tällä kertaa jaossa oleva raha on Espoon omaa ylimääräistä palkkarahaa henkilökunnalleen. Espoon johto on määritellyt nuo kriteerit.