Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, helmikuuta 24, 2012

Tuntijakotyöryhmä jätti esityksensä!

Korjaus 25.2. -12 klo 9.43 Virhe selvisi. Työryhmän esityksessä taulukko on  kahdessa eri
muodossa. Asetustekstin yhteydessä olevasta versioista ( s. 56) on  poistettu 1-6-luokilta aihekokonaisuustunti, joka on sivulla 30.PERUSKOULUUN  halutaan lisää taide- ja taitoaineiden, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä historian ja yhteiskuntaopin opetusta. Sllaisia muutoksia halusi  peruskoulun tuntijakoa pohtinut työryhmä, joka jätti juuri  esityksensä opetusministeri Jukka Gustafssonille. Työryhmä  noudatti näköjään tiukasti   hallitusohjelman tahtoa. Sen  mukaan tuntijaon uudistuksen tavoitteena oli  vahvistaa taide- ja taitoaineiden ja liikunnan opetusta, yhteiskunnallisen kasvatuksen, arvokasvatuksen ja ympäristökasvatuksen asemaa sekä oppiaineiden välistä yhteistyötä.

Tuntijakotaulukko (s. 30, virheellinen)
HUOM! Lisäys 24.2. -12  klo 8. Taulukossa näyttäisi olevan virhe. Myös alakouluun on sijoitettu 1 tunti aihekokonaisuuksille.  Kuitenkin aihekokonaisuustuntien määrä näyttäisi olevan yhteensä 1-9 luokilla 1.

Tsekkasin samalla liikkumavaran:
- 1-2-luokilla tuntimäärä tulee täyteen (19-20).  Ei  liikkumatilaa. 
- 3-6-luokilla tulee palkeista 84 tuntia. Katto on 95:ssä.  Kun sinne pudotetaan 4 tuntia t+t-valinnaisia + 4 tuntia historiaa,  jää kunnan tasolla ratkaistavaa pudottaa sinne 1 valinnaisaine tai se aihekokonaisuusaika (jota ei pitäisi kai olla) tai lisätä 1 tunti johonkin aineeseen.

Nämä ymmärrän esityksen pääkohdiksi:

(1)  uudistus toteutetaan nykyisen vuosiviikkotuntimäärän puitteissa. Alakoulussa koulupäivä ei siis pitene- paitsi toka- ja kuutosluokalla (ei kuitenkaam esim. Espoossa). Vastaavasti päivä lyhenee 7- ja 8-luokilla.
(2) Liikkumatilaa jää varsin vähän  kunnille. Jolleivat lisää tuntimäärää. Katkoskohdat on nyt sijoitettu perinteisesti.
(3) Perusopetukseen ei esitetä uusia oppiaineita (mutta valinnaisaineena esim. draama on mahdollinen)
(4) Oppiaineiden keskinäisen kisan opetusajasta voittajia ovat  taide- ja taitoaineet (= liikunta +1)  äidinkieli ja kirjallisuus (+1)  ja  yhteiskuntaoppi  (+1).  Yhteiskuntaopin opetusta varhennetaan alkamaan perusopetuksen vuosiluokilta 5–6. Näin historian osuus palaa vanhaan 2-2:een.
(5) Taito- ja taideaineita opetetaan yläkoulussa ainakin kaksi tuntia kutakin. (Kotitaloutta kuitenkin vain kolme). Liikuntaan tulee peruskoulun aikana 1 tunti lisää.  Se korostuu alakoulussa. Alakoulussa tunteja voisi olla esim. 2-3 * 2-2-2-3. Tuntimäärä siis kasvaisi meillä.
(6) Itse tiedotteessa sitä ei sanota, mutta A1-kielen tuntimäärä kasvaa alakoulussa yhdellä.
(7) Kieliohjelmia monipuolistetaan suuntaamalla A2-kielen ja B2-kielen opetuksen järjestämiseen kohdennettua valtion erityisavustusta. Valtion erityisavustuksella halutaan järjestää vähemmän opiskeltujen vieraiden kielten kuten saksan, ranskan, venäjän, espanjan ja kiinan opetusta.
(8) A2-kielen tuntimäärä kuitenkin vähenee 12:sta 10:een koko peruskoulun aikana.
(9) Tuntijakon sisältyy valinnaisia aineita- jo alakoulussa 4 vvt.  Yhteensä valinnaisuus putoaa 13:sta 9:een. Valinnaisena aineena voitaisiin opettaa perusopetukseen soveltuvia ja tavoitteita tukevia aineita tai useasta aineesta muodostettuja ainekokonaisuuksia sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä opetussuunnitelmassaan määrää. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikka, monen eri oppiaineen alueelle kuuluva draama ja taloustiedon opetus sekä kansalaistaitoja vahvistava opetus. Lisäksi opetuksen järjestäjällä olisi mahdollista kohdentaa valinnaisten aineiden opetukseen lisätunteja, kuten jo nykyisellään enemmistö opetuksen järjestäjistä tekee.
(10) Aihekokonaisuuksien toteuttamiseen varattaisiin sekä 1-6 että 7.–9. vuosiluokilla 1 vuosiviikkotunti. 
(11) Ympäristöoppia ehdotetaan opetettavaksi perusopetuksen 1.-6. vuosiluokilla biologiasta, maantiedosta, fysiikasta, kemiasta ja terveystiedosta koostuvana kokonaisuutena, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Siis yhdeksi "aineeksi".

Hieno uutinen oli, että opetusministeri  lähettää esityksen  "nopealle lausuntokierrokselle". Tuntijakoa koskeva asetusmuutos on tarkoitus antaa vielä tämän kevään aikana.

Valtakunnalliset tavoitteet

Konkreetin tuntijaon lisäksi, työryhmä esitti perusopetukselle tavoitteet.  Näitä ovat (1) Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen, (2) Tarpeelliset tiedot ja taidot (ajattelun taidot korostuvat). (3) Koulutuksellisen tasa-arvon ja elinikäisen oppimisen edistäminen. Pikaluvulla en löytänyt niistä mitään sisällöllisesti vallan uutta.

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2012/02/tuntijako_tiedote.html?lang=fi

1 kommentti:

Tom kirjoitti...

Lisätunnit äidinkielessä mahdollistaisivat myös näppäilytaidon opiskelun, pohdiskelin asiaa hieman blogissani www.kymmensormijärjestelmä.fi