Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, helmikuuta 15, 2012

Auroran koulun tilaohjelma lautakunnassa 16.2.

AURORAN koulun ja päiväkodin uudisrakennusprosessin tärkeä vaihe on huomenna torstaina. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy (toivotaan niin) kokouksessaan 16.2.  hankkeen tilaselvityksen.

Seuraavassa päätösesitys hieman lyhennettynä. Koko esitys liitteineen löytyy tästä linkistä.

ESITYKSEN mukaan  rakennushanke korvaisi  Auroran koulun nykyiset tilat sekä nykyisen Auroran päiväkodin Järvenperässä.  Lisätiloja esitetään koululle erityisopetusta, oppilashuoltoa ja hallintoa varten sekä joustovaraksi oppilasmäärän vuosittaista vaihtelua varten. Tilat parantavat  myös liikunta- ja taideharrastusmahdollisuuksia.

Auroran koulu

Auroran koulun vanhin osa on rakennettu vuonna 1958 (oikeasti 1957)  ja laajennusosa 1980.  Koulussa on tehty joitakin tilamuutoksia ja osittaisia perusparannuksia mm. teknisen työn tila on peruskorjattu vuonna 2000,  mutta ei kokonaisperuskorjausta. Vanhat parakkitilat vaihdettiin vuonna 2003 Cramolta vuokrattuihin siirtokoulutiloihin.  Koulurakennuksessa olleet asunnot on muutettu koulun tiloiksi ja asuntolarakennuksesta on saatu lisätilaa hallintoa varten.


Koulujen peruskorjaustarpeiden priorisoinnin päivityksessä  Auroran koulu on järjestyksessä 15. Valtaosa muista kiireellisistä kohteista on suunnitteluvaiheessa tai investointiohjelmassa. Auroran koulun toimintaa haittaa ja kustannuksia lisää myös iso väliaikainen siirtokoulutila, joka on tarkoitus korvata pysyvillä tiloilla.

Auroran koulun vanhin osa on kivirakennus, jossa tilat ovat kahdessa kerroksessa. Tilat ovat osaksi sokkeloisia ja niissä on useita tasoeroja. Koulun laajennusosa on huonommassa kunnossa kuin vanha rakennus. Tilakeskus-liikelaitoksessa on selvitysten perusteella päädytty koko koulun purkamiseen ja uuden rakentamiseen.  Mm. ilmastointitekniikan ja -putkien sijoittaminen vanhaan rakennukseen ja rakennuksen muuttaminen esteettömäksi ovat lähes mahdottomia ratkaista.

Auroran koulun  mitoitus on ollut  12 perusopetusryhmää ja 304 oppilaspaikkaa. Uusi väliaikainen siirtokoulu ja lisätilat ovat tuoneet jonkin verran väljyyttä, tiloja on noin 15 perusopetusryhmälle. Tarveselvitysesityksen mukaan koulun laskennallinen mitoitus pysyy suunnilleen nykyisellään.  Perusopetuksen luokka-asteilla 1-2 varaudutaan 5 opetusryhmään ja luokka-asteilla 3-6 varataan tilat 8 perusopetusryhmälle (Tästä rehtori on eri mieltä: omat oppilaamme tarvitsisivat tilat 15-16 kotiluokalle

Peruskoulun eri luokka-asteiden ja varhaiskasvatuksen tilat pyritään sijoittamaan siten, että tilat ovat joustavasti käytettävissä ikäluokkien koon vaihdellessa vuosien kuluessa.  Peruskoulun laskennallinen mitoitusoppilasmäärä on siis 337 oppilasta, yleisopetuksen perusopetusryhmien määrä 13 ja erityisopetusryhmien määrä 3 (ks. edellä)


Auroran päiväkoti

Nykyinen päiväkoti  on liian pieni ja tiloiltaan sopimaton peruskorjattavaksi nykyaikaiseksi päiväkodiksi.
Päätösesityksen mukaan uusi Auroran päiväkoti tulee mitoittaa 6 ryhmälle. Tilaohjelmaan tämä merkitsee noin 110 hym2 lisäystä. Tämä mitoitus on toimivampi ja kustannustehokkaampi kuin 5 ryhmän päiväkoti.

Osa koulun ja päiväkodin tiloista suunnitellaan yhteiskäyttöön. Alustava huonetilaohjelma sisältää ajatuksen yhteisestä ilmaisun, liikunnan ja musiikin tilakokonaisuudesta, joka ruokasalin ja sisääntuloaulan yhteydessä muodostaa myös viihtyisän juhlatilan.  Musiikin ja pienten lasten liikunnan tilojen erillinen käyttö säilytetään myös.  

Väestöennusteen mukaan lasten määrä vähenee varsinkin Läntisen Leppävaaran alueella.  

Hankkeen toteuttaminen

Kaupungin toimitilaryhmä on käsitellyt Auroran koulun uudisrakennushanketta ja päättänyt, että hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa, koska taloussuunnitelman investointiosassa on 16 M€ koulurakennushankkeeseen, mutta  ei määrärahavarausta päiväkodille. Päätöksen mukaan ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan koulun uudisrakennus ja toisessa vaiheessa päiväkoti ja mahdollinen neuvola.

Alustava huonetilaohjelma ja tarveselvitysesitys perustuvat yhteishankkeen tilantarpeeseen, joten suunnittelu pitäisi aloittaa alusta. Jos hanke jaetaan kahteen vaiheeseen, menetetään ne taloudelliset ja toiminnalliset edut, joita yhteishankkeessa tavoitellaan.

Tilatarve ja kustannukset

Tarveselvitysesityksen mukaan yhteishankkeeseen kuuluu peruskoulu ja 6 ryhmän päiväkoti.  Alustavan huonetilaohjelman mukaan laajuus tulee olemaan noin 6688 brm2 ja 4409 hym2 ja, josta alustavan jaon mukaan on koulun tiloja 3032 hym2, varhaiskasvatuksen tiloja 1187 hym2 ja Espoo Cateringin tiloja 190 hym2.

Tilakeskuksessa laskettu kustannusennuste tuodaan kokoukseen. Auroran koulun peruskorjaus ja laajennus on ollut Opetusministeriön hallinnonalan perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa vuodella 2014.  Hanke on esitetty edelleen valtionosuuskohteeksi uudisrakennuksena. Rahoitussuunnitelmassa vuosille 2012–2015  ei ole Auroran koulua.

Ei kommentteja: