Kirjoja

Kirjoja

torstaina, syyskuuta 02, 2010

Luottamus on kaiken perusta. Se rakentuu yhteistyössä.

TERVEISIÄ eilisillan Aurora-seminaarista.  Paikalla oli 32 hyvää kodin ja koulun yhteistyölle tahtovaa aikuista. Koti & Koulu ry sponsoroi tilaisuuden maittavan kahvitarjoilun. Kiitos. Miten illan keskustelujen annin tiivistäisi?


KODIN  JA KOULUN YHTEISTYÖSUUNNITELMA. 
AIHIO 1. "Luottamus on kaiken perusta. Luottamus rakentuu yhteistyössä"

Kodin ja koulun yhteistyön keskeisiä periaatteita Aurorassa
 • Ymmärrämme, että  yhteistyö ja yhteydenpito ovat  tärkeitä, iloisia asioita.
 • Luottamus kasvaa kontakteista ja yhdessä tekemisestä.
 • Tarvitaan rehellisyyttä ja avoimuutta- vaikeistakin asioista.
 • Luodaan edellytykset kaikkien  osapuolten koulurauhalle. Kun on koulurauha, vanhemmat voivat rauhassa lähettää lapsen kouluun.
 • Ekaluokan alkukeskustelut luovat pohjan yhteistyölle.
 • Yhteistyössä tulisi olla tietty kaikkia opettajia koskeva "minimitaso" ja sen muodoissa opettajakohtaista liikkumavaraa. Tiedotetaan niistä (mm. kuinka opettajaan saa yhteyden).
 • Yhteistyössä tulisi ottaa huomioon myös perheen tilanne. Se, ettei pääse vanhempainiltaan ei tee vanhemmasta huonoa.
 • Annetaan toisillemme mahdollisuus erehtyä ja yrittää uudelleen.
 • Asioihin tulee puuttua mahdollisimman varhain.
 • Suhtautumisessa makeisiin ja oppilaiden omiin lomiin toivotaan koulun tason linjauksia.
 • Keskeisin yhteistyöväline on sähköposti.
 • Wilmasta tulisi kehittää iloinen väline.
 • Kasvatusperiaatteista keskustellessa  luonteva ja avoin ilmapiiri olisi arvokas.
 • Kaikki eivät pääse vanhempainiltoihin. Kaikki eivät halua osallistua kasvatuskeskusteluihin. Tarvitaan monenlaista toimintaa, pieniä projekteja.
 • Luokantason yhteistyö on suurelle osalle huoltajia tärkein yhteistyön taso. Oman lapsen luokan asiat kiinnostavat eniten.
 • Opettajan ja koti & koulu ry:n tulisi yhdessä innostaa vanhempia muodostamaan luokkatoimikunta,
 • Kannustamme perheitä olemaan  aidosti läsnä lapsensa elämässä ja elämään tavallista perhe-elämää.
 • Kynnyksen yhteydenpitoon kouluun tulisi olla mahdollisimman matala. 
 • Kannattaisi laatia kirjallinen yhteistyösuunnitelma
 • Kaikkien tärkeintä on tiedon jakaminen ekaluokkien huoltajille.
 • Nettisivuille aakkosittain sitten tietopaketti, josta voi asioita kerrata.
 • Kylällä tarvitaan tiedottamista, tiedottamista, toistoa, yhteistyötä ja yhteisöllisyyden arvostamista.
 • Lapset tulisi ottaa mukaan kylän "tapahtumiin".

Toimintaideoita
 • Voisimmeko elvyttää Studia-Aurora-luentosarjat.  1-2 tapahtumaa lukuvuodessa.  Vaihtoehdoista kysely huoltajille.
 • Keskiviikko-iltaisin luokkien isät vetämään liikuntatapahtumia tytöille ja pojille.
 • Avoimet ovet kaikille isovanhemmille- isovanhemmat kaikkien isovanhemmiksi
 • Vanhemmat luokkiin kertomaan omasta työstään. 
 • Pururata koulu ympäri
 • Laaditaan koululle oma kännykkäetiketti
 • Sovitaan pelikentän vuorot ja käytänteet.
 • Laaditaan nettiin infopaketti, jonka pohjalta tietoa jaetaan ja kerrataan. Varmistetaan, että vanhemmat tietävät, mistä tietoa löytyy.

Ideoita luokka-asteittain  toteutettavien vanhempainiltojen yhteisiksi teemoiksi:

Teemojen vakavuuden rinnalla korostetaan koko ajan myös kasvatuksen iloa.  Liitetään vanhempainiltoihin lasten esityksiä. Käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita ja omaa väkeä. Teemaa käsitellään sitten luokissa luokan omien asioiden lisäksi.
 1. luokat: Koulunlaisen taidot. Rehtorin info: Koulun arkirutiinit. OHR. Kiusaaminen. Väkivalta. Vanhemmille tarjolla oleva tuki. Ohjeita: kuinka isä ja äiti voivat auttaa lastaan koulunkäynnissä.
 2. luokat: Syvennetään tietoa tukimuodoista. Vieraan kielen opiskelu.  Terveelliset elämäntavat (uni, ravinto, hampaat, liikkumiseen kannustaminen)
 3. luokat: Media (viihderuutuaika, peliriippuvuus...)  Uudet oppiaineet. Miten käydään koulua menestyksellä. Tietoa opiskelutekniikoista. Kuinka valmistautua kokeisiin.
 4. luokat: Hyvät tavat (myös netti ja kännykkä). Oppimateriaalin käsittely. Vanhempien kunnioitus. Murrosikäisen kasvattajana. Lähipoliisi.
 5. luokat: Suhtautuminen seksiasioihin. Terveydenhoitaja mukana. Ala- yläkoulun siirtymä.
 6. luokat: Päihteet. Tupakka ja alkoholi. Yläasteille valmistautuminen.

6 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Hieno suunnitelma. Herätti lämpimiä ajatuksia. Menestystä hankkeille!

Terv. Martti Hyvärinen, rehtori, Nilsbyn koulu, Länsi-Turunmaa

Anonyymi kirjoitti...

Perhe on koulun asiakas. Koulu onnistuu tehtävässään, jos asiakaspalvelu on hyvää ja ystävällistä. Opettajien, vanhempien ja kaikkien aikuisten käytös toimii aina mallina lapsille!

Tp. Xena

Martti kirjoitti...

Olen Xenan kanssa itse asioista tasan samaa mieltä,

Tartun pikku seikkaan, yhteen sanaan. Välttäisin asiakas-käsitteen käyttöä siihen liittyvien oleellisesta ohi ohjaavien vivahteiden vuoksi.

Alkuperäisessä merkityksessä asiakas on ymmärtääkseni tarkoittanut henkilöä. joka itse valitsee, itse maksaa ja itse saa palvelun hyödyn.

Meillä nämä kriteerit eivät yhtä hyvin täyty kuin vaikkapa kaupassa. Vanhemmat eivät saa valita koulua eivätkä opettajaa eivätkä lapsensa luokkatovereita. Palvelu osoitetaan heille.

Erityisen ongelmallinen on tuo hyödyn saajan kriteeri. Koulun keskeinen hyödynhaluaja on yhteiskunta. Aina yhteiskunnan ja perheen toiveet eivät kohtaa.

Tässä mielessä me voisimme hyvin puhua koulun kielellä vain koulusta ja koululaisen vanhemmista.

Mutta ystävällisyys ja hyvä käytös ovat aina mallina.

Anonyymi kirjoitti...

No enpä tiedä, Martti. Kyllä esimerkiksi sosiaalityöntekijöilläkin on asiakkaita, vaikka nämä eivät aina itse ole voineet valita työntekijäänsä tai asiakkuuttaan.

Tp. Xena

Martti kirjoitti...

.. ja vangitkin ovat kuulema vankilassa asiakkaita.

Kuulun niihin, jotka eivät usko liike-elämän käsitteiden tuovat toiminnan laatuun uutta syvyyttä.

Mutta itse asiastya olen ihan samaa mieltä.

Esa Kukkasniemi kirjoitti...

Moi Martti ja muut keskustelijat!

Suunnitelman alku näyttää lupaavalta. Olette oikealla tiellä.

Me olemme omalla koulullani valmistelleet tuota suunnitelmaa nyt vuoden verran. Nyt se on kirjattu ja kommenttikierroksella vanhempainyhdistyksellä ja huoltajilla yleensäkin.


Martin tekemä otsikko kertoo oleellisen. Kaiken perusta on luottamus ja keskinäinen kunnioitus.

Asiakas -sanan käytöstä olen pitkälti samaa mieltä Martin kanssa. Se soveltuu juuri noista syistä melko huonosti kouluun. Julkisessa taloudessa asiakkaalla on melko vähän valinnanvaraa.

Tsemppiä suunnitelmille.

t. naapurikunnan reksi

ps. Meidän suunnitelmamme löytyy täältä:

http://www.peda.net/veraja/vihti/jokikunta/ops/kotijakoulu