Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, joulukuuta 28, 2009

TIP-kyselyn tulokset

KUVA: Välipalalla TIPissä

AURORAN koulu toteuttaa kolmatta lukuvuotta valtuuston päätöksellä käynnistettyä TIP-hanketta.

Hankkeessa tarjotaan kaikille koulun oppilaille mahdollisuus turvalliseen, ohjattuun iltapäivätoimintaan klo 12.45- 16.45. TIP-henkilökuntaan kuuluu koordinaattori Sari Törrönen ja 11-12 koulunkäyntiavustajaa, jotka toimivat ip-ohjaajina/avustajina.

Hanke tarjoaa perustoiminnan rinnalla mahdollisuuksia osallistua sekä oppilaille ilmaiseen että maksulliseen kerhotoimintaan. Ilmaista kerhotoimintaa ohjaavat koulun opettajat. Maksullisia kerhoja järjestävät yhteistyökumppanimme.

PÄÄOSA TIP-HANKKEEN rahoituksesta tulee avustuksena Espoon kaupungilta, kuten muillekin palvelujen järjestäjille. Lisäksi hanke on saanut kerhotoimintaan erillismäärärahan Opetushallitukselta.

OMALEIMAISTA Auroran iltapäivätoiminnassa on se, että
 • toiminnan organisoi koulu itse. Missään muualla Espoossa ei toimita näin.
 • kuukausimaksu on edullinen: lakisääteiseen toimintaan osallistuvat maksavat 60 € kuussa, ja muut 20 € kuussa. Lakisääteisen toiminnan maksuun kuuluu välipalan hinta. Muut ostavat haluamaansa välipalaa erillisellä ruokalipukkeella.
 • kerhotoiminta on integroitu hankkeeseen. Yhteensä kerhoja toimii tällä hetkellä kymmenkunta. Maksullisia kerhoja ovat mm. judo-, käsityö- ja englannin kerho. Ilmaisia kerhoja ovat mm. atk-, bändi-, helmienpunonta-, läksy-, nikkari-, liikunta- ja sirkuskerhot.
 • kaikki halukkaat ovat päässeet mukaan iltapäivätoimintaan. Mukana on noin 100 lasta (muutama myös toisista kouluista)
 • kaikki tarjolla olleet kerhot eivät käynnistyneet vähäisen kysynnän vuoksi. Toisaalta kaikki halukkaat eivät mahtuneet esim. bändikerhoon.
PÄÄTÖKSEN TIP-hankkeen jatkumisesta (ja mahdollisesta laajentamisesta) tekee suomenkielinen opetuslautakunta todennäköisesti helmikuun kokouksessaan. Tuon päätöksen tueksi toteutimme kyselykone.fi:n tekniikalla nettikyselyn. Kysely suunnattiin niille vanhemmille, joiden lapsi osallistui syksyllä 2009 Auroran koululla kokeillun turvallisen iltapäivän järjestelyihin. Vastaaminen tapahtui emailissa nimettömänä.

KYSELYN TULOKSET

Kyselyyn vastasi 71 huoltajaa. 41 vastaajan lapsi oli osallistunut sekä iltapäivätoimintaan että kerhoihin. Tässä tulokset tiiviisti.

TIP-hankkeen tavoitteiden toteutuminen

Vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5, kuinka hyvin valtuuston hankkeelle asettamat tavoitteet ovat heidän lastensa osalta toteutuneet. Tulokset olivat seuraavat:
 • Kysymys 1. Perheenne yhteinen aika on TIP-palveluiden vuoksi lisääntynyt. Keskiarvo 2,76. Tyyppiarvo 3.
 • Kysymys 2. Lapsenne on löytänyt TIPin avulla uuden harrastuksen. Keskiarvo 3,93. Tyyppiarvo 4.
 • Kysymys 3. TIP-kokeilu on lisännyt lapsenne hyvinvointia. Keskiarvo 4,27. Tyyppiarvo 5.
 • Kysymys 4. TIP-kokeilu on lisännyt lapsenne turvallisuutta. Keskiarvo 4,58. Tyyppiarvo 5.
 • Kysymys 5. TIP-kokeilu on tukenut lapsenne lahjakkuutta. Keskiarvo 3,31. Tyyppiarvo 4.
 • Kysymys 6.TIP-kokeilu on lisännyt perheenne työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Keskiarvo 4,34. Tyyppiarvo 5.
TIP-hankkeen toiminnan arviointia

Vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5, kuinka tyytyväisiä he olivat eräisiin toimintaan liittyviin seikkoihin. Tulokset olivat seuraavat:
 • Kysymys 1. TIP-toiminta on ollut mielekästä. Keskiarvo 4,51. Tyyppiarvo 5.
 • Kysymys 2. TIP-toiminta on ollut motivoivaa. Keskiarvo 4,08. Tyyppiarvo 4.
 • Kysymys 3. TIP-toiminta on ollut monipuolista. Keskiarvo 4,41. Tyyppiarvo 5.
 • Kysymys 4. TIP-toiminta on ollut sisällöllisesti korkeatasoista. Keskiarvo 4,03. Tyyppiarvo 5.
 • Kysymys 5. Lapsi on saanut tutustua TIPissä erilaisiin harrastuksiin. Keskiarvo 4,27. Tyyppiarvo 5.
 • Kysymys 6 .TIP-toiminta on vahvistanut lapsen sosiaalisia taitoja. Keskiarvo 4,17. Tyyppiarvo 5.
 • Kysymys 7. Lapset ovat päässeet TIPissä itse suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa. Keskiarvo 3,66. Tyyppiarvo En osaa sanoa (26).
 • Kysymys 8. Lapset ovat voineet TIPissä vaikuttaa lähiympäristön asioihin. Keskiarvo 3,29. Tyyppiarvo En osaa sanoa (37).
TIP-hankkeen kustannuksista

Vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5, kuinka tyytyväisiä he olivat kuukausihintaan
 • 1.-2.luokkalaisten kuukausihinta oli 60€. Keskiarvo oli 4,15 ja tyyppiarvo oli 5.
 • 3.-6.-luokkalaisten kuukausihinta oli 20 €. Keskiarvo oli 4,7 ja tyyppiarvo oli 5.
 • Kerhomaksut (maksulliset). Keskiarvo oli 3,69. Tyyppiarvo oli 4.
 • Välipalan hinta (3.-6-luokkalaiset). Keskiarvo oli 4,1. Tyyppiarvo oli 5.
Kouluarvosana tämän vuoden TIP-kokeilun toteutukselle

Viimeisessä kysymyksessä vastaajia pyydettiin antamaan kouluarvosana 4-10 TIPI:lle
 • Keskiarvo oli tasan 9.
 • Alin arvosana oli 7 (2 kpl), ja ylin 10 (18 kpl).
Sanallista palautetta

Vastaajilla oli mahdollisuus myös antaa sanallista palautetta. Mahdollisuuteen tarttui 32 vastaajaa.

Positiivista palautetta annettiin mm.
 • monipuolisesta kerhotoiminnasta
 • yhteistyön sujumisesta
 • toiminnan hyvästä organisoinnista
 • TIPissä on hyvä tunnelma ja ystävälliset osaavat aikuiset, jotka huomioivat perheen ja lapsen tosi hyvin.
 • Idea on jo loistava ja toimii hyvin. Valinnanvaraa on jokaiselle jotakin. Upeaa toimintaa!!
 • Mieletöntä toimintaa jo ennestään, ei pysty sanomaan mitä pitäisi vielä parantaa. Ehdottomasti toimintaa tulisi jatkaa ja ottaa joka kouluun käyttöön.
 • TIPissä erityisen arvokasta on ollut se, että vanhemmat ovat saaneet paljon yleistietoa TIP-toiminnasta, ja kaikki tiedotus on ollut ajan tasalla. Samoin esim. poissaoloviesteihin on reagoitu heti, mikä on tärkeää.
Negatiivista palautetta annettiin myös:
 • kaikkiin kerhoihin ei ollutkaan mahtunut/kerhoihin ilmoittautuminen (ei tietoa vanhemmille tarpeeksi)/ Lisää tietoa vanhemmille lapsen osallistumisesta työpajatoimintaan ja harrastuskerhoon.
 • erässä maksullisessa kerhossa oli liikaa kilpailuhenkeä
 • esioppilaiden ohjelmassa liikaa notkumista
 • pihalla ei ole riittävästi aikuisia
 • pajoihin ei pidä pakottaa/Pajoihin kiintiöt aamu- ja iltapäiväryhmäläisille eli ekana koulustapääsevät eivät täytä kaikkia pajoja
 • Lapsille "pajapassi" tmv. johon merkittäisiin, missä pajassa on ollut. Olisi hyödyllistä tietoa myös vanhemmille.
Seuraavia toiveita/ideoita esitettiin:
 • Toiveena olisi vielä lisätä erilaisia harrastemahdollisuuksia, liikuntakerhoja ja esim. käsityökerhoja.
 • Lisää liikunnallisia kerhoja pojille/Tip toimintaan toivoisin lisää liikuntakerhoja. Syksyllä ja keväällä ulkona pesäpallo, jalkapallo. Ja myös sisäliikunta olisi tervetullut lisä. Tämän voisi toteuttaa myös maksullisena kerhona.
 • Tytöille (1.-2.lk.) olisi mukavaa saada oma jumppakerho! Voisi hyvin olla vaikka maksullinen.
 • lisää ulkoilua pienille
 • ruumiin kulttuuriin lisää panostusta
 • tanssikerho/olisi mukavaa, jos olisi myös jnk musiikkikerho tai kuoro
 • Kerhojen ajankohta voisi olla aikaisempi pienten kerholaisten osalta. Nyt päivä venyy liian pitkäksi.
 • pitkäkestoisia yhteistyökumppaneita kerhotoimintaan
 • joustamismahdollisuuksia lapsen kotiinlähettämisaikaan
 • turvallisuuteen lisää resursseja
 • Jos on pulaa tip-ohjaajista, voisiko alan oppilaitoksista kysyä opiskelijoita ns. työharjoitteluun?
 • Jos rahaa on edelleen, on raha käytettävä ehdottomasti iltapäivätoimintaan ja saman vuoden aikana.
 • Enemmän kilpailuja.
 • Kuunnella enemmän lasten toiveita siitä, mitä he haluavat TIPissä puuhata. Aikuisten aikaa enemmän ohjaukseen ja vähemmän lappujen kontrollointiin.
 • läksyjen tekoon aikuisen ohjausta
 • Musiikkipaja/Matikkapaja/Lukupiiripaja/Turvallisuuspaja (reippauskurssin tyliin)/ Erilaiset urheilupajat kauden mukaan
 • Voisiko syksyllä ohjata pienimpiä vähän intensiivisemmin pajoihin tms?
 • voisiko niitä isopimpia kengittää vähän apuohjaajiksi alkusyksystä? voisi olla molemmin puolin palkitseva juttu?
 • Vanhemmalle olisi hyvä antaa tarkempaa tietoa mistä lapsi löytyy iltapäivän aikana, koska jos jonain päivinä pääsee eri aikaan hakemaan ei useinkaan tiedä missä lapsi on.

VERTAILUA EDELLISEEN MITTAUKSEEN

Sama kysely oli toteutettu myös lukuvuonna 2008-2009. Tuloksia vertailtaessa huomataan, että
 • Kouluarvosana on noussut 8.76:sta 9:ään.
 • Seuraavat tavoitteet ovat toteutuneet syksyllä 2009 paremmin kuin aikaisemmin:
 1. uuden harrastuksen löytyminen,
 2. turvallisuus on lisääntynyt,
 3. perheen ja työelämän yhteensovittaminen on parantunut
 • Sen sijaan pientä takaiskua on ollut seuraavien tavoitteiden osalta:
 1. perheen yhteisen ajan lisääntyminen (2,99>2,76);
 2. lahjakkuuden tukeminen (3,49 > 3,31);
 • TIP-toiminnassa on parantunut
 1. mahdollisuus tutustua uusiin harrastuksiin,
 2. sosiaaliset taidot.
 • Sen sijaan TIP-toiminnassa on laskenut
 1. motivoivuus (4,34 > 4,08);
 2. monipuolisuus (4,52>4,41);
 3. lasten mahdollisuus päästä suunnittelemaan toimintaa (4 > 3, 66),
 4. lähiympäristöön vaikuttamaan pääseminen (3,6 >3,29)
 • Kuukausimaksuissa on lisääntynyt tyytyväisyys (1.-2.lk: 3,89 >4,15; 3.-6.lk 40,4>4,7)
 • Kerhomaksuissa tyytyväisyys on laskenut ( 3,9 > 3,69)

Ei kommentteja: