Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, joulukuuta 20, 2009

Sijaisopettajille vallan mainio nettikurssi

Opettaja-tv:ssä on tarjolla kiva kurssi sijaisopettajina toimiville. Pakettiin kuuluu neljä noin 15 minuutin videoclipsiä, velvollisuus laittaa neljä mielipidekirjoitusta keskustelusivulla, kirjoittaa essee annetusta aiheesta ja täyttää arviointilomake.

Suosittelen. Tässä linkki. Suoritin koko kurssin sunnuntaiaamun iloksi kuudessa ja puolessa tunnissa. Laitan tähän vielä esseeni.

ESSEE SIJAISOPETTAJANA TOIMIMISESTA

Lyhyt johdanto

Valmistuin luokanopettajaksi vuonna 1977 Helsingin OKL:lta, FM:ksi muistaakseni vuonna 1982 ja KT:ksi vuonna 2004. Opiskeluaikani toimin sijaisopettajana Helsingin kouluissa juuri sen verran, että huomasin, kuinka hankala jobi se on. Raha tuli helpommin pesulan autonkuljettajana.

Ensimmäinen graduaiheeni oli sijaisopettajat. Tai piti olla, se jäi tekemättä. Vaihdoin teemaksi läksyt didaktisen ratkaisuna. Harmi. Teema on tutkittu tosi vähän.

Seuraavan kerran törmäsin sijaisteemaan 1980-luvun alussa sijaistaessani OKL:lla didaktiikan lehtoreita. Menin mukaan Lahden tutkimus- ja koulutusyksikön suunnittelutilaisuuteen, ja siitä alkoi lähes 90-luvun lamaan asti kestänyt sivutoimeni vetää sijaisopettajakursseja ympäri maata. Vedin niitä Lahdessa, Helsingissä, Vantaalla, Imatralla, Karkkilassa, Espoossa... Työpareinani olivat mm. TeT Tapio Toivanen, luokanopettaja Rauno Haapaniemi ja KM Jorma Ahonen. Kaikki kokeneita kouluttajia. Kurssit olivat usean viikon mittaisia, ja niihin sisältyi mm. videoitua opetusharjoittelua. Yhdellä näistä kursseista teimme myös koosteartikkelin Luokanopettaja-lehteen siitä, miltä sijaisopettajan työ tuntuu.

Olen ollut alakoulun rehtorina vuodesta 1989 alkaen, ja nyt katson sijaisopettajakysymystä työnantajan ja toisaalta oppilaitosjohdon kouluttajan näkökulmasta. Siksi en voinut vastustaa kiusausta kirjautua kurssille. Jouduin valitettavasti väittämään että Auroran koulu on yhtenäinen koulu, koska valikko ei tuntenut vaihtoehtoa: alakoulu.

Minua kovasti kiinnosti a) millaisin sisällöin sijaisopettajia tehtävään valmennetaan b) millaista koulutusotetta kurssilla käytetään, ja kuinka monimuotoa käytetään hyväksi.

Katsoin kaikki videot ja tein kaikki pyydetyt tehtävät yhteen pötköön tänään klo 6 - 12.30. Tämä essee syntyi suoraan emaliin, ja tiivistän sen sitten keskustelualueelle. Valitsin kolmesta vaihtoehdosta tämän johdannon jälkeen ensimmäisen:

a) Pohdi toimintaasi sijaisopettajana arvojen näkökulmasta. Pohdi, millaisia arvoja opetustyösi taustalla vaikuttaa. Pystytkö toimimaan sijaisopettajana arvojesi mukaisesti? Virikeaineistona voit käyttää artikkelia opettajan etiikasta.

Jäsennän koulun arvoja laatimani arvokenttäteorian pohjalta. Sen mukaan koululla on kuusi omaleimaista arvokenttää:
1. pedagogiikan kenttä (johtava arvo: oppiminen ja kasvu)
2. organisaation kenttä (johtava arvo: vaikuttavuus, tehokkuus)
3. yhteisön kenttä (johtava arvo: yhteisöllisyys)
4. yhteiskunnallinen kenttä (johtava arvo: laillisuus)
5. työn kenttä (johtavat arvot: hyvin tehty ja reilusti korvattu työ)
6. oman, toisen elämän kenttä (johtava arvo: itsen toteutuminen, onnellisuus)

Näiden kuuden arvokentän leikkausta kutsun kokonaisuuden kentäksi. Tällä kentällä käydään arvojen sota. Tuo kenttä on erityisesti rehtorin toimintakenttä, ja sillä kentällä johtava arvo on kaikkien arvokenttien osalta kohtuullisuus.

Tarkasten tässä esseessä annettua aihetta hieman yleisemmin, jos sopii, pohtimalla (1) Millaisen kuvan tämä koulutuskokonaisuus kustakin arvokentästä loi, (2) Millaisia ohjeita sijaisina toimivien ehkä kannattaisi noudattaa ja (3) Kuinka koulu voisi tukea kaikkia sijaisopettajia onnistumaan työssä niin, että koulun koko arvomaailma toteutuu mahdollisimman hyvin.

1) Millaisen kuvan tämä koulutuskokonaisuus kustakin arvokentästä loi?

1. pedagogiikan kenttä (johtava arvo: oppiminen ja kasvu)

Valitettavasi tämä koulun ehkä kaikkien tärkein kenttä jäi vain muutaman viittauksen varaan. Ohjelma ei sisältänyt ohjeita, jotka auttaisivat ymmärtämään opetuksen, opettamisen tai oppimisen luonnetta. Haastateltavien puheenvuoroista välittyi silti kuva, että nämä henkilöt olivat ymmärtäneet välittämisen merkityksen. Opetussuunitelma vain mainittiin.

2. organisaation kenttä (johtava arvo: vaikuttavuus, tehokkuus)

Organisaation rakenteista käsiteltiin lähinnä oppitunteja, välitunteja ja ruokailua. Koulurakennus hahmottui luokan, opettajainhuoneen, ruokalan, käytävän, vessan ja koulupihan kokonaisuudeksi.

Sijaisopettajan vastuu oppimistuloksista ei auennut. Täytyy muistaa, että joillain luokilla on sijainen jopa useita vuosia. Koulun johtamisjärjestelmästä ei syntynyt kuvaa.

3. yhteisön kenttä (johtava arvo: yhteisöllisyys)

Yhteisön kentältä esiin nostettiin kaksi teemaa a) opettajahuoneen ja sijaisen suhde ja b) luokan ja sijaisen suhde. Kumpikin esitettiin vaikeasti hallittavina. Keinoja helpottaa jännitteitä ei juuri esitetty. Tässä olisi kovasti auttanut muutama juttu ryhmäilmiöstä. Pitkäkestoisissa sijaisuuksissa kokonaan oma juttunsa on sijaisen yhteistyö kotien kanssa.

4. yhteiskunnallinen kenttä (johtava arvo: laillisuus)

Sijaisopettajan vastuu-teema nostettiin esille, mutta siihen ei annettu harmi kyllä juuri mitään sisältöjä. Olisi tärkeää ymmärtää koulun koulutuspoliittinen ja laajemmin yhteiskunnallinen tehtävä. Koulukiusaaminen nousi hyvin esiin. Jokaisella lapsella on oikeus käydä turvallisesti koulua. Pahimmassa tapauksessa sijaisopettajakin voi joutua oikeuteen selvittelemään toimintaansa.

5. työn kenttä (johtavat arvot: hyvin tehty ja reilusti korvattu työ)

Näistä arvokentistä ehkä eniten kurssilla käsiteltiin sijaisopettajuutta työnä. Työstä piirtyi varsin huonosti johdetun ja tuetun pätkätyön kuva. Olisi tärkeää että sijainen tuntisi työhönsä kuuluvat odotukset ja tietäisi esim. mistä hänelle maksetaan.

6. oman, toisen elämän kenttä (johtava arvo: itsen toteutuminen, onnellisuus)

Videoleikkeissä esiintyi hienoja sijaisia. Työ oli vaikeaa, yksinäistä, mutta he viihtyivät siinä ja pääsivät toteuttamaan itseään. Hienoa.

Kokonaisuuden kenttä vilahti useissa kohdin riittämättömyyden motiivina.


2) Millaisia ohjeita sijaisopettajina toimivien ehkä kannattaisi noudattaa?

1. pedagogiikan kenttä (johtava arvo: oppiminen ja kasvu)

 • Perehdy didaktiikkaan. Lue hyviä kirjoja. Yksi helpoimmista on Hellström, M. (2008). Sata sanaa opetuksesta Jyväskylä: Ps-kustannus.
 • Lue opetussuunnitelman perusteet. Se löytyy netistä osoitteesta http://www02.oph.fi/ops/perusopetus/pops_web.pdf
 • Jos teet samassa kunnassa/koulussa sijaisuuksia pitkään, pyydä koulun ops luettavaksi.
 • Opettajanoppaissa on paljon hyödyllistä
 • Kokoa itsellesi hyvien tuntien kansio, jota voit käyttää sisäänmenotunteina.

2. organisaation kenttä (johtava arvo: vaikuttavuus, tehokkuus)

 • Jäsennä itsellesi omat rutiinisi. Millainen on tunnin rakenne? Miten luokassa ollaan, liikutaan jne. Timo Saloviidan kirjassa on tähän hyviä ohjeita.
 • Laadi itsellesi tsekking-lista asioista, jotka kannattaa kysyä ( mm. luokan sijainti, vessat, järjestyssäännt, kellojen soitto, ruokavuorot, keneltä voit pyytää apua, rehtorin puhelinnumero)
3. yhteisön kenttä (johtava arvo: yhteisöllisyys)

 • Perehdy ryhmäilmiöihin.
4. yhteiskunnallinen kenttä (johtava arvo: laillisuus)

 • Ota huolella selville sijaisopettajia koskevat pykälät. Löydät ne mm. sivuilta http://www.finlex.fi/fi/laki/ tai esim Luokanopettajan päiväkirjasta. (Lukuvuoden 2010-2011 päiväkirjoja voi jo tilata osoitteesta www.luokanopettajaliitto.fi

5. työn kenttä (johtavat arvot: hyvin tehty ja reilusti korvattu työ)

 • Varsinkin pitkään sijaisena toimivan on tosi tärkeää tuntea OV-TES (opetusalan työehtosopimus). Se löytyy netistä osoitteesta: http://www.tek.fi/ci/pdf/edunvalvonta/sopimukset/OVTES_2007-2009.pdf
 • Huolehdi, että annat palkanmaksuun tarvittavat tiedot ajoissa. Kestä se, että palkanmaksu voi venyä.


6. oman, toisen elämän kenttä (johtava arvo: itsen toteutuminen, onnellisuus)

 • On hienoa, että sijainen selviää yksin. Opettajan tehtävä ei ole kuitenkaan selvitä vaan järjestää opetus hyvin. Kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Kysy neuvoa.
Lopuksi: Omassa koulussani olen laittanut nettisivuille (rehtorin blogiin) seuraavat sijaisen kymmenen käskyä:

1§ Lue opettajan antamat ohjeet. Noudata niitä. Tsekkaa välitunnit (ja valvonnat) ja ruokailuvuorot. Katso flapilta monistushuoneesta, onko luvassa jotain erikoista. Ota selvää, kuinka päivänavas pidetään (meillä pieni tuokio luokan ensimmäisellä tunnilla). Kysy. Naapuriluokan opettaja auttaa. Maailma ei kuitenkaan kaadu, ellet ehdi käydä kaikkea läpi. Lue oppikirja kappale ennen kuin alat opettaa. Keksi varalle pikatehtäviä, jos työt loppuvat kesken.

2§ Jollei ohjeita ole, pidä sisäänmenotuntisi sellaisesta aiheesta, jonka hallitset hyvin. Tarkkaavaisuus kasvaa, kun sanot että pidät tunnin lopuksi kertauskokeen asiosta, joita kerrot. Kokoa etukäteen hyviä aineenaiheita ja ideoita kuvataidetöiksi. Varaudu siihen, että laitteet eivät toimi, kun niitä tarvitaan.

3§ Esittele itsesi oppilaille. Pyydä jotain oppilasta kirjoittamaan sinulle istumäjärjestys, jollei sitä muutoin ole.

4§ Tarkasta, että läksyt on tehty. Katso, että oppilaita ei ole pois. Kirjoita poissaolijoiden nimet ylös.

5§ Älä luennoi koko tuntia. On hienoa, jos sinulla on mukana joitain teemaan liittyviä esineitä. Kysy, ja anna oppilaitten vastata. Jos osaat, anna heille pieniä ryhmätehtäviä.

6§ Lapset ovat ihania. Paitsi jos he ovat kamalia. Kaikkialla maailmassa sijaista koetellaan. Oppilaat voivat vaihtaa nimiä. He narraavat, että opettaja on luvannut sitä ja tätä. Älä mene halpaan. Älä menetä malttia.

7§ Anna lapsille selkeä läksy ja kirjoita se taululle.

8§ Älä jätä lapsia koskaan yksin. Siirtykää paikaista toiseen jonossa. Kulje itse edellä.

9§ Älä rankaise oppilaita, ellet ole täysin varma siitä, mitä rangaistuksia saat käyttää, ja kuinka niiden suhteen pitää toimia. Jos joku oppilas häiritsee opetusta vakavasti, saata hänet naapuriluokkaan (ei yksin käytävään)

10§ Puhu lapsille ystävällisesti silloinkin kun he eivät sitä ansaitsisi. Jos kaikki tuntuu menevän pieleen, mene oppilaitten kanssa ulos pihalle ja anna heille ylimääräinen välkkä. Kun oikea välituntivalvoja tulee pihalle, mene rexin kansliaan ja sano, että tarvitset tukea.

Ja kun päivä on pulkassa täytä sijaisen päiväkirja, ja jos olet ensimmäistä kertaa meillä, myös sijaisen perustietoilmoitus.


(3) Kuinka koulu voisi tukea kaikkia sijaisopettajia onnistumaan työssä niin, että koulun koko arvomaailma toteutuu mahdollisimman hyvin.

1. pedagogiikan kenttä (johtava arvo: oppiminen ja kasvu)

 • Hankitaan kouluun hyvää ammattikirjallisuutta.
 • Pidetään opetussuunnitelman perusteet ja koulun ops sellaisessa paikassa, että ne löytyvät.
 • Jokainen opettaja laatii ohjeet sijaiselle, joissa hän kuvailee luokan tapaa opiskella.
 • Annetaan opettajanoppaat sijaisten käyttöön.
 • Naapuriluokan opettaja kummiksi!

2. organisaation kenttä (johtava arvo: vaikuttavuus, tehokkuus)

 • Jokainen opettaja laatii ohjeet sijaiselle, joissa hän kuvailee omia rutiineitaan.
 • Kootaan selkeä perehdytyskansio mm. sijaisille ( mm. luokan sijainti, vessat, järjestyssäännt, kellojen soitto, ruokavuorot, keneltä voit pyytää apua, rehtorin puhelinnumero)
3. yhteisön kenttä (johtava arvo: yhteisöllisyys)

 • Puhutaan YT-istunnoissa sijaisten työn arvokkuudesta ja sovitaan, kuinka heidät otetaan yhteisöön vastaan.
 • Luodaan kouluun kulttuuri, jossa myös oppilaat valmennetaan toimimaan fiksusti sijaisten kanssa.

4. yhteiskunnallinen kenttä (johtava arvo: laillisuus)

 • Selvitetään sijaisopettajille heitä koskevat pykälät. Millaista kurinpitoa he voivat noudattaa?
 • Tarkistetaan kaikkien sijaisten tausta.

5. työn kenttä (johtavat arvot: hyvin tehty ja reilusti korvattu työ)

 • Huolehditaan, että OV-TES (opetusalan työehtosopimus) löytyy helposti
 • Selvitetään sijaisella tarkasti palkanmaksun perusteet
 • Lähetetään maksumääräykset ajoissa.
 • Ei laiteta sijaista vaarallisiin tehtäviin, vaihdetaan mieluummin tunteja.
 • Kootaan viikko-ohjelma, välituntivalvontavuorot jne. selkeään paikkaan.

6. oman, toisen elämän kenttä (johtava arvo: itsen toteutuminen, onnellisuus)

 • Ei jätetä sijaista selviämään yksin.
 • Kannustetaan, kiitetään

Lopuksi

Kussi oli mielenkiintoinen. Ehkä sen tärkein viesti oli, että sijaisopettajan homma on ihan hyvä homma, joka on haastava mutta myös palkitseva. Ansiot näin asennepuolella ovat hyvät. Tietopuolinen anti jäi vähäisemmäksi. Koulutusote oli leppoisa, kevyt.

Kokonaisuus- videot, keskustelupalsta ja essee virikeartikkeleineen oli kompakti. Kun katson nyt kelloa, sen suorittamiseen meni aikaa kuusi tuntia 1 minuutti.

Martti Hellström rehtori, KT
Auroran koulu

Ei kommentteja: