Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, heinäkuuta 26, 2008

Miten suhtaudutte, hyvät ihmiset?

KUVA (Espoon kaupunki/Karoma); ATK-laitteet täytyy puhdistaa.
HYVÄT IHMISET!

Kuten tiedätte, meillä on aikaa kaksi viikkoa järjestää fasiliteetit niin, että kaikki Auroran koulun oppilaat saavat opetussuunnitelman mukaista opetusta ensimmäisestä koulupäivästä (12.8) alkaen tulipalon aihettamista hankaluuksista huolimatta.

Tarvitsisin nyt vanhempien- ja miksei muittenkin- näkemyksiä siitä, voisimmeko jatkaa suunnittelua seuraavalta pohjalta. Jos ratkaisu ei ole hyvä, toivon konkreetteja parempia tilalle.

Ennen kuin esittelen mallin, josta toivon kommentteja joko tähän blogiin tai sähköpostiin marttifi@gmail.com, haluan muistuttaa seuraavista reunaehdoista:
(1) Aikaa kaikkiin valmisteluihin (ei vain sijoituspaikan valintaan) on vain 10 työpäivää. Sinä aikana on tehtävä paitsi 5.-6-luokkalaisten sijoituspäätös, hankittava pulpetit, opetusvälineet, kuljetettava kirjat ja tarvikkeet, organisoitava kuljetukset, määriteltävä opettajien työaika, erityisopetus...
(2) Juuri tuo aika karsii suuren joukon ideoita (esim. että koulun kentälle tuotaisiin uusi parakki).
(3) Ratkaisu maksaa, ja taloudelliset seikat ovat realiteetti.
(4) Ratkaisun tulisi olla hyvä sekä oppilaiden että henkilökunnan kannalta.
(5) Tietoa siitä, kuinka kauan tilapäistiloissa joudutaan olemaan, ei vielä ole. Todennäköisesti luokat pääsevät takaisin Auroraan tammikuussa 2009. Voi olla, että jo aikaisemminkin (mikäli vaurioitumaton osa parakkia saadaan siivottua savuhaitoista). Voi olla, että myöhemmin, mikäli parakin korjaus ei etene toivotussa aikataulussa. Kun parakit edellisen kerraan koottiin, aikaa tarvittiin heinä/elokuusta marraskuun 5. päivään (siis 3,5 kk).

REHTORIN MALLI nro 1
Lähtökohdat ja periaatteet
1. Kaikki oppilaat eivät mahdu päärakennukseen ja lisäsiipeen. On perusteltua, että ensisijaisesti isoimmat oppilaat sijoitetaan muualle.
2. On turvattava TIP-hanke ja pienten lasten iltapäivätoiminta. Tämä edellyttää, että luokkatilat vapautuvat (emme voi esim. valita kaksivuorokouluratkaisua).
3. Sijoitus on toteutettava niin, että opetus on laadukasta.

Ratkaisuehdotus
* 5.-6-luokat (myös erityisluokat) sijoitetaan kaikki samaan tilapäistilaan. Nän siksi, että oppilaille voidaan järjestää kaikkien aineiden opetus.
* Oppilaat kuljetetaan tilapäistilaan tilausbussilla aamulla, ja bussi tuo heidät myös takaisin koululle.
* Konkreetisti kaikilla luokilla voisi olla sama työpäivän pituus esim. lähtö koululta klo 9 ja paluu klo 14.15. Opetusta annettaisiin viisi tuntia (a´ 45 min) päivässä.
* Ruotsin opetus tapahtuisi kahtena aamuna klo 8.15-9.00.
* Tilapäiskoulussa opetus järjestettäisiin niin, että kaikki opetussuunnitelman asiat tulisivat käsiteltyä. Vaikeimmin toteutettavat sisällöt voidaan siirtää kevääksi.
* Käyttäisimme menetelmällisesti luovia ratkaisuja, joissa voitaisiin ylittää luokkien ja luokka-asteiden rajat.
* Koulupäivään kuuluisi kolme 75 minuutin opetusmodulia (klo 9.30-10.45, 11.15- 12.30 ja 12.30- 13.45 ) ja puolen tunnin ruokatauko (10.45- 11,15).
* Oppilaitten koulupäivä ei olisi bussimatkoista huolimatta pidempi kuin Aurorassa.
* Reali- ja taito- ja taideaineita luettaisiin vuorotellen viikkoprojekteina ja teemapäivinä. Matematiikka, äidinkieli ja englanti palkitettaisiin pääosin.
* Integroitujen oppilaitten opetus järjestettäisiin pedagogisen eriyttämisen keinoin. Sinikarhujärjestelmään palattaisiin vasta diasporan jälkeen.
* Opiskelussa muodostettaisiin opintoryhmät niin, että voidaan ottaa huomioon oppilaitten oppimisedellytykset. Kaikki opinnot tähtäävät suorituksiin, jotka arvioidaan. Valinnaisuus toteutettaisiin menetelmävalintoina (kuljetusten vuoksi ei voi olla valinnaiskursseja syksyllä).
* SOPE-opetus integroitaisiin kaikissa tarkoituksenmukaisissa tilanteissa yleisopetukseen.
* Koulun henkilökunta olisi rehtori Martti Hellström (kävisi säännöllisesti tilapäistiloissa), luokanopettajat Raija Herrala(tiimipomo), Risto Schiray, Anna-Liisa Kurki, Jukka Jokiranta, erityisopettaja Julia Uotila, eritysluokanopettajat Irja Kaila-Lenkkeri ja Sari Karjalainen. Lisäksi koululla olisi 3-5 koulunkäyntiavustajaa ( Pekka, Joni ja Noora joka tapauksessa).
* Tilapäistiloihin pyritään saamaan rekillinen kannettavia tietokoneita. Niinikään tiloihin kuljetetaan bändikamat.
* 5.-6.-luokkalaiset voivat osallistua TIP-kerhoihin Aurorassa klo 15-16.45.

OLEELISIN tehtävä on löytää tilat, joissa nuo kuusi luokkaa, noin 120 oppilasta ja noin 10 hengen henkilökunta, voivat tehdä töitä.

KUVA (Mattlidens skolanin sivulta lainassa). Jo nyt on tiedossa yksi vaihtoehto: Matinkylässä ruotsinkielisen koulukeskuksen uusi rakennus on valmistunut. Pihassa on tilapäinen koulurakennus, johon mahtuisi 7 luokkaa. Kaikki 5-6-luokat olisivat tällöin samassa rakennuksessa. Ruokailu järjestyisi pihan toisella puolella olevassa lukiossa.

Toinen vaihtoehto voisi olla Pohjois-Espoon lukio (jos siellä on vapaita tiloja).

KUVA (lainattu Hesasrin sivulta): Pohjois-Espoon lakkautettu lukio.

MAANANTAINA tapaan sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen opetuksen opetustoimenjohtajat. Näyttää siltä, että kaupungin kannalta Matinkylän vaihtoehto voisi olla paras.

Kolmas vaihtoehto on kaikkien luokkien sijoittaminen eri kouluihin (esim. Lähderanta, Mäntymäki...) Opetuksen kannalta ratkaisu tuo hurjia haasteita.

Opettajat, jotka olen tavoittanut, toivovat pääsevänsä samaan tilapäistilaan.

Olen kiitollinen kaikista kommenteista. Joissain muissa kouluissa vanhemmat eivät ole kerta kaikkiaan hyväksyneet lasten kuljettamista kauas kotoa. Jos Lippajärvellä ajatellan samoin, kuulisin mielellään, miten asia tulisi ratkaista vanhempia tyydyttävällä tavalla.

5 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Valitettavassa tilanteessanne taloudelliset näkökulmat eivät saa vaarantaa pedagogisten tavoitteiden toteutumista.
Ratkaisuja arvioitaessa tulee pohtia samoin kuin koulullanne olisi ollut kattava palovahinkoa koskeva vakuutus. Tässä tapauksessa hyödynsaajan toiminnalle ei saa kohdistua tarpeetonta haittaa. Näin ollen kuntatalouden koulutoimelle asettamat taloudelliset tavoitteet eivät saa olla minkäänlainen reunaehto.

Tilapäisratkaisuna Matinkylä kuulostaisi järkeenkäyvimmältä vaihtoehdolta siihen asti kunnes uudet parakit on saatu pystytettyä. Opetusryhmien hajauttaminen eri toimipistesiin aiheuttanee ongelmia asian käsittelyssä ja hyväksymisessä luokkatasolla ja varsinkin pitkittyessään tulee vaikuttamaan myös oppimistuloksiin.

Tuntematta erityisryhmienne luonnetta, kannattaa vielä pohtia näiden luokkien sijoittamista ja erityisopetuksen järjestämistä.

Jaksamista ongelman ratkaisemiseen.

Anonyymi kirjoitti...

Erityisryhmäläisen huoltajana asiaa paljon miettineenä Matinkylän ratkaisu tuntuu hyvältä. Luokka on viime vuonna paljon ollut yhteistyössä rinnakkaisluokan kanssa, joten näin jatkuisi luonnollisesti harjoittelu isossa luokassa opiskelusta. "Normaali" luokkaan siirtyminen on luonnollinen tavoite, minkä eteen töitä tehdään hartiavoimin niin vanhemmat kuin opettajat.

Uskon vahvasti, tuntien opettajien sekä avustajien (koko koulun) tavan toimia lastemme parhaaksi, erityisluokkien siirtymisen evakkoon onnistuvan.

Jaksamista myös tuhon aiheuttaneiden poikien vanhemmille !

Anonyymi kirjoitti...

Ratkaisuehdotus on mielestäni hyvä ja toiminnan kannalta mielekäs. Matinkylässä koko "evakkoryhmä" olisi samoissa tiloissa, mikä varmasti on käytännöllisempi ratkaisu kuin jos luokat olisi siroteltu sinne tänne.

Se, että koulunkäynti on normaalia kauempana, on mielestäni näissä oloissa hyväksyttävä. Kyse on lopultakin vain muutamasta kuukaudesta. Veikkaan, että lapsille evakosta bussimatkoineen tulee seikkailu. Vanhemmat huolehtivat eniten - kuten yleensä.

Erityisryhmien tilanteeseen en ota kantaa, koska en tunne niiden toimintaa.

Anonyymi kirjoitti...

Ehdottomasti kaikki luokat samaan sijaiskouluun yhteisöllisyyden ja hyvän opetuksen takaamiseksi - ja myös henkilökunnalle tärkeän työyhteisön säilyttämiseksi! Hyvä myös, että pienille voidaan varmistaa TIP-iltapäivät poikkeustilanteesta huolimatta.

Anonyymi kirjoitti...

Kannatan ehdottomasti kaikkien "evakkoluokkien" sijoittamista samaan tilaan. Kumpikin vaihtoehdoista käy. Ottaisin tärkeäksi näkökohdaksi vaihtoehtoja punnitessa tilojen toimivuuden, myös luokkien koon ja ilmanvaihdon. En odota sijaistiloilta "liikoja",mutta toivon että nämäkin seikat painavat valinnassa. Kuljetus kauemmaksi ei ole ongelma. Ei myöskään 5-luokkalaisellemme...Kaikesta huolimatta, hyvää loppukesää.