Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, huhtikuuta 30, 2011

Välitodistus tammikuussa?

Tässä kuvassa jaetaan joulutodistuk-
sia Niinisalon kansakoulussa 60-
luvulla. Kuva lainassa tulevaisuu-
den museo- blogista.

KUN KOULULAINSÄÄDÄNTÖÄ  ja opetussuunnitelmia uudistettiin 1990-luvun lopulla ja 2000-luvulla, muuttui moni asia. Yksi näistä oli  todistus. Kaikissa kouluissa on nykyään annettava todistus viikon 22 päätteksi, kun lukuvuosi loppuu. Kuntien ja koulujen päätettäväksi jäi millaisia muita todistuksia (ns. välitodistukset) lukuvuoden aikana annetaan. Espoossa edellytetään ainakin yhtä välitodistusta, jonka voi tosin korvata huoltajan kanssa käytävällä arviointikeskustelulla, josta laaditaan muistio.

Monessa yläkoulussa noudatetaan jaksolukua. Jokaisen jakson päätteeksi annetaan jaksotodistus. Jaksojen taite ei  osu jouluun. Naapurikoulussamme Karamzinissa- jolleivat ole muuttaneet käytäntöä - välitodistus annetaan tammikuussa. Näin tasataan opettajien työkuormaa ja rauhoitetaan joulukuuta.  Tammikuu on nykyään koko lukuvuoden kiireettömin kuukausi, ja arviointi osuu silloin tarkemmin puoleen väliin lukuvuotta.

Olemme myös Aurorassa pohtimassa asiaa. Tähän asti olemme halunneet jatkaa vanhaa traditioita. Mikäli käytäntöä muutetaan, ratkaisun tekee johtokunta kesäkokouksessaan käsitellessään muitakin ops-muutoksia.

BLOGIN oikeaan reunaan on avattu puolileikkimielinen kysely, jossa blogissa piipahtava voi ottaa kantaa: voisiko välitodistukset jakaa Aurorassa jatkossa tammikuussa. Mitä mieltä ollaan?

Ei kommentteja: