Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, huhtikuuta 03, 2011

Rehtorin avoin kirje blogin vihakirjoittajalle

TÄHÄN  blogiin  tuli viikon sisällä kolmas vihakirjoitustyyppinen kommentti. En  julkaise niitä. Jo kirjoittajan suojelemiseksi. Kirjoitustyyli on nimittäin sellainen, että kirjoittaja on helppo tunnistaa, vaikka hän ei omalla nimellään kirjoitakaan. Minäkin tiedän, kuka hän on.

Tuoreimman vihakirjoituksen ydin oli, että
- Auroran koulussa ei tartuta ongelmiin (esim. kiusaaminen) vaan niitä selitellään
- Rehtori ei tiedä, mitä koulussa tapahtuu.
- Rehtori peittelee asioita. 
- Ainut tapa paljastaa  saada oikeutta ja totuus esiin on laittaa video u-tubeen.

AURORAN koululla tehdään  paljon yhteistyötä kotien kanssa. Kaikilla luokilla on luokkatoimikunnat. Lisäksi koululla on aktiivisesti toimiva  Koti ja  Koulu ry. Espoossa huoltajilla on myös enemmistö koulun johtokunnan jäsenistä. Huoltajien kannattaa tulla mukaan näihin yhteistyöelimiin.  Niissä vaikutetaan parhaiten koulun asioihin. 

Teemme Aurorassa  säännöllisesti kyselyitä henkilökunnalle, huoltajille ja oppilaille. Seuraamme kiusaamis- ja väkivaltatapauksia systeemaattisesti, ja puutumme niihin kaikkiin. Kolmen vuoden välein laadimme itsearviointiraportin.Tuorein raportti käsiteltiin juuri johtokunnassa. Raportti sai kiitosta krittisyydestään ja avoimuudestaan.

Vihakirjeen kirjoittajalla on täysi  oikeus omaan  näkemykseensä Aurorasta huonona kouluna. 
Sitä ei muuta se, että muualta saamamme palaute on useimmiten  toisenlaista, oikein positiivista. Saamme positiivista palautetta oppilailta, vanhemmilta, koulussamme käyviltä vierailta, hallinnolta jopa kansainvälisiltä vierailta. Asetamme siis vihakirjoittajan palautteen näihin koordinaatteihin. Toki jokaista asia-asiaa kuunnellen.

Ennen  muuta saamme kiitosta koulumme avoimesta ilmapiiristä ja  siitä, että puhumme asioista niiden oikeilla nimillä ja ryhdymme aina toimiin, kun ongelmia esiintyy. Meillä on näyttöä tosi vaikeiden asioiden esille ottamisesta ja korjaamisyrityksistä. 

Emme kuvittele olevamme täydellisiä. Olemme nöyriä työmme äärellä. Koulu on paljolti sellainen kuin haluamme, mutta kaikkeen emme yllä. Olemme myös ylpeitä omasta osaamisestamme. Me teemme parhaamme. Kunnioitamme kaikkia perheitä.  Odotamme  samaa kunnioitusta kodeilta. Opetus- ja kasvatustyö on kasvatuskumppanuutta. Kasvatuskumppanuus rakentuu luottamuksesta ja yhteistyöstä. 
Teemme parhaamme jokaisen meille annetun lapsen osalta. Onnistumisen ehdoton edellytys on, että vanhemmat luottavat koulun haluun yrittää parhaansa. Luottamus on  äärimmäisen herkkä asia. Sitä pitää vaalia erityisesti. 

Koulussa lapsi on tärkein. Jokainen lapsi. Aina yhden lapsen hyvä ei ole hyvä jollekin toiselle.  Emme valikoi lapsia. Meillä on paljon lapsia, jotka tarvitsevat tukea. Aina meillä ei ole mahdollisuuksia antaa heille riittävää tukea.  Niissä tapauksissa esitämme siirtoa erityisluokille- siis lapsen parasta tarkasti pohtien. Mutta pääsääntö on, että jokaisella lapsella on oikeus käydä lähikoulua.

Kun koti ei luota kouluun, on pysähdyttävä.  Meillä on noin 660 erilailla ajattelevaa huoltajaa. Yhtä aikaa koulu ei voi olla kaikkien mieleen. Tarjoan  vihakirjoittajalle mahdollisuutta puhua kasvokkain, esittää omat näkemyksensä hyvästä koulusta, tulla kuulluksi ja saada perustelut koulun niille ratkaisuille, joista hän ei pidä.

Jollei se vaihtoehto käy, kannattaa harkita toista vaihtoehtoa:  vihakirjoittelujen ja uhkailujen sijaan  voi olla oman lapsen edun kannalta paljon viisaampaa pohtia koulun vaihtoa.  Lapsi ei voi kasvaa ja oppia tasapainoisesti ja turvallisesti tilanteessa, jossa koti kokee koulun sellaiseksi kuin blogiin lähetetyissä vihakirjoituksissa kuvataan.  Kaikkea ei kodin tarvitsen hyväksyä, mutta yhteistyö edellyttää, että uskotaan kummankin osapuolen yrittävän tehdä parhaansa.  Jollei näin ole, lapsi joutuu  kohtuuttomaan ristiriitaan kahden  keskenään "tappelevan" kasvattajayhteisön: kodin ja koulun välillä.

Espoossa on onneksi tarjolla  50 todella hyvää muuta alakoulua niille, joille Aurorassa tarjolla oleva hyvä ei sovi tai joille se ei riitä. 

Martti Hellström
rehtori

1 kommentti:

Martti Hellström kirjoitti...

Nimimerkille anonyymi. Saat.