Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, huhtikuuta 02, 2011

Kuulumisia koulun johtokunnasta

Tämä juttu julkaistaan nyt blogissa  ja mahdollisimmaan pian koulun nettisivuilla.


Auroran vahvuuksina hyvä johtaminen, osaava henkilöstö ja edistyksellinen pedagogiikka - huolenaiheena lisäsiiven huono sisäilman laatu

Koulun Itsearvioinnin tulokset

Auroran koulun johtokunta kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 30.3. Käsittelimme mm. koulun itsearvioinnin tulokset. Niiden perusteella Aurorassa onnistutaan erityisesti johtamisessa, oppimisessa ja sen tukitoimissa sekä pedagogisessa hyvinvoinnissa. Myös kotien osallistaminen koulutyöhön on koulun vahvuuksia.

Kehittämiskohteiksi kahdelle seuraavalle vuodelle on valittu mm. oppimisen ilon, monipuolisuuden ja kannustavuuden lisääminen sekä vuorovaikutustaitojen vahvistaminen. Hallinnolle koulu lähettää kokonaisbudjetointiin liittyvät terveiset. Vastikään käyttöön otetussa kokonaisbudjetoinnissa rehtori vastaa entisten pienten käyttömenojen sijasta koko budjetista henkilöstökuluineen. Kokonaisbudjetointiin siirtymisen jälkeen rehtorin ja koulusihteerin työmäärä on lisääntynyt huomattavasti. Tämä johtuu mm. siitä, että budjetin seurannan välineet ovat puutteelliset ja koulussa on jouduttu sorvaamaan oma seurantaväline.

Lauantaikoulupäivät ensi lukuvuodelle

Johtokunta päätti anoa hallintopäälliköltä ensi vuodelle totuttuun tapaan kahta lauantaityöpäivää. Jos lupa saadaan, käytetään toinen lauantai (17.12.2011) koko koulun joulunäytelmään ja toinen (10.3.2012) perinteisen Aurora-päivän järjestämiseen. Vastaavat lomapäivät esitettiin pidettäviksi syysloman ja itsenäisyyspäivän yhteydessä, jotta pitkään syksyyn saadaan pieniä katkoja.

Terveystarkastuksessa todettiin huono sisäilman laatu

Koulun henkilökunnan ja oppilaiden pidemmän aikaa jatkuneen oireilun takia koulussa järjestettin terveystarkastus 14.3. Pääkoulun ja lisäsiiven ilmanvaihto todettiin tarkastuksessa riittämättömäksi ja hiilidioksiidipäästöjen todettiin voivan nousta yli raja-arvojen oppituntien aikana. Lisäsiiven sisäilma oli poikkeavaa ja aiheutti ärsytysoireita kurkussa. Rakennuksessa on todennäköisesti myös asbestia, joka on vaarallista vain jos rakenteita rikotaan. Tarkastuskertomuksen mukaisina toimenpiteinä rakenteiden kunto tulee selvittää esimerkiksi mikrobiviljelyllä riskirakenteista, ilmanvaihdon käyttöaikaa pidentää ja lisäsiiven luokkiin suositellaan ilmanpuhdistimia. Lisäksi rakennuksessa tulee pikaisesti tehdä asbestikartoitus.

Johtokunta seuraa tilannetta ja päätti velvoittaa rehtorin lähettämään kaupungin tilakeskukselle kirjeen, jossa tilakeskusta vaaditaan ilmoittamaan toimenpide-ehdotusten toteuttamisen aikataulu huhtikuun aikana. Lisätietoja tilanteesta saa rehtorilta.

Kaikesta huolimatta hyvää kevään odotusta kaikille auroralaisille. Kiitokset vanhemmille ja Koti ja Koulu ry:n aktiiveille ja opettajille mahtavan Aurora-päivän järjestelyistä!

Terveisin
Susanna Lehti
johtokunnan pj.

Ei kommentteja: