Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, huhtikuuta 17, 2011

Auroran koululla avautuu useita opettajan paikkoja

Auroran koulun oppilaita
(Myllykylän kansakoulu)
1950-luvun lopulla.
Täydennetty 18.4. klo 15.

AURORAN koululla avautuu tämän kevään aikana puoli tusinaa määräaikaisia opettajan paikkaa ensi lukuvuodeksi. Oppilasmäärämme on viime vuosina kasvanut ja opettajiamme on myös virkavapaalla.

Osassa näistä tehtävistä palkka maksetaan heinäkuun 2012 loppuun saakka, osassa pesti kestää  koulusta riippumattomista syistä lyhyempään. 

Tehtävät tulevat hakuun huhti-toukokuun aikana sitä mukaa, kun  edellytykset aukipanolle täyttyvät - ensimmäiset jo viikon 16 aikana.

Olen tänään (maanantaina) lähettänyt eREkryyn kaksi työpaikkailmoitusta:
  • (3-411-11) on luokanopettajan hoitovapaasijaisuus ajalle 1.8.2011 - 3.6.2012.
  • (3-412-11) on luokanopettajan perhevapaasijaisuus ajalle 1.8.2011- 19.2.2012.
Molemmat tehtävät tullevat hakuun keskiviikkona 20.4. Espoon kaupungin sivuilla olevan "Avoimet työpaikat"-linkin kautta: https://www.tyonhaku.espoo.fi/


Hakuaika on näihin- kuten muihinkin-  kaksi viikkoa. Osa hakijoista kutsutaan ensin ns. virtuaaliseen haastatteluun. Varsinaiseen haastatteluun, johon kuuluu ns. miniopetustuokio, kutsutaan vähintään kolme parasta hakijaa kutakin avautuvaa tehtävää kohti.

Valinnan kriteerit

Opettajien valinnan on oltava säädösten mukainen. On reilua, että koulukohtaisen liikkumavaran kriteerit ovat etukäteen selvillä. Aurorassa valintakriteerit ovat tänä keväänä seuraavat:

Etsimme opettajaa, jolla on halua, taitoa ja näyttöja seuraavista kyvyistä:

(1) kyky opettaa erilaisia oppilaita innostavin, monipuolisin menetelmin, oppimisen iloa varjellen ja sytyttäen.

(2) erikseen kyky opettaa tarvittaessa seuraavia oppiaineita myös muille luokille:
  • A1- englanti
  • A2- ruotsi
  • Musiikki
  • Liikunta
  • Käsityo (TN /TS)
(3) kyky johtaa luokkaa ryhmänä ja rakentaa sinne iloinen, tavoitteellisen ja kaikista huoltapitävän työskentelyn ilmapiiri ja luokkahenki.

(4) kyky rakentaa  kasvatuskumppanuuden edellyttämää luottamusta  oman luokan lasten vanhempien keskuuteen.

(5) kyky toimia joustavasti ja rakentavasti moniammatillisessa kouluyhteisössä  ja omassa tiimissä sekä valmius etsiä ja kokeilla yhdessä uusia ratkaisuja esiin nouseviin haasteisiin.

(6) kyky kantaa omalta osaltaan vastuuta kouluntason yhteisistä työtehtävistä - erityisenä plussana TVT-tehtävistä - sekä työyhteisön hyvinvoinnista.

(7) kyky tarvittaessa ohjata kerhotoimintaa.

(8) kyky tarvittaessa kouluttaa muiden koulujen opettajia ja opastaa vierailijoita (Aurora on oppimiskeskus ja Kelpo- hankkeen pilottikoulu).

Lisäksi valinnassa otetaan huomioon  hakijoiden
(9) arvioidut edellytykset onnistua omassa opettajantyössään nimenomaan Auroran koulun opetussuunnitelman ja toimintakulttuurin asettamissa reunaehdoissa sekä

(10) muut sellaiset tekijät, joiden katsotaan voivan vahvistaa Auroran kouluyhteisön kollektiivista osaamista.

Kaikki hakuuntulevat tehtävät loytyvät netistä,  Espoon kaupungin sivuilla olevan "Avoimet työpaikat"-linkin kautta: https://www.tyonhaku.espoo.fi/

Lisätietoja rehtori Martti Hellström
045 111 8156

Ei kommentteja: