Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, huhtikuuta 23, 2011

Lukuvuoden itsearviointiin kätevä työkalu

KAIKKIEN koulujen on säädösten  ja ohjeiden mukaan arvioitava itse omaa toimintaansa. Arviointitulokset esitetään omalle johtokunnalle lukuvuosittain.

Olemme Aurorassa kokeilleet monenlaisia itsearviointitapoja. Perinteisimpiä ovat olleet erilliset  ns. lukuvuosi- ja ops-seminaarit, joissa henkilökunta on käynyt läpi mennyttä ja ideoinut uutta. Apuna on ollut milloin flappisivuilla jumppasaliin rakennettu vuosi milloin cafe-learning-pajat.

Tänä lukuvuonna kevään työkiireiden helpottamiseksi olemme johtoryhmässä päätyneet mallin, jossa arvioimme pian päättyvää lukuvuotta (ja vanhan opsin tätä lukuvuotta koskeneita päätöksiä) seuraavasti:

(1) Kaikki vastaavat itsearviointilomakkeeseen. Kutsu lähetetään sähköpostilistalla (Näin mukaan saadaan myös muu henkilökunta, joilla ei ole esim. Wilma-tunnuksia).

Lomake täytetään netissä itselle sopivana aikana.  Vastaaminen tapahtuu nimettömänä. Taustatietoja olen pyytänyt vain yhden: onko vastaaja opettaja vai tekeekö hän muuta työtä. Taustatietojen avulla tuloksia voidaan myöhemmin analysoida ryhmittäin.

Olen koonnut lomakkeeseen kysymyksiä tänä lukuvuonna tehdyistä ratkaisuista, resurssien käytöstä, itse kunkin oman työn laadukkuudesta, yhteistyöstä eri tahojen kanssa jne. Lisäksi jokainen voi antaa vapaamuotoista palautetta ja kouluarvosanan tästä lukuvuodesta.

Vastaustekniikka on yksinkertainen: kukin asia arvotetaan  liikennevaloväreillä: vihreä - keltainen - punainen.  Kehittämishaasteiksi poimitaan ne asiat, jotka punastuvat eniten. Ja jos voimia riittää keltatautisimmat -:)

Kysely toteutetaan vallan mainiolla Kyselykone.fi- ohjelmalla. Se laskee automaattisesti tarvittavat %-luvut, keskiarvot ja laatii napakat graafiset kuvaukset.  Aikaa ei mene tekniikkaan. Tuloksia voi analysoida hyvin monella tavalla mm. erikseen eri vastaajaryhmien osalta ja yksittäiseen kysymykseen eri tavalla vastanneiden osalta.

Ohjelmaa voi kokeilla viikon ajan  ilmaiseksi! Suosittelen lämpimästi monen kyselyn kokemuksella.

(2) Nostamme johtoryhmässä sitten vastauksista esiin asiat, jota vaativat eniten kehittämistä seuraavana lukuvuonna (EFQM:ssa ja Kunta10:ssa esiin nousseiden rinnalla). Tiimiessä ideoidaan sitten parempia ratkaisuja.

(3) Johtokunta  käsittelee itsearvioinnin tulokset ja kehittämisideat kesäkokouksessaan.

Ei kommentteja: