Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, kesäkuuta 29, 2012

Päätös uudesta tuntijaosta on siis tehty
KUVAA klikkaamalla avautuu opkm:n tuntijakotaulukko pdf-muodossa.

Osallistuvampi, liikkuvampi, luovempi ja kielellisesti rikkaampi peruskoulu

HALLITUSOHJELMAN mukaisesti Suomella on nyt saanut  uuden perusopetuksen tuntijaon, joka astuu voimaan vuonna 2016. Ohjelman mukaan tuntijaon tuli  (1) vahvistaa  taito- ja taideaineiden opetusta, (2) liikuntaa sekä  (3) yhteiskunnallista kasvatusta, (4) arvokasvatusta ja (5) ympäristökasvatuksen asemaa sekä  (6) oppiaineiden välistä yhteistyötä ja (7) monipuolistaa  kieliohjelmia.

KATSOTAAN vähän  lastun  alussa olevaa tuntijakotaulukkoa (minimiviikkotuntimääristä)
(1) esitys vahvistaa  taito- ja taideaineiden asemaa niin, että  kaikille yhteistä opetusta lisätään neljällä vuosiviikkotunnilla. Minimituntimääriin tulee yksi tunti lisää musiikkiin ja kuvataiteeseen. Vahvistuksena voi pitä sitäkin, että kotitalous luetaan vastaisuudessa myös virallisesti taide- ja taitoaineiden kokonaisuuteen (ts. sitä voidaan valita valinnaisena aineena).
(2) esitys vahvistaa liikuntaa niin, että se saa kaksi viikkotuntia lisää
(3) esitys vahvistaa yhteiskunnallista kasvatusta niin, että historia ja yhteiskuntaoppi saa kaksi tuntia lisää. Yhteiskuntaoppia aletaan opettaa jo alakoulun historian yhteydessä.
(4) esitys EI vahvista arvokasvatusta, katsomusaineiden tuntimäärä putoaa yhdellä.
(5) esitys EI vahvista ympäristökasvatuksen asemaa ainakaan tuntimäärien osalta.
(6) esitys  vahvistaa oppiaineiden välistä yhteistyötä lähinnä luonnontieteelisten aineiden osalta. Fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa ja terveystietoa opetetaan nimittäin 1-6 luokilla vastedes ympäristöoppiin integroituna.
(7) esitys  monipuolistaa  kieliohjelmia.  Ruotsin kielen opetus (B1-kieli) aloitetaan jatkossa jo kuudennella luokalla. Tavoitteena  on, että kunnat velvoitetaan järjestämään valinnaisen vieraan kielen opetusta (A2)- mutta siihen saataisiin lisärahoitusta. Kieliohjelma vahvenee myös niin, että vapaaehtosia kieliä saa ottaa minimituntimäärän päälle- ja niihin on mahdollisesti luvassa erillistä valtionapua.

Bonuksena on draaman ajaminen äidinkielen ja kirjallisuuden sekä historian ja yhteiskuntaopin menetelmäksi.

MONELLE on varmaan pettymys, että tässä vaiheessa perusopetuksen kokonaistuntien määrä ei kasvakaan. Oppilaille taataan tässä vaiheessa 222 tuntia opetusta. Valinnaisiin oppiaineisiin kohdennettavasta kolmen vuosiviikkotunnin lisäyksestä vähimmäistuntimäärään on tarkoitus päättää keväällä 2013. Valtioneuvosto edellyttää myös, että opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hallituksen esityksen vuoden 2014 loppuun mennessä, jossa esitetään vapaaehtoisen A2-kielen tarjoamisen säätämistä opetuksen järjestäjille pakolliseksi.

TUNTIJAKOTAULUKOSSA ei ole näkyvissä eri vuosiluokkien minimiviikkotuntimääriä. Nettitietojen mukaan tuntimääriä olisi tasattu eri luokkien kesken.  (huom! epävarmaa tietoa -en enää löytänyt lähdettä)  ne olisivat seuraavat:
- 1-2. luokka 19 tuntia
- 3. luokka 23 tuntia
- 4. luokka 24 tuntia
- 5. luokka  25 tuntia
- 6. luokka  26 tuntia
- 7. luokka  29 tuntia
- 8. luokka  29 tuntia
- 9. luokka  30 tuntia.

MISTÄ esillä olleista muutoksista  luovuttiin? Alunperin haluttiin aientaa A1-kielen opetusta jo kakkosluokalle. Sellaista päätöstä ei nyt tehty. Alunperin valinnaisuutta haluttiin leikata enemmän, nyt leikkaus on vain yksi tunti. Valinnaisuutta (joko kunnan, koulun tai oppilaan tasolla) on  nyt 9 tuntia- näistä alakoulussa kuusi. Myöhemmin (ehkä tulee kolme valinnaistuntia lisää)

Entä mitä tämä tarkoittaa Aurorassa?

JOTTA voimme vertailla uutta ja vanhaa tuntijakoa, tehdään  oletus, että Espoo noudattaa vuonna 2016  minimituntimääriä:

ALKUOPETUS:
 • Alkuopetuksessa annettaisiin opetusta kummallakin luokalla 1 tunti viikossa vähemmän
 • Matematiikkaa ja ypiä  olisi tunti vähemmän.
 • Musiikkia ja kuvataidetta olisi yksi tunti vähemmän (jollei ns. välystä suunnattaisi niihin)
 • Käsityötä tulisi kummallekin luokalle 1 tunti lisää
3.-6.-LUOKAT
 • Opetusta annettaisiin  4. luokalle 1 tunti enemmän.
 • Historiaa ja yhteiskuntaoppia opetettaisiin 2 tuntia enemmän
 • Englantia opetettaisiin 1 tunti enemmän.
 • Liikuntaa 1 tunti enemmän.
 • Matematiikkaa opetettaisiin 1 tunti vähemmän.
 • Musiikkia opetettaisiin 1 tunti vähemmän
 • Äidinkieltä opetettaisin 2 tuntia vähemmän.
 • Kuvataidetta 2 tuntia vähemmän
 • Käsityötä 3 tuntia vähemmän
 • Valinnaisuutta jäisi max 6 tuntia.
 • Oppilaanohjaus loppuisi (nyt 2 vvt)
 • Ruotsin opiskelu siirtyisi meillä vuodella myöhemmäksi , 6.lle, mutta nyt kaikille.
 • A2-kieli vaihtuisi, ja se alkaisi ehkä jo kolmannelta.
Yhteenvetoa

VANHAN ja tulevan tuntijaon vertailu on tosi vaikeaa a) koska VN tekee osan päätöksistä vasta myöhemmin ja b) koska esim. Espoon kaikki päätökset puuttuvat. Mutta jos näillä tiedoilla pitää ottaa kantaa tuleeko opetuksesta parempaa , niin sanoisin, että:
 • Englannin opetus vahvistuisi
 • Liikuntaa tulisi 1 tunti enemmän
 • Ruotsi tulisi kaikkien oppilaitten ohjelmaan
 • Lisäksi tarjolle tulisi uusi vieras kieli (saksa?)
 • Meillä laskisi äidinkielen ja kirjallisuuden, matematiikan tuntimäärät (huoli!)
 • Taito- ja taideaineiden tuntumäärä laskisi huomattavasti (huomaa kuitenkin mahdollinen valinnaisuus). (huoli!)
 • Katsomusaineiden tuntimäärä laskisi yhdellä.
 • Käsityön tuntimäärää siirtyisi alkuopetukseen. (huoli!)
 • Oppilaanohjaus loppuisi oppiaineena.
Linkkejä

4 kommenttia:

Unknown kirjoitti...

Martti, kiitos kommentistasi Verkkopedagongi-blogissani http://verkkopedagongi.wordpress.com Hyvää analyysiä täälläkin!
Olisko sinulla linkki lehtijuttuun tms., joka liittyy noihin minimituntimääriin?

Kohta 5) ympäristökasvatuksen vahvistaminen. Pidän tuota luonnontieteiden integrointia ympäristöopiksi koko alakoulussa varsin merkittävänä asiana, mahdollistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan, aktiivisen otteen todellisen maailman kysymyksiin. Uskon myös, että tällainen ilmiölähtöisempi ote siirtyy hiljalleen muihinkin oppiaineryhmiin sekä tämänhetkisistä kokeiluista laajempiin käytännöntoteutuksiin.

Ympäristökasvatuksen ja vastaavien ylätason teemojen kohdalla olennainen merkitys tulee tietysti olemaan myös opetussuunnitelman yleisellä osalla ja esim. aihekokonaisuuksien huomioimisella.

Martti Hellström kirjoitti...

Luin noista luokka-asteiden tuntimääristä Korfulla, mutta nyt en löydä lähdettä.

Nimetön kirjoitti...

Jäin miettimään tuota valinnaisaineiden osuutta; alakoulussa on valinnaiset ta-ta -aineet (6h), lisäksi koko peruskoulussa on 9h valinnaisia aineita. Riittäisiköhän näistä jokunen tunti alakouluunkin?

Juha Vilhelm Lehtonen kirjoitti...

Ruotsin kielen aikaistaminen on hölmöläisten hommaa, koska se nimenomaan syö vapaaehtoisen A2-kielen valintoja ja kaventaa maamme kielivarantoa.
Poliittinen ruotsi on nyt saamassa aivan käsittämättömän kohtuuttoman painoarvon.
Omat lapseni kasvatan joka tapauksessa uskomaan de facto yksikieliseen Suomeen, koska virallinen kaksikielisyys on ajettu absurdiuteen.On aivan turhaa yrittää aivopestä lapsia, jos kotona annetaan eri arvot. (keinotekoinen kaksikielisyys vs de facto yksikielinen maa).