Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, kesäkuuta 03, 2012

Koulujen kesäkeskeytys alkoi. Päivä nro 1/72

SUOMALAISEN koulun vuosirytmiin kuuluu vieläkin varsin pitkä oppilaiden ja opettajien kesäloma. Muualla maailmalla kouluvuosi ja lomat jakautuvat usein tasaisemmin. 

Koulutyöhön tulee tänä kesänä 10 viikon  keskeytys. Aika  hidastuu talossa. Se on upeaa. Talo myös hiljenee. Sekin tuntuu hyvältä.

Oppilaiden  kesäloma on - jos se lasketaan tästä sunnuntaista ja jos mukaan lasketaan viikonloput  - 72 päivää. Koulu alkaa tiistaina 14.8. klo 9.

KESÄKESKEYTYS jakaantuu minun osaltani kolmeen jaksoon: (1) Kolmen viikon alkukesään, joka päättyy juhannusaattoon (14 työpäivää), (2) neljän viikon vuosilomaan  ja  (3) kolmen viikon loppukesään (16 työpäivää). Seuraavan lukuvuoden vaatimiin valmistelutöihin on siis käytössä on 30 työpäivää.  No, ihan kaikkea ei voi käyttää suunnitteluun, sillä ensin on saatava  edellisen lukuvuoden työt loppuun. Ja päiviä kuluu myös rehtorikokouksiin ja  seminaareihin. Kesäkeskeytyksen kohokohta on tässä mielessä Opetushallituksen oppilaitosjohdolle järjestämä kaksipäiväinen seminaari Dipolissa, jossa minun vastuullani on vetää ensimmäisen  päivän  paneelikeskustelua Muutos-teemasta.  

Tämä taitaa olla 23:s kesäni rexinä.  Olen tavannut käyttää alkukesää  oman  pääni ja työhuoneeni siivoamiseen. Kansiovuorta on karsittava. On paapottava, että monistuskone tulee kuntoon.On ohjeistettava töissä oleva koulunkäyntiavustaja. On selvitettävä, kuinka kesäsiivous tänä vuonna hoidetaan, kun omia siivoojia ei ole. Saiko Auroran koulu (henkilökunta) käyttövuoron koulun saliin? Tehdäänkö koulussa kesällä vuosikorjauksia? Johtokunnan kokouspaperit on laitettava liitteineen kuntoon ja eteenpäin. On tehtävä opetussuunnitelmaan tekstimuutokset. On päivitettävä koulun itsearviointisuunnitelma. On järjestettävä oppilashuollon asiakirjat asianmukaiseen kuntoon. On valmistauduttava rakennushankkeen mahdollisiin suunnittelukokouksiin. On allekirjoitettava ja postitettava tiettyjä hallinnollisia asiakirjoja. On lähetettävä kesälomatervehdykset. On muistettava lähettää omat laskut eteenpäin... Ja lopulta: on tehtävä lista asioista, joiden hoitaminen siirtyy käytännön syistä syksylle ja jotka on ehdottomasti muistettava (kuten kymmenet eri salasanat).

Mutta kyllä ennen lomia on käärittävä hiat ja suunnattava katse myös seuraavaan lukuvuoteen. On valmisteltava tyhy-seminaari.  On laadittava taksikuljetusta tarvitsevien oppilaitten taksiaikataulut. On suunniteltava kahden ensimmäisen kouluviikon työajat mm. taksisyistä. On jännitettävä, mihin aikaan lukuvuotta osuvat uintivuorot. Ja kuinka paljon saamme kerhotuntiresurssia. On selvitettävä, onko meille luvassa syksyllä psykologipalveluita. On selvitettävä, mille päivälle Koti ja Koulu ry. on sopinut koulukuvaukset ensi syksyksi. On käytävä koulusihteerin kanssa  budjettitilanne  läpi ja laskettava (ja ennustettava), kuinka paljon tunteja meillä on kevään palkkaylitysten jälkeen käytettävissä. On koottava opettajien vaihtotuntiketjut ja hahmoteltava muutoinkin seuraavan lukuvuoden vuosikello. On selvitettävä yhden, usealle koululle yhteisen opettajan meille varaamat työpäivät. On hahmoteltava, mihin kaikkeen on aihetta varautua: Edessä on aikamoisia muutoksia ja haasteita.

Tässä ensimmäinen aihio (päivitetty 5.6.)  vuosikellosta:
  • ELOKUU: Johtoryhmän tapaaminen * Tyhy-seminaari * Lukuvuoden suunnitteluseminaari *  Oppilasmäärien varmistaminen Opettajien erillisten TVA-palkanlisien suuntaaminen (Henkilökohtaisia palkitsemisia ei nyt olekaan) * Musiikkiluokan sisustus *  Oppilasparlamentin valinta *  Lukuvuoden kasvatusteemat (yhdistetään aihekokonaisuuksiin)  Rehtorien työajansuunnittelukokeiluun osallistuvat seuraavat, mihin aika menee Tämän lukuvuoden tiimit ja työryhmät on muodostettava  On jaettava oppilaille nippu lupalappuja  On perehdytettävä uudet työntekijät  On sovittava, miten koulu hoitaa tuen antamiseen liittyvät velvoitteensa ja kuinka Suomi2- opetus järjestetään On ilmoitettava takseille lopulliset noutoajat viikosta 35 eteenpäin   Oppilashuollon vuosisuunnitelma Ohjauksen suunnitelma * Vesojen käytön suunnitelma * Kiva-koulu järjestelyt; kiva-tiimin kokoaminen
  • SYYSKUU: Frontter-järjestelmään kouluttautuminen (Pohjois-Espoon vuoro); sovitaan 2-4 yhteyshenkilöö/koulu Opetussuunnitelman jalkauttamisseminaari  Adobe-systeemillä  * Aurora-seminaari Turvallisuusteema. Riskianalyysit. Turvallisuussuunnitelmat. Poistumisharjoitus Lukuvuosisuunnitelma  Kodin ja koulun yhteistyöpäivä Lasketaan oppilasmäärä, joka betonoi koulun resurssit  Laaditaan ns. opettajakortit (eHijat)  Käydään vuoden 2012 jäljellä olevat kehittämiskeskustelut  On  koottava kerhotarjotin ja jaettava kerhoresurssi  On laadittava kerhokortti  Johtokunnan kokous  Kaikille vanhemmille tarkoitettu Studia Aurora (?)  kolmiportaisen tuen teoriasta ja käytännöstä *
  • LOKAKUU: Kunnallisvaalit  Auroran koulun hankesuunnitelma lautakunnan käsittelyssä * Auroran alueen kasvattajaverkoston tapaaminen Kiusaamiskysely  Kaikkien luokkien vanhempainiltojen dl *
  • MARRASKUU: Siirtyminen ns. Henkka-järjestelmään Uuden johtokunnan ehdokasasettelu Kaupunginjohtaja esittelee valtuustolle vuoden 2013 budjetin On arvioitava seuraavan lukuvuoden erityisluokkapaikkojen määrä Uuden koulurakennuksen suunnittelukokoukset alkavat...On tehtävä päätökset viimeisistä hankinnoista Huoltajakysely ja oppilaskysely (liittyy itsearviointiin) * 
  • JOULUKUU: Aurora 55 vuotta * Todistusten kirjoittaminen * Joulukirkko  *  Joulujuhlat *
  • TAMMIKUU: Opetussuunnitelman toinen jalkauttamisseminaari Espoon uusi kaupunginvaltuusto kokoontuu  Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet nimitetään Opettajien sähköpostiosoitteet vaihtuvat  eOpit- järjestelmästä luovutaan  On jaettava kevään kerhotunnit Kutosluokkalaiset tekevät yläkouluvalinnat  Laaditaan selvitys budjetin ylityksestä - jos niin käy  Ns. vanhempainvartit suurella osalla luokkia Perus- ja vuosikorjausesitykset.
  • HELMIKUU: Auroran alueen kasvattajaverkoston tapaaminen Virkahaastattelut (meillä aukeaa useita vakinaisia opettajanpaikkoja)  On välitarkastettava budjettitilanne   Kakkosluokkalaiset tekevät A1-kielivalinnat ja voivat hakeutua erikoisluokille   Johtokunnan toimintakertomus *
  • MAALISKUU:  Oppilaaksiottokokoukset (kuinka monta ekaluokkalaista) Uuden johtokunnan nimittäminen Johtokunnan kokous  Uintivuorojen järjestelyt Opetussuunnitelman kolmas jalkauttamisseminaari Adobe-järjestelmällä  Opetussuunnitelmaseminaari * Oppikirja- ja tarviketilaukset *Kolmasluokkalaiset päättävät, aloittavatko neljännellä luokan A2-ruotsin opiskelun *
  • HUHTIKUU: Määräaikaiset opettajan tehtävät tulevat hakuun Avustajaresurssin määritteleminen sukossa * Nivellyspalaverit päiväkotien ja yläkoulun kanssa *  Viidesluokkalaiset päättävät käsityön pääaineensa (TN vai TS) Neuvottelut luokan kertaamisista ja ehdoista *
  • TOUKO- KESÄKUU: Uudet eput tutustuvat kouluun Lukuvuoden arviointiseminaari * Opettajien sijoittaminen eri luokille Viimeistään tällöin uuden johtokunnan kokous Iltapäivätoimintapaikat päätetään sukossa Kotiluokkien muutot  Kevätjuhlat Mahdollisesti Seuren kanssa sopimukset lkv 13-14 avustajapalveluista. 
USEIN ns. lukujäjestysten teko on jäänyt minulta loppukesään, mutta olisihan se hienoa, jos niissä pääsisi ainakin pitkälle alkuun.

Loman jälkeen varmistetaan, että mitään hurjaa ei ole tapahtunut, joka panisi suunnitelmat uusiksi. Sitä hiukan hankaloittaa, että sisäinen posti ei kulje. Viimeinen kesäkeskeytysviikko tulee olemaan tosi haipakkaa. Koulusihteeri palaa tuolloin töihin, ja katsomme, että opettajilla ja oppilailla on pulpetit, kirjat ja tarvikkeet kunnossa.  Ja että koulu on oikeasti siivottu ja lattiat vahattu. Viime kesänä jäi vähän viime tippaan. Viikkoa ennen koulun alkua pääsemme varmistamaan  koulusihteerin kanssa, mikä on lopullinen alkuvuoden määrärahojen käyttöaste. Se vaikuttaa oleellisesti siihen, kuinka paljon joudumme leikkaamaan  syksylle muutoin meille luvattua ns. tuntikehystä. Keväästä syntyy meille velkaa, ja velathan on kuitattava.

Loppukesän suuria haasteita on saattaa oma pää taas työtilaan.  Ja kuten tasan vuosi sitten kirjoitin: 
" Kesäkeskeytys on hektisessä rehtorin työssä kuin keidas. Syke laskee terveelliselle tasolle. On aikaa ajatella. Voi ratkoa  iloisia asioita. Kesällä rehtorin homma on herrasmiehen hommaa."


Shortly in English
In this blog I  summarize the work the headmaster has to do during the summer break. The break for pupils and teachers  in Finland is 10 weeks long. I am four weeks on vacation. There are lots to do before everything is ready for pupils and teachers to start the next school year. 

Ei kommentteja: