Kirjoja

Kirjoja

torstaina, lokakuuta 27, 2011

Terveisiä Mansesta

OLIN saanut esimieheltäni luvan pitää keskiviikkona yhden pitämättä jääneistä vuosilomapäivistäni. Käytin sen Tampereen reissuun. Minut oli pyydetty puhamaan puhtausalan messuille teemasta "Pedagoginen johtaminen- tuore näkökulmas henkilöstöjohtamiseen." Sellaiseen pyyntöön ei voi kuin suostua.

LUENNON ideana oli pohtia yhdessä 40 kuulijan kanssa:  Saammeko lisäarvoa, jos tarkastelemme henkilöstöjohtamisen arkisia tilanteita pedagogiikan käsitemaailmasta käsin? Kouluihin on jo pitkään sovellettu liikkeenjohdon teorioita. Onnistuuko sama toisinpäin?

Tavoitteena oli  antaa osallistujille aineksia ja virikkeitä rakentaa ja haastaa omaa johtamisen ja esimiestyön käyttöteoriaansa  pohtimalla sitä erilaisesta, koulumaailmalle ominaisesta  näkökulmasta.

KÄVIMME  90 minuutin aikana läpi  henkilöstöjohtamisen haasteellisia tilanteita pedagogisen johtamisen käsitemaailmasta käsin. Aluksi  määrittelimme, mitä johtaminen ja pedagogiikka ovat Sitten pohdimme,   miten pedagoginen johtaja johtaa.  Pedagoginen johtaja johtaa työyhteisöään eettisesti kestävällä vuorovaikutuksella ja  tehokkailla rakenteilla. Hän mahdollistaa  henkilökuntansa  kasvun osaamisessa ja laajemminkin. Hän  rakentaa  tavoitteellisesti organisaatiostaan oppivaa. Nän opetin.

EN ole vielä saanut koontaa osallistujien kokemuksista, mutta oma kokemukseni oli tosi myönteinen.  Porukka oli tosi kivaa. On aina upeaa, kun saa puhua ihmisten kanssa  arvokkaista  asioista.

Ei kommentteja: