Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, lokakuuta 26, 2009

Vanhempainliitto on loukkaantunut?


SUOMEN VANHEMPAINLIITTO on lähettänyt medialle edustajistonsa syyskokouksen kannanoton. 26.10.2009. Otsikko on "Vanhempien ja opettajien on puhallettava yhteen hiileen".

Teksti on varsin ärhäkkää. Kritiikki kohdistuu koteihin ja kouluihin, jotka eivät tee yhteistyötä kasvatuskumppanuuden hengessä, mutta sittenkin kai hiukan enemmän kouluihin. Kannanoton mukaan
  • "Kodin ja koulun yhteistyö ei saa olla lapsen ympärillä olevien aikuisten taistelukenttä, jossa lapsi unohtuu ja kiistaa käydään siitä, kuka on oikeassa ja kenellä on valtaa. Vanhempien ja opettajien on kyettävä yhteistyöhön."
  • " Lasten kasvattaminen tämän päivän yhteiskunnassa edellyttää kodilta ja koululta vahvaa kasvatuskumppanuutta, jonka keskeisiä periaatteita ovat toisen kuuleminen ja kunnioittaminen, luottamuksen molemminpuolinen rakentaminen sekä tasavertainen vuoropuhelu. Vanhempien ja koulun välille tarvitaan avointa keskustelua yhteistyön tarkoituksesta ja pelisäännöistä."

TULKITSEN seuraavan kritiikin kouluille:
  • "...Toisaalta vanhempia vaaditaan puolustamaan koulua ja lasten perusoikeuksia kunnissa, toisaalta vanhempien puuttumista koulun toiminnan kehittämiseen ja epäkohtiin pidetään ei-toivottavana."
IHAN oikein vanhempainliitto muistuttaa, miksi yhteistyötä tehdään:
  • " Oppilaan kasvun ja oppimisen tukeminen on vanhempien ja opettajien yhteinen tavoite. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää turvallista ja avointa keskusteluilmapiiriä ja kykyä ottaa toisen osapuolen viestejä vastaan tavalla, joka vahvistaa yhteisymmärryksen rakentumista ja eri näkökulmien yhteensovittamista."
YHTEISTYÖTÄ on kehitettävä, jos ja kun siihen liittyy ongelmia:

  • "Julkisuudessa esiin nousseet kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvät ongelmat kertovat yhteistyön kehittämisen tarpeesta. Kouluyhteisöissä tulee pohtia, onko vanhemmilla ja koulun henkilökunnalla yhteinen käsitys siitä, mihin yhteistyötä tarvitaan ja miksi sitä tehdään. Myös yhteistyön pelisäännöistä tulee olla rohkeutta keskustella vanhempien kanssa. Yhteiset tavoitteet ja yhdessä laaditut pelisäännöt selkiyttävät opettajan ja vanhemman roolia ja työnjakoa sekä vähentävät vastakkainasettelua."
ONNEKSI kehittämiseen löytyy myös materiaalia:

Suosittelen. Minulla on ollut ilo olla mukana tuon julkaisun tekemisessä. Silti herää kysymys, mikä teki kannanoton esittämisen juuri nyt ajankohtaiseksi.


1 kommentti:

Esa Kukkasniemi kirjoitti...

Viimeisessä kappaleessasi sanoit kaiken oleellisen "silti herää kysymys".

Itse ajattelen, että aivan erityisesti nyt herää kysymys, kun uutta erinomaista materiaaliakin on julkaistu kodin ja koulun yhteistyöhön. Tällainen kannanotto herättää ainakin näin koulun näkökulmasta hämmennystä ja paljon avoimia kysymyksiä...