Kirjoja

Kirjoja

torstaina, lokakuuta 01, 2009

Pro Rexi-seminaari 1.10.

KUVA: Päivänkehrän koulun kuoro avasi tilauksen todella komeasti.


TÄSSÄ alkupalaksi muutama kuva Sellosalista.

Rehtoreiden rehtori Ari Pokka avasi tilaisuuden
- kello 13.20-

Ari Pokka toivotti väen tervetuleeksi. ProRexi-tapahtumat ovat uudenlainen konsepti. Nyt Espoossa on kolmas prorexi-tapahtuma. Elämme aikaa, jos Suren skenario tulevaisuuden koulusta: rapautuvana kouluna uhkaa todentua. Pokka haastoi arvostamaan suomalaista maailman parasta koulunjohtamisen tasoa.

KUVA: Sivistystoimenjohtaja Aulis Pitkälä esitteli väelle Espoon sivistystoimea ja sen haasteita.


KUVA: Timo Lankinen korosti puheessaan koulutuksen ja erityisesti perusopetuksen arvoa.


- kello 13.32-

Timo Lankinen muistutti että kunnat säästävät nyt erityisesti koulutusmenoista. Kuitenkaan koululaitos ei ole lamaa aiheuttanur. Koulutusmenot ovat itse asiassa meillä OECD-maiten keskitasoa. Silti suomalaista koulua on pidetty maailmanluokan innovaationa. Koulu jää liian usein liian vähille voimavaroille. Emme ymmärrä koulutuksen merkitystä. Olemme huolestuttavan negatiivisen kierteen alussa. Emme ymmärrä, että perusopetusta tulee jatkuvasti huoltaa. Joudumme säästämään, mutta samaan aikaan perusopetus vaatii selvää lisäinvestointia. Maailmalla on käynnissä raju osaamiskilpailu.

Koulujen kehittämisen keskeinen voimavara on Lankisen mukaan rehtorit. Rehtoreilla on keskeinen merkitys kansallisen koulutuspolitiikan toimeenpanossa, mutta myös kunnallisten päätösten. Johtamisessa korostuvat paradoksit yhä enemmän kokonaisvaltaisuus. Rehtorin tehtävästä on tulossa entistä vaikeampi tehtävä, mutta myös kiinnostavampi. "En tunne toista ammattikuntaa, joka olisi yhtä vastuuntuntoinen", Lankinen päätti puheensa ja halusi välittää rehtoreille ihailevat kannustuksen sanat.

Paneelikeskustelu
- klo 20-

KUVA: Rehtorikouluttaja Jukka Ahonen haastoi työmarkkinaosapuolien edustajia pohtimaan pedagogiikka ja taloutta.


JUKKA Ahosen keskustelukumppaneina olivat Vuokko Piekkala Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta ja Olli Luukkainen OAJ:sta. Yhdessä pohdittiin mm. kysymystä, tuleeko meillekin ajatus, että koulutus kuuluukin maksaa itse. Rahaa kun tarvitaan sos. ja terveyden huoltoon. Roolinsa mukaisesti Piekkala halusi eroon pienistä tehottomista kouluista.

Molemmat suhtuatuivat myönteisesti pedagogiseen johtajuuteen. Luukkaisen mukaan koulun johtamiseen liittyy aina pedagoginen johtajuus.Häntä huoletti, jääkö siihen aikaa? Jos yksikkö kasvaa kovin suureksi, onko rehtorlla aikaa ja halua katsoa asioita pedagogisesti. Luukkainen kantoi huolta tasa-arvon vaarantumisesta, ja oli jopa valmis lisäämään normeerausta.

Rehtorin työn vastuullisuudesta Piekkala nosti esiin vastuun ja vallan sidoksen. Miten voi vastata, jollei ole valtaa. Auttaisiko jos tuntikehyksen sijasta saisi rahaa? Yleisö sanoi, ettei ei. Luukkaisella oli myös kriittinen kanta kokonaisbudjettiin. "Se on hienoa, kun on mitä jakaa, mitä kohdentaa. Mutta on pään panemista puskaan antaa valtaa kun pitää leikata.

Ahonen pyysi osallistujia pohtimaan, miten asiat hoidettaisin niin, ettei rehtoreista tulisi pelkästään talousjohtajia. Työmäärä on jo kohtuuton,ja tehtäviä valuu alaspäin. Luukkainen tarjosi ratkaisuksi viisaasti johdettua kuntatason organisatiota, jossa kukin teksi sitä työtä, johon osaaminen kohdistuu. Rehtori ei ole palkanlaskija. Apulais- ja vararehtorijärjestelmää on kehitettävä. Aikaa on saatava kehittävälle johtamiselle, ja tämä vaatii resursseja. Piekkalan vastas oli opettajien kokonaistyöaika. Hän toivoi, että päästäisin jatkamaan kokonaistyöaikakokeilua. NIinikään hän ehdotti oman työajan kulumisen seurantaa ja opettajlle yksinkertaisempaa palkkausjärjestelmä.

Luukkainen muistutti, että nykyinenkin työaikamalli antaa mahdollisuuden korvata erityistehtäviä. Johtajuuden vaaliminen on tärkeää. Koska rehtori johtaa asiantuntijoita, on tärkeää kohdentaa täydennyskoulutusta rehtoreille.

Entä rehtorien palkka? Piekkala näki ratkaisuna henkilökohtaiset lisät niille, jotka tekevät hyvää työtä. Isoihin kouluihin olisi suunnattava opetusvelvollisuuden huojennusta. Luukkaisen mukaan rehtorin työn vaativuus on sitä luokkaa, että perustasoa pitää nostaa kaikilla. Työmäärä on saatav kohtuulliseksi.
työaika iso asia. Työmäärä saatettava kohtuulliseksi

ENSIMMÄISEN seminaaripäivän pääluennon piti dosentti Salli Saari. Teemana oli rehtori kriisijohtajana. Siitä kannattaa kirjoittaa myöhemmin ihan erillinen lastu.

KELLO 17 alkoi Espoon kaupungin vastaanotto, ja klo 18.30 Juhlaillallinen. Ne jätin tällä kertaa väliin.

Ei kommentteja: