Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, marraskuuta 18, 2014

OAJ:n Nina Lahtinen Järvenperän koululla

OAJ: n Nina Lahtinen oli tänään puhumassa Järvenperän koululla uusista ns. koulukuri- ja oppilashuoltolaeista.  Auroran koulun rehtori Ulriika Huima, Järvenperän koulun rehtori Sisko Savolainen ja Karamzinin koulun rehtori Jouni Hörkkö olivat kutsuneet väkensä koolle. Ja oli se siksi hieno tilaisuus, että ex-auroralainen Marttikin tuli viivana paikalle.

Puolitoistatuntinen meni kuin siivillä. Lahtisella on harvinainen taito yhdistää vakava asia ja rento, iloinen ote.

JOTENKIN  näin  Lahtinen meille ohjeisti:
 • Lukekaa OAJ:n jäsensivuja. https://sso.oaj.fi
 • Siellä on 16 min video uusista laeista ja mm. käyttökelpoinen taulukko eri ojentamiskeinosista: Keitä kuullaan, kirjaus, kesto jne.
 • Opetuksen järjestäjälla on velvollisuus käydä läpi lakimuutokset ja ohjeistaa, kuinka niitä sovelletaan.
KIELLOSTA KÄYTTÄÄ KÄNNYKKÄÄ
 • Opettaja voi sanoa, että tällä tunnilla ei käytetä kännykkää. 
 • Nimeä paikkaa, missä, sitä vapaaehtoisesti voidaan säilyttää (esim. tuo tänne pöydälle)
Keskiviikon Iltalehdessä lisää Nina Lahtisen ajatksia koulukiusaamisesta.

KIUSAAMISESTA
 • Puuttukaa kiusaamiseen. Luokkaa voidaan vaihtaa. Koulua voidaan vaihtaa. Vaihto ei ole rangaistus, vaan se perustellaan sillä, että toisessa luokassa/koulussa on jotain, mikä toimii tällä oppilaalla paremmin. Näistä siirroista ei ole vielä ennakkopäätöstä. Voidaan sanoa: "Lapsi ei pysty noudattamaan lainmukaista velvollisuuttaan käytäytyä asiallisesti eikä nykyinen järjestely vastaa hänen tarpeitaan."
KIUSAAMISESTA KOULUMATKOILLA
 • Tieto kotiin kiusaamisesta koulumatkalla. Koulumatkalla opettajalla ei ole toimivaltaa. Vanhemmillaon  kasvatusvastuu. Mutta ilmoittaa tulee tietoon tulleesta törttöilystä. Huoltajia voi tukea tarjoamalla psykologin apua. Älä ratko syyllistä.
 • Voiko antaa toisen vanhemman yhteystiedot? Viisasta, että lukuvuoden alussa sovitaan mitkä tiedot saa antaa toisille vanhemmille.
  KURISTA jne.
  • Kurinpidossa erikoista: Rehtorilla ei vielä oikeutta antaa jälki-istuntoa. Ei ole toimivaltaa.
  • Paras lääke työrauhaan on ennaltaehkäisy: selkeät säännöt, yhteinen toimintakulttuuri ja fiksi pedagogiikka. 
  • Tehkää työrauha-asioista riskianalyysi
  • Osallistakaa oppilaat myös työrauhan suunnitteluun.
  • Ojentamisessa hyvä edetä näin: suullinen ohjaus (puhuttelu)- ei papereita > tilasta poisaminen > kasvatuskeskustelu > jälki-istunto > Kurinpitorangaistukset:  kirjallinen varoitus....määräaikainen erottaminen.
  • Jälki-istunnossa voi teettää tehtäviä. Voi olla myös  hiljaa. Ei pois oppitunneilta.
  • Muistakaa yhteistyö koulupoliisin kanssa.
  OPPILASHUOLLOSTA
  • Kun käytetään ojentamista tai rangaistuksia, niihin liittyy usein pohdinta, tarvitaanko myös oppilashuollollisia toimia.
  • OPETUS on nyt erotettu oppilashuollosta.
  • Oppilashuolto on käytännössä sitä, että psykologi ja kuraattori puhuvat oppilaan kanssa. 
  • Opettaja ehdottaa sitä oppilaalle. Vaikka oppilas (tai vanhempi kieltää), opettaja kertoo asian kuraattorille tai psykologille.  Opettajalla on velvollisuus ottaa heihin yhteys.  Sitten he taivuttelevat.
  • Heidän tehtävänsä on myös pohtia,  tarvitaanko laskempaa asiantuntijaryhmää.
  • Ryhmään tarvitaan huoltajien lupa. Vaikka huoltaja eivät halua opettajaa ryhmää, ryhmä voi kuulla häntä asiantuntijana.
  • Oppimisen tukea (3-portainen tuki) ei käsittele tuo asiantuntijaryhmä. Koulutuksen ylläpitäjä päättää, mitä ilmaisu: yhteityötä moniammatillisesti tarkoittaa. Tuen asioista puhumiseen ei tarvita suostumusta. Papereita saa kuitenkin käytää psykologilla /kuraattorilla.
  • Oppilaan on saatava jutella heti, jos on kiireellinen tarve ( samana tai seuraavana päivänä); ja aina viimeistään 7 päivässä.
  • Opiskeluhuoltokertomuksen tekee ohr-väki, ope ei ole sihteeri.
  SOTKUJEN SIIVOAMISESTA
  • Jos  oppilas aiheuttaa sotkua, hänet voidaan  voidaan määrätä siivoamaan se. Oppitunnilta ei saa kuitenkaan  jäädä pois. Ilmoita kotiin. Suomi on ainoa maa, jossa tämä asia mainitaan laissa. Muualla ymmärretty ilmankin.
  TARKASTUKSISTA
  • Opettaja voi tarkastaa tavarat ja säilytystilat. Ruumista ei saa tarkastaa.
  • Tarkastaa voi vain, jos hallussapito on ilmeistä: Opettaja on varma, että laukussa on jotain vaarallista, eikä oppilas anna sitä pyynnöstä huolimatta.
  • Tarkastajan on oltava samaa sukupuolta. Psitsi jos on kiire, eikä ollut muita mahdollisuuksia. Oppilas saa valita mukaan.
  • Tarkastuksessa ei saa käyttää voimakeinoja. 
  TAVAROIDEN POISOTOSTA
  • Vaarallisen tai häiritsevän esineenpoisotto on oikeus ei velvollisuus. Siihen tarvitaan ohjeet
  • Tavaroiden poisotossa saa käyttää voimakeinoja, jos ottaa pois vaarallista esinettä. Poisottaminen on voitava toteuttaa turvallisesti, joten jos pitäisi tehdä se voimakeinoin, Lahtinn suosittelu aina poliisiin yhteydenottoa ja korosti, ettei pidä ryhtyä oppilaan kanssa kisailemaan kumpi on vahvempi. 
  • Opettajille tulisi järjestää tilaisuuksia harjoitella mm. tavaran tarkastusta ja  poisottoa
  • Opetuksen järjestäjän on annettava ohjeet, kuinka poisotettu tavara säilytetään,  kuinka pidetään kiinni jne. 
  • Niinikään on  ohjeistettava kirjaamissysteemi: Kuinka tiedotetaan.
  • Se kuinka kauan pitää säilyttää kirjaukset poisotosta määritellään kunnan  arkistonmuodostussäännössä.
  • Jos joudut ottamaan häritsevän esineen pois, kirjaa se. Ja pyydä kuittaus, kun oppilas saa sen takaisin.
  • Tupakkaa jne ei saa palauttaa alaikäisille
  • Poisotettua tavaraa säilytetään kolme kuukautta. Sitten tupakat tuhotaan. Hävitä ne todisteellisesti. Vaaralliset aineet  annetaan poliisille.
  UHKAILU jne.
  • On jo oikeusnäyttöä, että opettajan ei tarvitse sietää  uhkailua tai nimittelyä. 
  VAHINGONKORVAUKSISTA
  • Linjatkaa vahingonkorvausprosessi, esim. kun kännykkä putoaa. Vahingoista on aina ilmoitettava vanhemmilla.
  VÄKIVALLASTA
  • Jätä pahoinpitelyasiat  poliisin tutkittavaksi!
  • Jos oppilas tekee toistuvasti lievää väkivaltaa, kuka tahansa voi tehdä poliisille tutkintapyynnön. Mielellään vanhemmat.

  7 kommenttia:

  Nina Lahtinen kirjoitti...

  Kiitos Martti. Hyvin olit kuunnellut! Tämä kohta on minulla tullut epäselvästi sanottua: •Tarkastuksessa ei saa käyttää voimakeinoja- paitsi jos on vaarallista." Diassani luki ja piti korostaa, että tarkastuksessa ei saa käyttää koskaan voimakeinoja. Mutta poisotossa saa käyttää voimakeinoja, jos ottaa pois vaarallista esinettä. Poisottaminen voitava toteuttaa turvallisesti, joten jos pitäisi tehdä se voimakeinoin, suositan aina poliisiin yhteydenottoa eli korostin, ettei pidä ryhtyä oppilaan kanssa kisailemaan kumpi on vahvempi.

  Anonyymi kirjoitti...

  Mahtava tietopaketti, kiitos!

  Jouni kirjoitti...

  Kiitos Martti, hyvin tiivistetty! Tästä on helppo kerrata!

  Martti Hellström kirjoitti...
  Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
  Martti Hellström kirjoitti...

  Nina! Tein korjaukset, laitoin myös tarkennuksesi tekstiin. Jäsensin myös testin osiin

  Anonyymi kirjoitti...

  Juteltiin kollegojen kanssa ja jäimme epäillen pohtimaan sitä, että kukas sen oppilashuoltokertomuksen sitten tekee - onko se lopulta kiltti opettaja...? OHR-ryhmän pitäisi tehdä, mutta mutta... Luulemmepa, että ope se lopulta sitä väsää palkatta. Tätä pitäisi rummuttaa enemmän ja isommin!

  Martti Hellström kirjoitti...

  Kunnan pitäisi ohjeistaa selkeästi työnjako.