Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, marraskuuta 20, 2012

Opetussuunnitelman luonnoksia voi kommentoida


Omissa  kommenteissani kiinnitin huomiota mm. siihen, että
ops-teksteissa ohitetaan  opetuksen käsite
(puhutaan oppimisesta).  Eri-ikäisten lasten erilaiset tavat oppia
saisivat näkyä selkeämmin. Kaipasin myös opetusryhmän/
luokanryhmädynamiikan käsittelyä. Taiteen ja sen työtapojen
osuus oli minusta liian ohut. Lupaukset draaman asemasta
vahvana työtapana eivät tekstissä täyty. Kaikkia oppiaineita
yhdistäväksi teemaksi esitiin  ihmisiksiolemista/kasvua.
Kaikkiaan teksti on kaunista, paikoinjopa koulun
todellisuuteen  verrattuna romanttista.

OPETUSHALLITUKSEN OPS 2016- sivuilla jokaisella on mahdollisuus antaa palautetta uusien vuonna 2016 käyttöön otettavien opetussuunnitelmien valtakunnallisten perusteiden (perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden)  ensimmäisten lukujen luonnoksista. Linkki on tässä.

Teksti on jäsennelty perusteiden sisällysluettelon mukaisiin osiin (sisällysluettelo, paikallisen opetussuunnitelman laadinta, arviointi ja kehittäminen, perusopetusta ohjaavat velvoitteet ja perustana olevat arvot ja oppimiskäsitys, opetuksen tehtävä  ja valtakunnallisia tavoitteet, tavoitteista johdetut  ja eri oppiaineita yhdistävät  laaja-alaisen osaamisen kuvaukset, toimintakulttuuri  sekä oppimista edistävät tekijät kuten oppimisympäristö, työtavat ja yhteistyö). Kutakin osaa voi  kommentoida erikseen.

Palautetta voi antaa 5.12. saakka. Sitä toivotaan laajasti eri tahoilta- myös järjestöiltä, vanhemmilta ja oppilailta. Kommentit tulevat näkyviin  pienellä viiveellä virkamiesten hyväksynnän jälkeen. Palaute luvataan ottaa huomioon perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden jatkovalmistelussa.


Ei kommentteja: