Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, syyskuuta 09, 2011

Turvallisuus syyskuun teemana

Koulun opettaja-asuntolan edessä oleva työmaa on sekin turvallisuus-
teko. Kun työ valmistuu,  vähenevät ne riskit, jotka liittyvät lapsia
kouluun saattaviin autoihin. Nyt saattopaikka on  melkoinen sumppu.
KOULUSSA opetettavista asioista pääosa on eri oppiaineiden sisältöjä.  Meilläkin alakouluna opetetaan 13-14 eri ainetta. Aineiden lisäksi kouluissa tulee opettaa myös  eri oppiaineita yhdistäviä teemoja. Näitä teemoja, aihekokonaisuuksia  on seitsemän. Tänä lukuvuonna toimimme niin, että joka kuukaudelle on valittu oma teemansa. Syyskuun teemana on turvallisuus ja liikenne.

TURVALLISUUS on tärkeä aihe. Turvallisuutta on tietoa siitä, mitä tapahtuu- siis ennakoitavuutta. Se  tunnetta siitä, ettei tarvitse pelätä vaan  tietää, kuinka eri tilanteissa  tulee toimia- ja myös toimii niin.  Se on varmuutta siitä, että saa apua, jos sitä tarvitsee. Ei-turvallisuus on vaaroja, vahinkoja ja pelkoa.

Lasten tulisi kasvaa nuoreksi, joka suhtautuu turvallisuusasioihin asiallisesti, vakavasti ja vastuullisesti. Jokainen voi vaikuttaa omaansa ja toisten turvallisuuteen  vastuullisella käyttäytymisellä. Lapset tarvitsevat tietoa siitä, mitä vaaroja koulunkin arjessa on, kuinka niitä voidaan välttää - ja tahtoa toimia vastuullisesti.  Hyviä aiheita  tukemaan lapsen kasvua tähän suuntaan ovat esim.
- koulumatkojen turvallisuus (suojatie, liikennevalojen käyttö...)
- toiminta, jos joku ahdistelee koulumatkalla
- koulun ulko-ovien lukitseminen. Miksi? Palo-ovien kiinnipitäminen. Miksi?
- vaaralliset leikit
- kiusaaminen (KiVa-materiaali)
- väkivalta
- vaaratilanteet liikunnassa, käsitöissä (työturvallisuus, turvalaitteet...) ja siestoilla.
- liikkuminen sisätiloissa
- vaarallinen melu
- turvallisuus retkillä, yökoulussa jne.
- kouluruuan turvallisuus
- turvallisuus netissä
- onnettomuustapausten käsittely. Mikä meni pieleen? Mitä muuta voitaisiin tehdä?
- opetellaan sanomaan Ei, vaikka toiset houkuttelisivat kuinka typeryyksiin
- oman tahdon hallinta
- tottelemisen  taidon tärkeys.
- kuinka toimia hätätilanteissa (mm. tulipalo); mistä saa apua.
- luokkaan  turvallisuutta tuovat säännöt ja rutiinit.

Aloitamme teemakuukauden tänään yhteisellä päivänavauksella. Seuraavien viikkojen aikana opettajat nostava turvallisuusasiat erityisesti esille päivänavauksissa, oppitunneilla  ja mm. arkisissa tilanteissa. Avaamme järjestyssääntöjä nimenomaan turvallisuuden näkökulmasta.  Kuukauden aikana henkilökunta tarkistaa viime vuonna tekemämme riskianalyysit, päivitämme kriisiorganisaation ja toteutamme mm. poistumisharjoituksen. Otamme oppilaat mukaan tunnistamaan turvallisuusriskejä ja keksimään kaikkien turvallisuutta edistäviä ideoita.

Olisi hienoa, jos kotiväkikin tukisi koulua tässä asiassa esim. katsomalla, että lapsilla on kypärä, jos he  tulevat kouluun pyörällä.


Ei kommentteja: