Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, syyskuuta 18, 2011

Millainen olisi hyvä koulu vuonna 2024

MILLAINEN olisi kaikille hyvä koulu 13 vuoden kuluttua vuonna 2024? Luokanopettajaliiton hallitus on  jo usean vuoden  ajan tehnyt koulutuspoliittisen ohjelmansa päivitystyötä. Jäljellä on yksi  sessio marraskuussa. Ohjelma julkaistaan Educassa Opettajainhuoneessa tammikuussa.

TÄSSÄ eräitä kiistakysymyksiä, joita hallitus pohtii. Mitä sinä niistä ajattelet? Laita kommenttejasi joko tähän blogiin tai minulle emailiin.

 • Koulutuksen johtava arvo on jatkossakin luottamus. Tarvitaanko tarkastaja takaisin?
 • Tarvitaanko vuonna 2024 yksityisiä kouluja?  
 • Tarvitseeko peruskoulu radikaalia muutosta vai tasaista kehittämistä
 • Kanta kuntien autonomiaan? Tarvitsevatko kuunnat lisää ohjausta?
 • Valtakunnallinen- kunnallinen- koulukohtainen  ops?
 • Kuinka koulutusta kehitetään? Valtiojohtoisesti? Projekteina? Opsien kautta?Tulisiko opseja yhtenäistää Euroopassa
 • Tarvitaanko menetelmiin valtion ohjausta?
 • Kanta oppiainejakoon/tuntijakoon/eheyttämiseen
 • Oppivelvollisuus edelleen? Alennetaanko koulunaloitusikää?
 • Kanta opettajien vastuuseen tuloksista  
 • Kanta positiiviseen diskriminaatioon
 • Kuinka myönteinen ilmiö inkluusio on ? Lähikouluperiaatteen vahvistaminen?
 • Kanta oppilaan kuulemiseen ja osallisuuteen koulussa?
 • Kanta kokopäiväkouluun, aamu- ja iltapäivään.
 • Kerhotoiminnan merkitys?
 • Kanta ryhmäkokoon?
 • Kanta yhtenäiseen kouluun, vai  erilliset alakoulut
 • Miten maahanmuuttajien opetus tulisi järjestää? Miten suhtaudumme monikulttuurisuuteen?
 • Kanta oppikirjoihin
 • Kanta monitoimikeskuskoulun ideaan?
 • Kanta lahjakkaiden opetukseen  ja erikoisluokkiin
 • Kanta oppilaiden mahdollisuuksiin tehdä valintoja vs. tasa-laatu
 • Kanta huoltajien mahdollisuuksiin tehdä valintoja
 • Kanta tyttö- ja poikapedagogiikkaan
 • Kanta eri-ikäisten opettamiseen yhdessä (kouluihin myös aikuisoppijoita)
 • Kanta arviointiin ja seurantaan; Kanta todistuksiin: sanalliset, numerot, suulliset...
 • Kanta kuriin ja kurinpidon keinoihin.
 • Kanta koulupäivän rytmiin (edelleenkö klo 8)
 • Kanta korvaaviin osaamisnäytöihin
 • Kanta koulupäivän pituuteen, oppituntien määrään
 • Kanta kouluvuoden rytmiin (edelleenko 2,5 kk kesäloma)
 • Kanta opettajan pedagogiseen vapauteen
 • Kanta oppiainepohjaisuus vai ilmiölähtöisyys, eheyttäminen
 • Kanta pariopettajuuteen tulevaisuuden suuntana
 • Kanta huonon opettajan erottamiseen
 • Kanta miesopettajien määrään
 • Kanta siihen vaaditaanko kaikilta opettajilta opettajien kelpoisuus. Sijaisopettajille koulutus?
 • Kanta suunnitteluun (esim 1 viikko kesällä)
 • Kanta ostopalveluihin
 • Kanta vapaaehtoistyöntekijöihin
 • Kanta opettajan toimenkuvan joustavoittamiseen,
 • Kanta kokonaistyöaikaan
 • Kanta luokanopettajien ja aineenopettajien koulutuksen yhtenäistämiseen

Ei kommentteja: