Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, syyskuuta 10, 2011

Oppilaan oikeudet ja vanhempien vastuu


Lahtinen, N. (2011). Oppilaan oikeudet
ja vanhempien vastuu. Jyväskylä: Ps-
kustannus.

TÄMÄN lauantain kirjana haluan puffata OAJ:n kehittämisjohtaja Nina Lahtisen tuoretta "Oppilaan oikeudet ja vanhempien vastuu"-teosta. Nina on kirjoittanut teoksen paitsi edunvalvonnan asiantuntijana ja lakimiehenä, myös luokanopettajana ja äitinä. Roolit pysyvät hyvin tasapainossa.

Kirja on järkäle 516 sivua. Lakitekstiä, tulkintaa, oikeustapauksia. Mieluummin käsikirja kuin kerralla ahmittava. Opettajille on tarjolla tärkeä kattaus siitä, mihin lapsilla ja vanhemmilla on oikeus. Vanhemmille teoksessa on ohjeita näistä  oikeuksista kiinnipitämiseen. Mukana on monia kouluja ilahduttavia taulukoita mm. rangaistusten käyttöön liittyen.

Kirjan präntti on tämänikäisellä hieman liian pientä ja taitto ahdas.  Toivottavasti hinta (49 €) ei karkoita teemasta kiinnostuneita

LAITAN tähän lastuun pienen juristiikan testin.  Voit lähettää minulle oman "veikkausrivisi" kopioimalla kysymykset ja valitsemmalla vaihtoehdoista oikean (T tai V)  emailiin marttifi@gmail.com. Lupaan  kertoa, kuinka moneen kysymykseen vastasit oikein. Tarjous voimassa maanantaihin 12.9 klo 18 saakkaa.  Laitan oikeat vastaukset sen jälkeen sähköpostilla leikkiin lähteneille. Muut  löytävät oikeat vastaukset Lahtisen kirjasta ja erityisesti sen oikeustapauksista.

Pieni koulualan juristiikkatesti

ONKO seuraava väite totta (T) vai valetta (V)?

Opettaja saa
(1) kertoa  oppilaan saaman  koenumeron  toisille oppilaille.  T  vai  V
(2) antaa oppilaan kokeen  kaverin vietäväksi poissaolevalle oppilaalle.   T  vai  V
(3) poistaa pyörösahan suojan, jos se haittaa laudan sahaamista. T vai  V
(4) antaa oppilaalle tukiopetusta ekaluokalla niin, että päivän pituudeksi tulee 6 tuntia. T vai  V
(5) sopia oppilaan kanssa, ettei tämän saamasta rangaistuksesta kerrota vanhemmille. T vai  V
(6) pistää insuliinia diabetes-oppilaaseen vanhempien luvalla. T vai  V
(7) keskeyttää väkivaltaisen oppilaan koulupäivän ja lähettää hänet kotiin. T vai  V
(8) jättää naapuriluokkaan oppilaan, joka kieltäytyy noudattamasta retken ohjeita  ja lähteä retkelle muun luokan kanssa. T vai  V
(9) estää fyysisesti oppilaan karkaaminen kesken koulupäivän. T vai  V
(10) erottaa kiinnitarttumalla tappelevat oppilaat toisistaan. T vai  V
(11) kertoa oppilaan saamasta jälki-istunnosta ulkopuolisille. T vai  V

Opettajan tulee
(12) ottaa jo ennen oppilashuoltoryhmän kokousta yhteys kotiin, jos hän  huolestuu lapsesta. T vai  V
(13) tiedottaa molemmille eri osoitteissa asuville huoltajille  tasapuolisesti lapsen kouluasioista. T vai  V
(14) Ilmoittaa huoltajille, jos oppilas on poistettu luokasta käytävään.T vai  V
(15) Ilmoittaa huoltajille, jos lapsi on laiminlyönyt läksyt ja jää tekemään niitä koulupäivän jälkeen?

Koulu on korvausvelvollinen (vastuussa)
(16) jos oppilaalta varastetaan takki. T vai  V
(17) vahingosta, joka tapahtuu koulun pihalla ennen koulunalkua. T vai  V

Oppilaalla on oikeus
(18) vaikuttaa siihen, miten luokkaa opetetaan. T vai  V
(19) saada tukiopetusta niinkauan, kuin hän sitä haluaa. T vai  V

Peruskoulun oppilaalla on velvollisuus
(20) osallistua tukiopetukseen, jos opettaja katsoo siihen olevan aihetta. T vai  V

Vanhemmilla on oikeus
(21) vaatia lapselle tukiopetusta, jos lomamatkan vuoksi tällä on tuen tarve. T vai  V
(22) tehdä virallinen valitus 5. Luokkalaisen oppilaan saamasta todistusarvosanasta. T vai  V
(23) saada tietää, onko lapsen opettaja muodollisesti pätevä. T vai  V
(24) kieltää antamasta lapselleen tukiopetusta. T vai  V
(25) vaatia lapselleen tukiopetusta, jos opettajan mielestä lapsi ei sitä tarvitse. T vai  V
(26) tulla oppilashuoltoryhmän kokoukseen, kun siellä käsitellään hänen lapsensa asiaa
(27) tehdä kantelu lapsensa naapuriluokan opettajasta ? T vai  V

Vanhemmilla on velvollisuus
(28) opettaa lapsille kotiläksynä oleva asia.T vai  V

Koululla on oikeus
(29) siirtää kiusaava oppilas toiseen luokkaan. T vai  V
(30) järjestää englannin tukiopetus muun oppiaineen tunnilla. T vai  V
(31) järjestää äidinkielen tukiopetus samaan aikaan, kun luokalla on äidinkieltä. T vai  V
(32) velvoittaa huoltaja hakemaan lapsensa koulusta, jos tältä on evätty oikeus opetukseen esim. väkivallan vuoksi. T vai  V

Kunnalla on oikeus
(33) siirtää oppilas toiseen kouluun, jos siten pystytään paremmin turvaamaan oppilaalle hänen tarvitsemansa tuki. T vai  V


Ei kommentteja: