Kirjoja

Kirjoja

torstaina, marraskuuta 19, 2009

Quest2009 esikonferenssi

QUEST on siis kolmipäiväinen . Keskiviikkona oli esikonferenssi, joka pidetään samoissa tiloissa kuin varsinainenkin konferenssi. Päivän rakenne on toki hieman kevyempi: avauspuheenvuorot isossa salissa, kahdet työpajat ja niiden välissä lounastauko, ja lopuksi vielä kohottava loppu.

HUOM! Lastun alalaidassa on pariminuuttinen clipsi esiseminaarista

TERVEHDYSTEN jälkeen kuultiin tälläkin kertaa nuorten ääntä. Lavalla oli kuusi nuorta, mukana myös suomalainen Jenna. Nuoret kertoivat, millainen opettaja saa heidät sitoutumaan omaan opiskeluunsa:
- opettaja, joka inspiroija. Hänen on oltava vahva opettaja
- opettaja, jonka arviointiin voi luottaa
- opettaja, jolla on humaani suhde oppilaisiinsa
- opettaja, jonka kanssa voi kokea tasavertaisuutta, joka tulee mukaan oppimaan, jota saa kutsua etunimellä
- opettaja, joka on ystävällinen, oma itsensä

Nuoret nostivat siis esiin Herbartin pedagogisen suhteen suuren merkityksen.

Nuorilta kysyttiin, myös miten heistä nuorten tulisi suhtautua opettajiin. Moni kertoi jopa ärsyttäneensä opettajia, mutta sitten oma asenne oli muuttunut. Oppilaskin voi olla ystävällinen ja kysyä opettajalta, mitä kuuluu. Monen kohdalle oli osunut opettaja, joka oli muuttanut jopa heidän elämänkulkunsa (huom muutos on konferessin teema). Opettaja voi edustaa turvaa oppilaalle, joka ei saa sitä kotoa. Nuoret arvostivat pientä koulua ja tunnetta ettei ole vain numero.

Työpajat

OLIN ilmoittautunut pajaan: "Inquiring minds want to know", jossa käytiin läpi tutkivaa oppimista. Muutos on niin nopea, että 21- vuosisadan taitoja ovat muistamisen sijasta/rinnalla


 • joustavuus,
 • luovuus,
 • innovaatio,
 • krittinen ajattelu ja yhteistyö,
 • informaatio-, media- ja tekniologiataidot,
 • rohkeus ottaa riskejä, riskeeraamisen, jakamisen ja eteenpäin ajattelun kulttuuri.
Näissä kehittymistä tuetaan käyttämällä oppilaskeskeisiä oppimismalleja, joissa lisätään oppilaiden omistajuutta omasta oppimisestaan. Opetus tulisi järjestää niin, että siihen sisältyy
 • yhteistyötä,
 • aktiivista osallistumista,
 • autenttisia tehtäviä,
 • tehokasta palautetta ja arviointia.
 • Liikkeelle tulisi lähteä oppilaiden intohimoista (omista kysymyksistä).
 • Sisältöjen tulisi olla nuorille merkityksellisiä.
 • Heillä tulisi olla lupa lähestyä ongelmia eri tulokulmista.
 • Opettajan tehtävä on vahvistaa omillaan tulemisen kapasiteettia. Ehkä oleellisinta on oppia tekemään kysymyksiä.
Tutkivan oppiminen (inquiry-based learning) vaiheet ovat: 1. (oma) kysymys, 2. datan kokoaminen, 3. tulkinta ja 4. ymmärrrys. Tehtävissä tulisi saada käyttää monenlaisia lähteitä. Tulokset tulisi esittää oikeille yleisöille. Arvioinnin tulisi kohdistua sekä prosessiin että produktiin. Oppilaille tulee antaa myös vapautta, jotta oppilaan sydän, käsi ja pää saadaan kaikki mukaan (vrt Gygnaeus)

Iltapäivän sessio

ILTAPÄIVÄN keynote-puhuja oli tohtori Allan Luke Austaliasta. Hän on vienyt
Ontarion opetussuunnitelmamallia Australiaan. Hänen ilman paperia pitämässään retorisesti taitavassa esityksessä oli kolme pääviestiä (koskee ennen muuta maahanmuutajia):
1. Perustaidot ovat tärkeitä, mutta ne eivät riitä.
2. Haaste: mitkä ovat todella kestäviä tavoitteita? isot ajatukset, kriittinen koulutus. dialogi
3. "Heikkojen" oppilaiten tavoitetasoa ei saa laskea- suoriutuminen on vahvasti sidoksissa sosiaaliseen taustaan.

Tohtori Luke ihaili Suomea. Meillä on hänen mukaansa tasoitettu sosiaaliluokan ja tulosten käyrää. Meillä ihmisistä pidetään kaikkiaan hyvää huolta. Koulujen kilpailu ja markkinointi ei poista kuilua. Opettajille on annettava tavoitteet, muttei ohjeita joka päivälle.

Monessa maassa koulutuksen ongelmia ratkaistaan aientamalla kouluuntuloa. Luke varoitti panostamasta liikaa varhaiskasvatukseen. Rahoja tarvitaan muunkin ikäisille. Pieniä lapsia on turha testata. Opettajien arviointi antaa samat tulokset.

Köyhyyden lisääntymisestä Luke oli huolissaan. Köyhien perheiden lasten auttamiseksi koulussa pitää vahvistaa heidän sanavarastoaan. Tunneilla pitää leikkiä, näytellä, laulaa- kieli tarttuu. Lisäksi tarvitaan puhumisen teho-ohjelma.

Luke uskoi koulujen sisäiseen koulutukseen. Kootkaa koulunne resurssit. Kaikkien aineiden opettajat oppimaan toisiltaan.

Loppuhuipennus

ESIKONFERENSSIN kohottavana loppuna oli menetystarina Afrikasta. Ihailimme upeasti laulavaa ja jopa akrobaattisia temppuja tekevää kenialaista lapsikuoroa, joka koostui hylätyistä, kaltoin kohdelluista lapsista. He olivat saaneet apua. Nyt he haluavat antaa anteeksi vanhemmilleen.

Meille esiteltiin myös sankari, monimiljonääriksi katuojista kasvanut mies, joka oli luopunut omaisuudestaan auttaakseen katulapsia.

LOPUKSI päivän antia vedettiin yhteen. Teemana oli "Because you believe in me". Opettajien on oltava todellisia ja humaaneja. Heidän tulee haluta tuntea oppilaansa. Tärkeää on yhdessä tekeminen. Kaikki aikuiset voivat tukea oppimista. On päästävä irti luokasta. On opittava sitouttamaan ja uudelleen sitouttamaan oppilaat koulutyöhön. Myös opettajien oppimista tulee yksilöllistää. Koulurakennuksiin tulisi rakentaa soluja, taskuja", joissa voi kokea perheenomaisuutta. Opettaja on ystävä, jolla on enemmän koulutusta.


KUVA: Illalla konferessin esiintyjät ja ulkomaiset vieraat kutsutiin presidentin swiittiin vaihtamaan ajatuksia epämuodollisesti. Juttelussa skottien kanssa minulle paljastetettiin Loch Nessin hirviön salaisuus. Ei siis turha ilta.Video esikonferenssipäivästä

Ei kommentteja: