Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, maaliskuuta 14, 2009

Väkivalta on rantautunut kouluihin- peruuttamattomasti

KUVA: Maailma on peruuttamattomasti muuttunut. Väkivalta – myös aseellinen- on astunut koulun kynnyksen yli. Kurkivideo on tuottanut 29 minuutin koulutussvideon tästä jopa ahdistavasta teemasta.


MM. TÄMÄN VIIKON uutiset Saksasta pakottavat uskomaan, että kaikkialla maailmassa kouluissa on aivan uudella tavalla varauduttava ihmishenkiä uhkaavaan väkivaltaan. Asioista niiden oikeille nimillä puhuvaa koulutusmateriaalia on ollut tosi vähän. Kurkivideon "Koulutusvideo henkilöturvallisuudesta oppitoksissa" tulee siksi tarpeeseen.

Opetuksen on oltava turvallista kaikille oppilaille. Periaatteessa vastuu on opetuksen järjestäjillä, mutta käytännössä se kaatuu kouluille ja opettajille. Koulu vastaa turvallisuudesta siihen saakka, kunnes toinen viranomainen ottaa tehtävän hoitaakseen.
Kurkivideon tuottama, Jari Harjulan käsikirjoittama näyteltyihin tilanteisiin perustuva havainnollinen DVD haastaa takuulla henkilöstöä pohtimaan koulun arkea uudesta näkökulmasta.

Turvallisuus alkaa varautumisesta

Video keskeinen message tiivistyy kahteen käskyyn: Varaudu. Ennakoi. Uhkatilanteessa ihminen kokee stressireaktion. Valitettavasti vain nejäsosa meistä säilyttää tuossa tilassa toimintakykynsä. Pieni osa putoaa jopa psykoosiin. Uhkatilanteessa toimimme vaistojen varassa. Niihin ei voi luottaa. Siksi on tärkeää varautua tilanteisiin ennakolta ja opetella turvalliset toimintamallit.

Harjulan mukaan ensinnäkin on tunnettava säädökset, ennen muuta hätävarjelusta ja jokamiehen kiinniotto-oikeudesta.
Opettajalla on (vain) samat oikeudet kuin kellä tahansa kansalaisella: oikeus puolustaa itseään oikeankokoisilla voimakeinoilla. Erityisiä voimavälineitä ei saa käyttää. Voimakeinoja ei saa myöskään käyttää hyökkäyksen päätyttyä.

Opettaja on virkamies, eikä virkamiestä saa vastustaa. Säädös ei kuitenkaan tuo opettajalle mitään lisävaltuuksia. Jokaisella on jokamiehen oikeus ottaa rikoksentekijä kiinni. Opettajilla on lisäksi oikeus poistaa opeusta häiritsevä oppilas luokasta, ja rehtorilla oikeus keskeyttää vaarallisen oppilaan koulupäivä. Jollei poistumiskäsky riitä, opettaja voi käyttää voimakeinoja, muttei voimavälineitä.

Varautumiseen kuuluu myös ns. profilointi. Harjulan mukaan opettajien pitäisi saada tietää, jos koulussa on arvaamattomasti käyttäytyviä oppilaita. Olisi arvokasta tunnistaa oppilaat, joissa näkyy väkivaltaa ennakoivat merkit mm. erakoituminen, kiusatuksi joutuminen, viehtymys synkkään viihteeseen, oudot aineet ja piirustukset. Mitähän tietosuojavaltuutettu sanoo tällaisen tiedon keruusta ja jakamisesta?

Kaikista uhkauksista on ilmoitettava omalle esimiehelle ja usein myös poliisille. Poliisi tekee pikaisen riskianalyysin, jonka pohjalta määritellään toimenpiteet. On hyvä tietää, että uhkauksilla on seuraamukset. Korvausvastuu saattaa olla tuhansia euroja, alle 15-vuotiaallekin.

Tilaturvallisuuden osalta koulut ovat hyvin erilaisessa asemassa. Luokista pitäisi olla varapoistumistiet. Hälytyspainikkeita ei taida olla missään? Tila tulisi kalustaa niin, että sieltä on esteetön pakenemisreitti. Usein kalusteetkin ovat vääränlaisia, ja luokat täynnä irtotavaraa, jota voidaan käyttää vahingoittamiseen. Neuvonpidot arvaamattomasti käyttäytyvien oppilaitten tai vahempien kanssa tulisi aina sijoittaa tässä mielessä turvallisiin tiloihin.

Toimi oikein uhkaavissa tilanteissa

Jokaisella koululla tulisi olla mallit, joiden mukaan kuinka toimitaan uhkatilanteissa ja toimintamalleja olisi säännöllisesti harjoiteltava. Pohjana tulisi olla kunnan turvallisuussuunnitelma, jonka jokainen koulu sitten jalkauttaisi. Jokaisen opettajan tulisi tutustua suunnitelmaan ja jalkauttaa se omaan luokkaansa. Mentaaliharjoituksilla on tärkeä rooli. On valmistauduttava henkisesti etukäteen uhkaaviin tilanteisiin. Mistä poistun? MIten toimin?

Harjulan DVD:llä näytetään havainnollisesti ja perinpohjaisesti, kuinka uhkaavissa tilanteissa kannattaisi toimia. On sitten kyse sanallisesta tai fyysisestä uhkaamisesta, on pyrittävä rauhoittamaan henkilö. Raivotilassa oleva toimii vaistojen varassa. On varottava lähettämästä vääränlaisia signaaleja. Jätä tilaa. Älä kosketa äläkä lähesty vihaista. Älä tuijota. Älä liiku äkkinäisesti. Pidä kämmenet avoimina. Rauhoita puhumalla. Pidä äänensävysi neutraalina. Jousta ja myötäile. Laita uhkaaja puhumaan; puhuminen ja lyöminen on vaikeaa yhtä aikaa.

Kun uhkaajan on rauhoittunut, anna selkeä käsky ja tarjoa vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Yritä saada hänet ulos. Varaudu hyökkäykseen. Mieti pakoreitti valmiiksi. Älä yritä ottaa asettaa tms. pois. Pidä riittävä etäisyys niin, että välissänne on huonekaluja tms. Apua tulisi hälyttää niin, että uhkaaja ei sitä huomaa. Soita kollegalle ja käytä sopimaanne koodisanaa (esim. nyt tarvittaisiin kollegan mielipidettä).

Opettajan kannalta uhkatilanne on tavallista vaativampi siksi, että hänen on taattava myös muitten oppilaitten turvallisuus. Videon mukaan muu luokka kannattaa ajaa heti ulos. Sitten opettaja yrittää puheella rauhoittaa uhkaajaa. Sankaria ei pidä leikkiä. Kun oppilaat ovat turvassa, pakene. Suojele itseäsi. Lukitse uhkaaja tilaan. Hälytä apua. Tee hätäilmoitus (hätänumero 112. Soita nopeasti. Hätäkeskuspäivystäjät osaavat kysyä oikeat asiat. He myös osaavat antaa ohjeita.)

Tappelu

Opettajien on aina puututtava oppilaitten tappeluun. Osaammeko? Harjulan mukaan opettajan ei pidä mennä yksin fyysisesti väliin (lukuunottamatta pienimpiä oppilaita), vaan mukaan tarvitaan apua. Huuda tai haetuta sitä. Arvioi tilanne ensin noin 10 metrin päässä. Auttajasta ei saa tulla lisäuhria. Paikalle saapuva opettaja esittelee itsensä kaukaa ja komentaa sivulliset pois. Tappelijat komennetaan eri tiloihin, kauas toisistaan. Toinen ulos, toinen luokkaan.

Ampuja koulussa!

Kauhein mahdollinen tilanne, johon on varauduttava, on ampuja koulussa. Meille siviileille ei juuri ole annettu koulutusta tällaisia tilanteita varten. Siksi Harjulan DVD voi järkyttää monia. Silti tietyt perusperiaatteet on uskallettava käydä kouluissa läpi. Niiden avulla voidaan pelastaa ihmishenkiä.

Jos koulussa ammutaan, ensimmäinen toimintamalli on pakeneminen paikkaan, jossa ollaan suojassa tulitukselta. Paon perussuunta on poispäin uhkasta. Jos suunta tiedetään, on osattava poistua etukäteen suunniteltua poistumisreittiä pitkin ennakkoon sovitulle kokoontumispaikalle. Näköyhteyttä ampujaan ei saisi syntyä. Siksi on vältettävä pitkiä käytäviä ja avoimia pihoja. Poistumisen tulee tapahtua nopeasti ja paniikkia varoen. Opettaja antaa käskyn lähteä liikkeelle. Tavaroita ei oteta mukaan. Oppilaitten on tunnettava poistumisreitti. Sitä ei tuossa tilanteessa ehditä enää opetella. Poistumisjärjestys on sovittava etukäteen.

Jollei poistuminen rakennuksesta onnistu, on paettava lukittavaan, seiniltään mahdollisemman paksuun tilaan. Oppilaita ei saa jättää yksin. Opettajan on komennettava luokkaan täydellinen hijaisuus. Oppilaat ohjaataan makaamaan paksun seinän viereen. Päätä suojellaan käsillä. Kännykät kytketään pois päältä. Opettaja rauhoittaa oppilaat ja hälyttää apua (112). Jos joutuu kasvokkain aseistetun uhkaajan kanssa, on toteltava ja oltava rauhallinen.

Tilanteiden jälkipurku

Väkivaltatilanteissa syntyy vakavaa ahditusta. Sen purkamiseen tarvitaan jälkihoitoa. Kaikissa kunnissa ei kuitenkaan ole varauduttu väkivaltatilanteisiin, eikä jälkipurkuun ole valmista mallia. Tilanteet on tärkeä purkaa myös siksi, että huomataan puutteet turvallisuussuunnitelmissa ja toimintamalleissa

DVD opettaa, että viime kädessä jokainen vastaa omasta turvallisuudestaan. Siksi jokaisen kannattaa pitää huolta omasta toimintakyvystään. Yksi tärkeä askel on katso yhdessä tämä video.

Ks. lisää www.kurkivideo.com.

Ei kommentteja: