Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, maaliskuuta 29, 2009

Johtokunnan kuulumisia

AURORAN uusi johtokunta kokoontui ensimmäisen kerran 24.3. Ennen ensimmäistä kokousta pidettiin vanhan ja uuden johtokunnan miniseminaari, jossa nyt tehtävän jättävä Paula Ahonen-Rainion johtokunta opasti uutta kokoonpanoa johtokuntatyöhön liittyvissä asioissa. Kuulimme myös vanhojen johtokuntien työstä ja saimme samalla tuntumaa Auroran koulun historiaan.

Edellinen johtokunta on työskennellyt aktiivisesti koulun hyväksi. Myös yhteistyö Koti ja koulu –yhdistyksen kanssa on ollut aloitteellista ja saumatonta. Uusi johtokunta haluaa kiittää edeltäjäänsä hienosta työstä!

Koulun johtokunnan tehtävänä on erityisesti koulun kasvatus- ja opetustyön tukeminen sekä kodin ja koulun yhteistyön tukeminen. Johtokunta hyväksyy opetussuunnitelman koulukohtaiset osuudet, lukuvuosisuunnitelman ja toimintasuunnitelman ja seuraa yhdessä koulun henkilöstön kanssa niiden toteutumista.

Koulun johtokuntaan kuuluu vanhempien edustajia ja kaksi edustajaa koulun henkilökunnasta. Rehtori valmistelee johtokunnan käsiteltäväksi tulevat asiat ja esittelee asiat kokouksissa. Johtokunta kokoontuu yleensä kolme kertaa vuodessa.

Vuoden eri vaiheissa käsitellään aina sillä hetkellä koulutyössä ajankohtaisia asioita. Maaliskuun kokouksessa käytiin läpi koulun kevätlukukauden kuulumisia: kuulimme TIP-hankkeen jatkotoiveista, syksyn oppilasmääräennusteista, kerhotyön tilanteesta, henkilöstötilanteesta ja koululla meneillään olevista kehittämishankkeista. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin lisäksi edellisen vuoden toimintasuunnitelman (budjetin) toteutuminen ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2009.

Kokouksen jälkeen käytiin vapaamuotoista keskustelua ja mietittiin, miten lapsia voisi koulupäivän aikana kannustaa liikkumaan. Asiaan palataan varmasti jatkossa.

Seuraavan kerran johtokunta kokoontuu toukokuussa.

Susanna Lehti (pj.) ja Anu Arvonen (vpj.)

Ei kommentteja: