Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, maaliskuuta 06, 2009

Koulutilojen säännölliset käyttövuorot haussa

KUVA: Koulun ruokasaliin mahtuu isompikin kokous.


KOULUJEN LUOKKA-,AUDITORIO-, RUOKASALI YM.TILAT
Lukuvuosi 2009-2010


Espoon opetustoimi tarjoaa koulujen luokka-,auditorio-, ruokasali- ym. tiloja oppilaitosten,espoolaisten seurojen, yhdistysten ja muiden käyttäjäryhmien käyttöön silloin, kun tiloissa ei ole varsinaista koulutyötä tai lakisääteistä koululaisten iltapäivätoimintaa.

Ensi lukuvuodesta 2009 - 2010 alkaen luokkatilojen käyttövuoroja keskitetään alueellisesti alla olevassa listassa mainittuihin kouluihin. Hakijaa pyydetään hakemuksessaan kohdassa lisätietoja nimeämään vaihtoehtoinen koulu, koska pienen hakijamäärän takia voidaan käyttövuoro siirtää toiseen listassa olevaan kouluun. Käyttövuorohakemuksen voi lähettää liikuntatoimeen sähköpostin liitetiedostona osoitteella koulutilat@espoo.fi tai postitse:Liikuntatoimi/tilavaraus PL 34, 02070 ESPOONKAUPUNKI.

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 27.3.2009. Koulutilan käyttöhakemus -lomakkeita saa Espoon kaupungin internetsivuilta www.espoo.fi/lomakkeet-> opetus ja koulutus -> “Koulutilan käyttöhakemus”. Hakulomakkeita saa liikuntatoimesta käyntiosoite: Kamreerintie 3 B, 7. krs. Espoon keskus.

Lukuvuodeksi 2009 - 2010 myönnetyistä käyttövuoroista tiedotetaan hakijoille toukokuun aikana. Syyslukukaudella 2009 koulutilojen ulkopuolinen käyttö alkaa maanantaina 31.8.2009. Luokkatilojen kesän käyttövuoroista voi tiedustella liikuntatoimen tilavarauksesta. Tiedustelut: Tarja Markkanen puh. 816 52140.

Koulut, joihin voi hakea luokka-, auditorio-, ruokasaliym. tilojen käyttövuoroja:

Suur-Leppävaaran alue: Auroran koulu, Karakallionkoulu, Karamzinin koulu, Kilonpuiston koulu, Leppävaaran lukio, Lintumetsän koulu, Ruusutorpankoulu ja Viherlaakson koulu ja lukio

KOULUTILOJEN ULKOPUOLISEN KÄYTÖN MAKSUT 1.1.2003 ALKAEN(Eivät koske liikuntatiloja)
Perustuntimaksut vaihtelevat 2,70 eurosta 25,40 euroon riippuen käyttäjäryhmästä ja tilan koosta. Päälle tulee vielä arvonlisävero (22 %).

Ei kommentteja: