Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, maaliskuuta 16, 2009

Ensi syksyn eput: Pikakyselyn tulokset

KAAVIO:Vastausvaihtoehtojen saama kannatus vanhemmille suunnatussa kyselyssä.


LAUANTAINA, helmikuun 28 päivä tässä blogissa avautui pikakysely, jossa selvitettiin, mitä koulumme vanhemmat ajattelevat, jos ekaluokille haluaa oppilaita enemmän kuin meille mahtuu. Erityisesti Espoonlahdessa on käyty kuumana, kun osa oppilaista joudutaan sijoittamaan toiseen kouluun kuin siihen, johon on lähin matka. Entä, jos tilanne Lippajärvellä olisi samanlainen tilanne? (Sitä onko tilanne tällainen ei vielä tiedetä). Että ekaluokkalaisia olisi tulossa enemmän kuin kaksi luokallista (joka meille niukin naukin mahtuu, koska talo on jo tupaten täynnä).

Vastaajille annettiin kolme vaihtoehtoa.
(1) Kouluun otetaan kaksi luokkaa eppuja (maksimikoko 50, johon kuuluisi myös luokallejääneitä), loput ohjattaisiin muihin kouluihin, ennen muuta Karamzinin kouluun, mahdollisesti myös Kauniaisten Mäntymäkeen. (14 kannattajaa)
(2) Kouluun otetaan kolme luokkaa eppuja (maksimikoko 3* 25= 75). Kuudennet (tai ainakin yksi) luokat siirrettäisiin yläkouluun, ehkä Järvenperään, ehkä kukin eri kouluun. (12 kannattajaa)
(3) Kouluun otettaisiin kaikki uudet eput, luokkakokoa suurennettaisiin ehkä 30:een, kummallekin luokalle palkattaisiin kaksi opettajaa. Kutosetkin jatkaisivat omassa koulussa. (33 kannattajaa)

KAIKKIAAN vastauksia tuli viikon aikana 59. Kaikissa vaihtoehdoissa on hyviä ja huonoja puolia. Vanhempien mielipiteet jakautuivat kaikille vaihtoehdoille. Selvästi eniten kannatusta sai kolmas vaihto (kuten yläkuvan kaaviosta näkyy). Sitä kannatti useampi kuin kahta muuta vaihtoehtoa yhteensä. Lippajärven huoltajien kanta näyttäisi aika selvästi olevan "sopu sijaa antaa".

POHJOIS-ESPOON koulujen rehtorit on kutsuttu ensi perjantaiksi koolle valmistelemaan lautakunnan päätöstä. Kiitän kyselyyn osallistuneita. Vastauksista on apua kokouksessa. Valmistelutiedot ovat salaisia, joten tämän enempää rehtorina en voi asiasta kertoa, ennen kuin lautakunta on tehnyt oman päätöksensä huhtikuun alussa.

Ei kommentteja: