Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, marraskuuta 07, 2017

7 kysymystä liittyen kouluväen hyvinvointiin

ESPOON budjettineuvottelut alkavat ensi viikolla. Kaupunginjohtaja on antanut viime viikolla oman esityksensä. Neuvottelujen pohjaksi poliittiset ryhmät saavat lähettää virkamiehille kysymyksiä mm. pohtimiensa lisäysesitysten kustannusvaikutuksista.

Omat 7 kysymystäni perustuvat minulle kouluilta, rehtoreilta, opettajilta ja vanhemmilta tulleisiin huolestuneisiin yhteydenottoihin

Julkistan tässä kysymykseni ja otan mielelläni vastaan ajatuksia niistä.  Julkaisen myös viikonloppuna virkamiesten  virkavastuulla antamat vastaukset.

Kysymys koulutoimen virkamiehille/ kiinteistöpalveluista vastaaville virkamiehille

Kouluilta tulee huolestuneita viestejä siitä, että aikanaan koulujen omille talonmiehille ja siivoojille kuuluneita  tehtäviä ei nykyjärjestelmässä hoideta asiallisesti. Kun koululla tarvitaan apua, tilausjärjestelmät ovat hankalia ja vastaamisajat pitkiä. Arkijärjen mukaan samaan aikaan hoidettavissa olevista tehtävistä pitää jokaisesta tehdä erillinen tilaus, ja usein kustakin laitteesta tai johdosta vasta eri taho. Koulujen mukaan siivouksen taso  on huono. Siivoustehtävät on kilpailutettu niin, että käytettävissä oleva aika ei yksinkertaisesti riitä. Esimerkiksi Auroran koululla  luokkia on jäänyt siivoamatta  ja opettajat ovat joutuneet siivoamaan luokan. Samalla koululla eräs siivoojista joutui pyytämään sukulaisiaan apuvoimaksi selvitäkseen urakasta. Espoon uusimmalla koululla Auroralla oli juuri vesivahinko. Sprinklerissa oli vika, koulu pyysi apua kaksi viikkoa. Kukaan ei tullut  ennenkuin lattialle sitten valui lätäköt.

Auroran koulu on esimerkki koulurakennuksesta, jossa on  useita toimijoita: peruskoulun lisäksi neuvola ja päiväkoti. Kalliin uuden koulun teknisistä laitteista, lämmityksestä, ilmanvaihdosta jne. ei vastaa paikalla kukaan niitä hallitseva. Käytännössä kiinteistöön liittyvien huolien hoito kaatuu koulun rehtorien päälle. Eihän näin voi olla?

Aurora  on kaunis, uusi rakennus, mutta säilyäkseen sellaisena se  tarvitsee kipeästi parempaa huolenpitoa ja valvontaa.  Talossa tarvittaisiin kiinteistöstä ja sen tarvitsemista palveluista vastaava vahtimestari. Esimerkiksi Saunalahden koulussa on  erittäin hyvin toimiva vahtimestarimalli. Auroran  alakoululuonne ja oppilasmäärä  (500 lasta) eivät siihen yksillään riitä.
  • Kysymys 1: Kuinka paljon maksaisi, jos Auroran koululla käynnistettäisiin kahden vuoden kokeilu, jossa koululle osoitettaisiin kiinteistöpalveluita koordinoiva ja niitä itse suorittava vahtimestari koulupäivän ajaksi.
  • Kysymys 2: Kuinka paljon lisää määrärahoja tarvittaisiin esim. Auroran koulun osalta, jotta koulun siivous voitaisiin mitoittaa sellaiseksi, että  työt ehtii tehdä? 
Kysymys koulutoimen virkamiehille

Kouluilta tulee huolestuneita viestejä alakoulujen erityisluokkien kurjistuneesta tilanteesta. Erityisluokilta on säästösyistä poistettu jakotunnit. Varsinkin alakoulujen erityisluokkien oppilasaines on samaan aikaan vaikeutunut. Luokassa saattaa olla esim. vain yksi suomea puhuva oppilas.  Oppilaiden syrjäytymisen estämiseksi  olisi välttämätöntä pohtia jakotuntien palauttamista aikaisemmalle tasolle.
  • Kysymys 3. Kuinka paljon tarvittaisiin perusopetukselle  lisää rahaa, jotta jakotunnit voitaisiin palauttaa alakoulujen erityisluokille?
Kysymys koulutoimen virkamiehille/ Opettajien täydennyskoulutuksesta vastaaville

Opettajilta  tulee huolestuneita viestejä  työn vaikeutumisesta, lisääntyneistä sairauslomapäivistä ja erityisesti nuorten opettajien uupumisesta. Espoolaislasten hienot oppimistulokset ovat vaarassa, jos opettajat kaatuvat työtaakan alle ja tuntevat voimattomuutta kasvavien haasteiden edessä.  Työhyvinvoinnista huolehtiminen on työnantajan velvoitteita. Tilanteen oikaisemiseen on monia keinoja.
  • Kysymys 4. Kuinka paljon tarvittaisiin perusopetukselle /täydennyskoulutusta järjestäville yksiköille  lisää rahaa, jotta sitä tarvitseville opettajille voitaisiin järjestää  työhyvinvointia vahvistavaa täydennyskoulututusta? 
  • Kysymys 5. Kuinka paljon tarvittaisiin perusopetukselle lisää rahaa, jotta työhyvinvoinnin kannalta tärkeät varsinaiset ja varatyösuojelu- ja luottamusmiehet  voisivat osallistua heille kuuluvan noin kahden työviikon ajan täydennyskoulustilaisuuksiin, ilman että heidän sijaiskulunsa vähennetään heidän koulujensa määrärahoista? 
Kysymys koulutoimen virkamiehille

Huoltajilta on syksyn aikana tullut huolestuneita viestejä siitä, että kaikki ensi- ja toisluokkalaiset oppilaat eivät ole saaneet eri syistä  iltapäivähoitopaikkaa. Tämä on vaikeuttanut monien perheiden arjen sujumista. Lasten hoidon järjestämisen vuoksi on ajauduttu hankaliin työaikajärjestelyihin ja jopa jäämään pois työstä.
  • Kysymys 6. Kuinka paljon tarvittaisiin perusopetukselle  lisää rahaa, jotta jokaiselle iltapäivähoitoa tarvitsevalle 1-2-luokkalaiselle voitaisiin taata hoitopaikka?
Kysymys koulutoimen virkamiehille

Helsingissä on käynnistynyt  tänä syksynä  pienten koululaisten aamupäivätoimintakokeilu. Toimintaa on tarjolla kouluissa kaikille 1.–2. luokkalaisille ja erityistä tukea tarvitseville neljänteen luokkaan saakka. Toiminnasta ei peritä maksua, eikä aamupalaa ole tarjolla.
  • Kysymys 7. Kuinka paljon tarvittaisiin perusopetukselle  tarvittaisin lisää rahaa, jotta vastaava kokeilu voitaisiin toteuttaa myös kaikissa espoolaiskouluissa?

Ei kommentteja: