Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, joulukuuta 30, 2014

Kuka oli Jeesus Nasaretilainen? Osa 3. Matteuksen evankeliumi

TÄMÄ analyysi perustuu Matteuksen evankeliumin sekä lukemiseen että katselemiseen (Youtubessa on Pasolinin leffa vuodelta 1964).

YRITÄN välttää toistoa siihen, mitä kirjoitin Markuksen evankeliumin yhteydessä (ks. http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/12/kuka-oli-jeesus-nasaretilainen-osa-2.html

KUN tiivistin Markuksen evankeliumista välittyvän faabelin näin:  X  kerää (salaa) kannattajajoukkoa noustakseen pahaa vastaan, mutta hänet petetään ja hän tuhoutuu, niin Matteuksen osalta faabeli oli astetta hankalampi: X saa tehtävän nousta pahaa vastaan, mutta paha on vahvempi. X petetään ja tuhotaan - mutta hänestä syntyy legenda.

KERTOMUS ei taivu Freytagin tragediaan kaavaan, sillä alusta asti Jeesus on iloton ja vaarassa.  Hän tekee suurtekoja, mutta häntä ei sittenkään ymmärretä. Kansa ei tee parannusta Hän vaatii mahdottomia kannattajiltaan. Heidän on luovuttava kaikesta ja seurattava häntä, oltava valmiita kuolemaan. Hänen opetuslapsensa eivät ymmärrä häntä. Opetuslapsia Jeesus moittii vähäuskoiseksi. Pietaria Jeesus kutsuu saatanaksi.  Hän pitää upeita luentoja, mutta toimii  usein itse saarnojaan vastaan. Hän saarnaa lain noudattamista, jossa vaaditaan kunnioittamaan isää ja äiti. Itse hän hylkää äitinsä ja sisaruksena. " Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle". Hän kieltää vihaamisen  ja vihaa fariseuksia.  Hän korostaa rakkautta ja kertoo samalla: "Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan.  Viholliset ovat oman talon väkeä. Hän kieltää tuomitsemisen ja tuomisee fariseukset. Hän vaatii antamaan anteeksi vaikka 77 kertaa ja samalla lupaa: joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan, hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä tulevassa maailmanajassa. En ylety.

Matteuksen evankeliumissa Jeesus tietää kuolevansa. Hän pelkää sitä ja pyytää Jumalaltaan vapautusta. Hän ei sitä saa. Kuolemanhetkellä hän huutaa samoin kuin Markuksen evankeliumissa; Jumalani, jumalani, miksi minut hylkäsit.

TAPAHTUMAT kerrotaan hyvin samoin kuin Markuksen evankeliumissa. Alkuu on lisätty Jeesuksen sukuluettelo. Sen mukaan Joosef on sukua Daavidille. Mutta Joosefhan ei ollut Jeesuksen isä. Matteuksen evankeliumin lopussa hauta on tyhjä, ja Jeesus ilmestyy naisille(mm. Jeesuksen äidille)  ja  opetuslapsille. Osa ei kuitenkaan usko. Miksi? Oliko Jeesuksen uhraamisen taustalla jokin ryhmä, joka käsikirjoitti Jeesuksen kohtalon niin, että se toteutti Messia-ennusteen ja katastrofin satuttua (kapina ei onnistunut), muutettiin juonen kulkua. Hauta tyhjennettiin ja alettiin luoda uuttaa käsikirjoitusta, jossa Jeesus elääkin.

Matteus on vaihtanut tyhjällä haudalla lohduttaneen nuoren miehen enkeliksi. Enkelille on kirjoitettu muutoinkin isohko rooli.

Uutta on myös aivan lopussa oleva kansainvälinen lähetyskäsky (joka on ristiriidassa Jeesuksen eläessään tekemän rajauksen kanssa: "Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten."

LIITE: Matteuksen evankeliumi hyvin tiivistetysti

1. Sukuluettelo.Jeesus on Abrahamin ja Davidin  poika. Jos Joosef on hänen isänsä.

2. Jeesuksen syntyminen
Kihlattu Maria oli raskaana, ja Joosef aikoi purkaa avioliittospimuksen hiljaisuudessa. Maria oli raskaana Pyhän hengen vaikutuksesta. Enkeli ilmoittaa unessa: Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Enkeli kertoo myös ennustuksen:  hän pelastaa kansansa sen synneistä. Joosef ei koske  vaimoonsa ennen synnytystä.

Syntyy Betlehemissä (ei viitata verollepanooni).  Tähti ohjaa Itämaantietäjät oikeaan taloon; antaat kalliita lahjoja. Jumala varoittaa heitä unessa palaamasta Herodesen luokse. (Tätä ei ole Markuksella)

Unessa Herran enkeli ilmestyy Josefille: lähde pakoon Egyptiin. (ennustus) Herodes surmaa poikalapset (ennustus). Kun Herodes oli kuollut, Herran enkeli ilmestyi Egyptissä Joosefille unessa: Palaa Israelin maahan. Joosef ei uskaltanut palata Juudeaan. Saatuaan sitten unessa ohjeen hän meni Galileaanja asettui siellä kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. (ennustus: kutsutaan nasaretilaiseksi- ei viitttä). Tätä ei ole Markuksella. (Tämän jälkeen Joosefista ei kerrota mitään).

3. Johannes Kastaja
Johannes kastaa. Hän torjuu fariseukset ja saddukeukset käärmeensijöinä. Hän ennustaa väkevän seuraajan tuloa. Johannes suostui Jeesukseen pyyntöön kastaa itsensä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. ja taivaista kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.”

4. Autiomaa
Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi 40 päivän ajaksi.(Yksityiskohtaisemmin kuin Markuksella). Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä.

5. Johannes vangitaan.
Jeesus siirtyy Kapernaumiin (ennustus)

6. Jeesus aloittaa julistus- ja parannustyöt.
Jeesus julistaa: "Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!” Hän ottaa neljä  ensimmäistä opetuslasta. "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia."
Hän opetti Galielan synagogissa ja paransi (erilaisista taudeista kärsivät ihmisiä)
Hänen perässään kulki suuri joukko ihmisiä. Maine leviää Syyriaan saakka.
Matteus esittelee mm. vuorisaarnan, isä meidän rukouksen ja useita vertauksia
Kansa hämmästyi. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainoppineet.
Jeesus myös ajetaan seuduilta pois.
Ihmeitä selitetään: "Pääpaholaisen voimin hän pahoja henkiä karkottaa."

7. Jeesus lähettää opetuslapset
Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan karkottaa saastaisia henkiä ja parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja. He eivät saisi mennä vierasheimoisten keskuuteen eikä Samariaan. Julistakaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä.

Jeesus lupaa heille vaaroja: Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset.ihmiset vievät teidät oikeuden eteen ja ruoskivat teitä synagogissaan. Te ette puhu itse, teissä puhuu Isänne Henki. Kun teitä yhdessä kaupungissa vainotaan, paetkaa toiseen.  Jeesus uskoo itse palaavansa pian: Totisesti: te ette ehdi käydä kaikissa Israelin kaupungeissa ennen kuin  Ihmisen Poika tulee. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät kykene tappamaan sielua. Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle.

8. Jeesus jatkaa itse opetus- ja julistustyötä
Jeesus lähti muihin sen seudun kaupunkeihin opettamaan ja julistamaan.
Jeesus  alkoi soimata niitä kaupunkeja, joissa hän oli useimmat voimatekonsa tehnyt, siitä etteivät ne olleet tehneet parannusta: (Korsasin, Betsaida, Kapernaum)

9. Lisää kertomuksia Jeesuksen viisaudesta.
 Ihmisen Poika on sapatin herra.”
Jeesus opettaa vertauksin

10. fariseukset ryhtyivät suunnittelemaan, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä.

11. Jeesus torjuu oman perheensä
Jeesus vastasi sanantuojalle: "Kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni?" Hän osoitti kädellään opetuslapsiaan ja sanoi: "Katso, tässä ovat minun äitini ja veljeni. Jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.”

12. Jeesus torjutaan kotikaupungissaan
Jeesus lähti siltä seudulta ja meni kotikaupunkiinsa. Hän opetti ihmisiä heidän synagogassaan, ja hämmästyksissään he kysyivät: "Mistä hänellä on tämä viisaus, mistä voima tehdä ihmeitä? Eikö hän ole se rakennusmiehen poika? Eikö hänen äitinsä nimi ole Maria, ja ovathan Jaakob, Joosef, Simon ja Juudas hänen veljiään? Hänen sisarensakin asuvat kaikki täällä missä mekin. Mistä hän on voinut saada tämän kaiken?"Näin he torjuivat hänet. Jeesus sanoi heille: "Missään ei profeetta ole niin väheksytty kuin kotikaupungissaan ja omassa kodissaan." Ja koska he eivät uskoneet häneen, hän ei tehnyt siellä montakaan voimatekoa.

13. Johannes Kastaja mestataan.
Kuultuaan tästä Jeesus lähti veneellä autiolle seudulle yksinäisyyteen.
Mutta tieto levisi, ja kaupungeista lähti paljon väkeä maitse hänen peräänsä.Kun hän veneestä noustessaan näki kaikki nämä ihmiset, hänen tuli heitä sääli ja hän paransi kaikki sairaat.
Ihme: ruokkii 5000 (viisi leipää ja kaksi kalaa).
Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä.
Jeesus kävelee veden päällä. Pietari matkii ja uppoaa.
"Sinä olet todella Jumalan Poika.”
Ruokkii 4000 miestä ( seitsemän leipää ja kala)

14. Kinastelua fariseusten kanssa: Onko Jeesus Messias?
Taas fariseukset  pyysivät merkkiä. Lupaa vain Joonan merkin.
"Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?"  He vastasivat: "Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista." "Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?" Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.” Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni.

15. Kohti Jerusalemia
Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä: "Jumala varjelkoon! Sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra!" Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille: "Väisty tieltäni, Saatana! Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!"

Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. hmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan.Totisesti: tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan valtakuntansa kuninkaana."

17. Jeesuksen kirkastuminen
Kolme opetuslasta näkee. Vaatteet valkeat, naama kirkastuu.  Mooses,  Elias, pilvi ja pilvestä ääni
"Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!”
Älkää kertoko tätä näkyä kenellekään ennen kuin Ihmisen Poika on herätetty kuolleista."

18. Kuka on suurin?
Jeesus nostaa lapsen esiin. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

19. Jeesus Jerusalemissa
Fariseukset kyselevät mm. avioerosta. Avioliitto vai ei? "Se ratkaisu ei sovellu kaikille, ainoastaan niille, joille se osa on annettu. On sellaisia, jotka äitinsä kohdusta saakka ovat avioliittoon kelpaamattomia, on toisia, joista ihmiset ovat tehneet sellaisia, ja on niitä, jotka itse, taivasten valtakunnan tähden, ovat ottaneet osakseen naimattomuuden. Joka voi valita tämän ratkaisun, valitkoon.”
Jeesus siunasi lapsia.
Miten saisi iankaikkisen elämänä? Noudata lakia "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua.”… "Kuka sitten voi pelastua?Jeesus katsoi heihin ja sanoi: "Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista.”
Opetuslapset alkavat hermostua:  Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme?" Jeesus sanoi heille: "Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista heimoa. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän.Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä.

Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus otti kaksitoista opetuslastaan erilleen ja puhui kulkiessaan heille: "Me menemme nyt Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.”

Jeesus ja Sebedeuksen pojat: nyt äiti pyytää heille etuasemaa.  Onko teistä juomaan sitä maljaa, joka minun on juotava?" "On", he vastasivat. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, ”

20. Sisään Jerusalemiin
Aasi noudetaan  (ennustus) Kansa laulaa Hoosiaanna. "Kuka hän on?" Ihmiset sanoivat: "Hän on Jeesus, profeetta Galilean Nasaretista.”

21. Temppelin puhdistaminen
Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät

22. Yö
Jeesus meni kaupungin ulkopuolelle Betaniaan ja oli siellä yötä.
Jeesus kiroaa viinipuun (myös Markuksessa)

23. Temppelissä uudelleen
Jeesus oli mennyt temppeliin ja opetti siellä, sinne tuli ylipappeja ja kansan vanhimpia. He kysyivät: "Millä valtuuksilla sinä tällaista teet?  "Totisesti: portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. He olisivat halunneet ottaa hänet kiinni mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana. Fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä: "Mitä te ajattelette Messiaasta? Kenen poika hän on?" He vastasivat: "Daavidin." Silloin Jeesus kysyi: "Miksi Daavid sitten Hengen innoittamana kutsuu häntä herraksi? kuinka Messias silloin voi olla hänen poikansa?"Kukaan ei pystynyt vastaamaan hänelle, eikä yksikään siitä päivästä lähtien enää rohjennut kysyä häneltä mitään.

24. Jeesus syyttää fariseuksia
Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen: hyökkää fariseuksia vastaan sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista.  teeskentelevät. Sokeat oppaat. Kyykäärmeen sikiöt. Jeesus kiistää oikeuden käyttää arvonimieä rabbi tai opettaja tai oppimestria (ainoa on Kristus) Isä on vain taivaassa.

Minä lähetän teidän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja lainopettajia. Toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, toisia ruoskitte synagogissanne ja ajatte takaa kaupungista toiseen.
Totisesti: tämä sukupolvi joutuu vielä vastaamaan tästä kaikesta!
Te ette minua tästedes näe ennen kuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!’"

24.   Jeesus puhuu viimeisten aikojen tapahtumista ja viimeistä tuomiota (uutta Markukseen verrattuna)
Jeesus sanoi heille: "Näettekö kaiken tämän? Totisesti: kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle.”"Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta?”  Teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden.Monet silloin luopuvat, he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan.  Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. a kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.
Tulee suuri ahdinko. Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin taivaalle ilmestyy Ihmisen Pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

"Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen tietää vain Isä. Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee. Valvokaa Viisaat ja tyhmät morsiusneidot Palvelijoille uskotut rahat Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on.Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita.


Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle.Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista.  Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.’… 'Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. "Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa.Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.' "Silloin nämäkin kysyvät: 'Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua?' Silloin hän vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.' "Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

26. Viimeiset hetket
"Kahden päivän kuluttua, niin kuin tiedätte, on pääsiäinen. Silloin Ihmisen Poika luovutetaan ristiinnaulittavaksi.” Ylin papisto ja kansan vanhimmat ylipappi Kaifaksen palatsiin  neuvottelemaan, millaisella juonella he saisivat Jeesuksen käsiinsä tappaakseen hänet. "Ei kuitenkaan kesken juhlan", he sanoivat, "ettei kansa ala mellakoida.”

Jeesus voidellaan Betaniassa
Juudas Iskariot, meni ylipappien luo a sanoi: "Paljonko maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsiinne?" He sopivat hänen kanssaan kolmestakymmenestä hopearahasta. Siitä lähtien hän etsi tilaisuutta kavaltaakseen Jeesuksen.

27. Pääsiäisateria
Pääsiäisateria valmistellaan salamyhkäisesti. Jeesus kertoo, että hänet kavalletaan. voi sitä, josta tulee Ihmisen Pojan kavaltaja! Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään." Silloin Juudas, hänen kavaltajansa, kysyi: "Rabbi, en kai se ole minä?" "Itsepä sen sanoit", vastasi Jeesus.

Jeesus asettaa ehtoollisen: tästedes en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä teidän kanssanne Isäni valtakunnassa.”

Jeesus ennustaa opetuslasten luopumisen

28. .Jeesus rukoilee Getsemanessa.
Opetuslapset nukkuvat. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä, ja hän joutui tuskan valtaan"Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä.” "Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahtosi."

29. Jeesuksen vangitseminen.
 Juudas, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut suuri miesjoukko, jonka ylipapit ja kansan vanhimmat olivat lähettäneet… Terve, rabbi!", ja suuteli häntä. Jeesus sanoi hänelle: "Ystävä, tätä varten sinä olet tullut." Silloin miehet astuivat lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet.

Yksi Jeesuksen seuralaisista ryhtyi vastarintaan, veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin että tältä irtosi korva.  Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pane miekkasi tuppeen. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Luuletko, etten voisi pyytää apua Isältäni? Hän lähettäisi tänne heti kaksitoista legioonaa* enkeleitä ja enemmänkin. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua?”

Tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun! Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä istunut temppelissä opettamassa, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mutta kaikki tämä on tapahtunut, jotta profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen."

 Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat.

30. Ylipapin luona
Jeesus oli vaiti  Sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan Poika." "Itsepä sen sanoit", vastasi Jeesus. "Ja minä sanon teille: vastedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä." Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Hän herjaa Jumalaa. Mitä me enää todistajia tarvitsemme! Kuulittehan, miten hän herjasi. Mitä mieltä olette?" He vastasivat: "Hän on ansainnut kuoleman.”

31. Pahoinpitely alkaa

32. Pietari  kieltää
(Jeesuksen ennustus toteutuu- ei kuitenkaan mainittu pääasiaterialla)-

33. Jeesus luovutetaan Pilatukselle
Juudas paiskasi rahat temppeliin, meni pois ja hirttäytyi. (kun J oi tuomittu)
Maaherra kysyi: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" "Sinä sen sanoit",  Jeesus ei vastannt

34. Kansaa vapautta Barabbaan.
Jeesus ristille. Pilatus pesi kädet. Hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle!"

35. Jeesus sotilaiden pilkattavana

36. Simon kantaa ristin.

37. Pilkataan, ei ota huumaavaa

38. Jeesuksen kuolema
keskipäivällä  tuli pimeys koko maan ylle,  Jeesus huusi kovalla äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämän kuullessaan muutamat siellä olevista sanoivat: "Hän huutaa Eliaa." Heti yksi heistä kiiruhti hakemaan sienen, kastoi sen hapanviiniin, pani kepin päähän ja tarjosi siitä hänelle juotavaa. Toiset sanoivat: "Katsotaanpa nyt, tuleeko Elia hänen avukseen." Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä.

Temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat,haudat aukenivat, ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. He lähtivät haudoistaan, ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille.
"Tämä oli todella Jumalan Poika!"
Naisia jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Galileasta lähtien he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti Maria ja Sebedeuksen poikien äiti.

39. Jeesuksen hautaaminen
Illalla tuli paikalle Joosef, rikas arimatialainen, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. Pilatus käski antaa sen hänelle. Pani hautaan, jonka hän äskettäin oli itseään varten hakkauttanut kallioon. Hän vieritti hautakammion ovelle suuren kiven ja lähti pois.

40. Ylipapit ja fariseukset varoittavat
He lähtivät yhdessä Pilatuksen luo. He sanoivat: "Kunnioitettu maaherra, meille tuli mieleen, että eläessään tuo villitsijä sanoi: 'Kolmen päivän kuluttua nousen kuolleista.' Käske siis vartioida hautaa..etteivät hänen opetuslapsensa pääse varastamaan häntä ja sanomaan ihmisille: 'Hän on noussut kuolleista.'

41. Jeesuksen ylösnousemus
Sapatin päätyttyä, viikon ensimmäisen päivän koittaessa, tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille.  Hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet.

Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: "Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi.

Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen: 'Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet.' Tämä oli minun sanomani teille."

Naiset lähtivät heti haudalta, yhtaikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille.

42. Jeesus ilmestyy
Mutta yhtäkkiä Jeesus tuli heitä vastaan ja tervehti heitä. He menivät hänen luokseen, syleilivät hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä. Silloin Jeesus sanoi heille: "Älkää pelätkö! Menkää sanomaan veljilleni, että heidän pitää lähteä Galileaan. Siellä he näkevät minut.”

Naisten ollessa matkalla muutamat vartiomiehistä menivät kaupunkiin ja kertoivat ylipapeille kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin nämä kokoontuivat neuvottelemaan yhdessä vanhimpien kanssa ja päättivät antaa sotilaille suuren summan rahaa. He sanoivat sotilaille: "Sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä, kun te nukuitte, ja varastivat hänet. Ja jos tämä tulee maaherran korviin, me kyllä lepytämme hänet ja järjestämme niin, ettei teille koidu ikävyyksiä."  Sotilaat ottivat rahat ja tekivät niin kuin heille oli sanottu. Heidän kertomustaan on juutalaisten keskuudessa levitetty tähän päivään asti.

43. Lähetyskäsky
Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen  ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

2 kommenttia:

Jouni Hörkkö kirjoitti...

Tavattoman kiehtova aihe tämä Jeesus-tutkielma, mistä lämmin kiitos Martille. Joitakin kommentteja tästä osasta ja aikaisemmastakin:
- Markus-blogissa kirjoitit koskettavasti jälkisanoissa, että kertomus on lopulta jotenkin surullinen. Jäin pohtimaan. Se on surullinen, ehdottomasti, mutta entä, jos lukee toisesta näkökulmasta: Jos ajatteleekin, että esim. Markuksen evankeliumi ei ole koko tarina itsessään, vaan se onkin osa suurempaa. Martti oli hienosti sijoittanut Markuksen evankeliumin johonkin kaavaan (draaman kaava? - en muista tässä). Kaavan keskellä oli käännekohta. Entä, jos Markuksen evankeliumi itsessään onkin suuremman kertomuksen käännekohta? Silloin kertomus ei ole surullinen, vaikka käännekohdassa tiettyä surullisuutta ehdottomasti onkin. Tarkoitan tällä suuremmalla kertomuksella Jumalan koko pelastussuunnitelmaa, tai oikeastaan vieläkin suurempaa, Jumalan neljän L:n kertomusta eli Luominen - Lankeemus - Lunastus - Loppu (eli uusi LUominen).

Näin ajatellen tulen tietysti pois niistä raameista, jotka Martti aivan tutkielmasarjan aluksi määritteli: historiallisen Jeesuksen tutkiminen tieteen keinoin.
Kannatan ehdottomasti tieteellistä tutkimusta yleensä ja myös Jeesuksen historiallisesta henkilöstä. Siihen tämän kommentin lopussa jälleen yksi kirjavinkki.

Tieteellinen näkökulma vain rajoittaa johtopäätöksiäkin oleellisesti: tiede voi operoida vain tieteellisten rajojen sisällä. Yliluonnollinen ei mahdu näiden rajojen sisään. Ihmisillä (ainakin itselläni) näyttäisi kuitenkin olevan sammumaton jano tietää "lopullinen totuus" tai ainakin tässä asiassa se, kuka ja mikä Jeesus todella oli.

Ajattelen niin, että tieteen (=tieto) lisäksi minulla ja meillä on kyky hahmottaa todellisuutta myös taiteen avulla. Taide avaa joskus todellisuutta enemmän tai täydentävästi. Tietämällä voin esim. tietää nuottien nimiä, kestoja, korkeuksia ym. Taiteen avulla voin kokea musiikkia ja se voi "puhutella" minua. Taide on tavallaan "toinen ulottuvuus".

Sitten on vielä jotain, joka on "kolmatta" ulottuvuutta ja se on usko. Jeesuskin voi olla tieteen Jeesus, historian Jeesus, mutta sen lisäksi hän voi olla uskonnollinen Jeesus tai uskon Jeesus. Mielestäni nämä ulottuvuudet eivät sulje toisiaan pois eivätkä ole vastakkaisia. Mutta toki niin, että tiede on näistä ehkä rajallisin, tiede itse jo rajaa omat keinonsa.

KIRJAVINKKI NRO 1:
Martin blogista innostuneena hain kirjastosta kiehtovan teoksen: Tom Holmen: Jeesus. Kirja valottaa nimenomaan tieteellistä Jeesus-tutkimusta (mutta yleistajuisesti). Holmen on teologian tohtori ja UT:n eksegetiikan dosentti Hgin yliopistossa ja Åbo Akademissa. Suosittelen lämpimästi.

KIRJAVINKKI NRO 2:
Jos haluaa pohdiskella tieteen piiriä laajemmin, suosittelen C.S. Lewisin tuotantoa (erityisesti: Tätä on kristinusko). Lisäksi Lewisiltä käännettiin juuri äskettäin suomeksi "Kasvoista kasvoihin", joka ei kylläkään ole "kristillinen", mutta väitän, että on sitä kuitenkin. Se on antiikin Eros ja Psyyke-myytin uudelleen kerrottu tarina. Minä kuvittelen tavoittaneeni siinä jotakin intuition kautta Jumalan rakkaudesta - eli juuri niistä teemoista, joita Martti blogillaan sytyttää jatkuvasti pohtimaan.

Martille kiitos todella herkullisista ja syvällisistä aiheista ja pohdinnoista!

Martti Hellström kirjoitti...

Kiitos, Jouni , viisaisra ajstuksista. Yritän nyt ensin lukea nämä evakeliumit itsenäisinä kertomuksina.

Martti