Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, joulukuuta 26, 2014

Kuka oli Jeesus Nasaretilainen? Osa 2: Markuksen evankeliumi

HYVÄÄ toista joulupäivää!

Olen nyt etsinyt vastausta kysymykseen, kuka Nasaretin Jeesus oli, lukemalla tiettävästi vanhimman ja lyhyimmän evankeliumin:  Markuksen evankeliumin. Itse asiassa sekä kuin että  kuuntelin  sen u-tubesta. https://www.youtube.com/watch?v=gj7JagqQsFA

Markus ei ollut Jeesuksen opetuslapsia, mutta hänet lasketaan  paitsi evankelistaksi myös yhdeksi noin 70 apostolista. Ilmeisesti hän  oli Pietarin oppilas ja tulkki Johannes Markus (Ap.t. 12:12).  Itse evankeliumi on  kirjoitettu kreikaksi  juutalaissodan aihoihin vuoden 70 jaa. paikkeilla (40 vuotta Jeesuksen kuoleman jälken).  Monet ovat veikanneet kirjoituspaikaksi Roomaa.

Luin evankeliumia teatteritieteen opinnoissa oppimallani ns. dramaturgisella lukutavalla. Etsin faabelia, yksinkertaisinta mahdollista henkilöstä, ajasta ja paikasta vapaata juonen kulkua. Yritin tarkkaan seurata paitsi, mitä päähenkilö tekee, mitä hän sanoo itsestään ja mitä muut hänestä.  Yritin myös hahmottaa päähenkilön ja kertomuksen muiden henkilöiden suhteita.

Mutta ennen  kuin käyn niihin käsiksi muutama rivi Markuksen tavasta kertoa kertomus Jeesuksesta. Kertomus alkaa kasteesta, jonka Pyhä mies Johannes toimittaa Jeesukselle ja päättyy Golgatan jälkeen  tyhjään hautaan. Markus ei kerro mitään Jeesuksen syntymästä, ei  lapsuudesta,  ei nuoruudesta, ei Jeesuksen isästä.  Evankeliumin loppuun lisätyt muutamat jakeet, joissa viitataan Jeesuksen ilmestymiseen kuolemansa jälkeen opetuslapsille, puuttuvat vanhemmista versioista.

Markus kertoo siis ehkä  Jeesuksen viimeisestä vuodesta,  jolloin  hän vaihtaa  rakentajan työt  kiertävän parantajan ja julistajan tehtävään.

Markuksen faabeli Jeesuksesta
Lyhyimmillaan kertomuksen voi tiivistaa seuraavasti: X  kerää (salaa) kannattajajoukkoa noustakseen  pahaa vastaan, mutta hänet petetään ja hän tuhoutuu.

JAOIN kertomuksen 16 osaan ja pudotin ne ns. Freytagin kolmioon, joka kuvaa tavallisen tragedian kulkua (ks. lisää lopussa oleva liite).
Markuksen kertomus Jeesuksesta noudattaa peruskaavaa erinomaisen hyvin. Osat 1-7 ovat sankarin voiman kasvua ja osat 8- 16 sankarin tuhoutumista. osa 7 on käänne (peripeteia). Kuitenkin niin, että ensimmäinen takaisku on jo osa 4 ja kohdassa 12 on vielä pieni toivon kipinä.

Markuksen kertomus pähkinänkuoressa

KERTOMUKSEN päähenkilö on Jeesus, Nasaretista kotoisin oleva rakentaja, joka päättää ottaa parantajan  ja julistajan tehtävän ja saa siihen näyttävän kasteen pyhältä mieheltä Johannes Kastajalta.

Erämaassa tapahtuvan valmistautumisen jälkeen, hän lähtee  julistamaan Taivasten valtakunnan tuloa. Hän on varma, että hänellä on siinä merkittävä rooli. Hän käyttää itsestään nimiä: ihmisen poika, paimen, profeetta, sulhanen (häävieraat), Kristus ja Jumalan poika.

Hän kokoaa itselleen 12 (varsin oppimatonta) opetuslasta, kutsuu heitä jättämään omaisuutensa ja seuraamaan häntä.  Hän  opettaa kansaa (ja samalla opetuslapsia) ja lähettää  lopulta opetuslapset parantamaan ihmisiä myös keskenään pareittain.

Jeesus ja opetuslapset tekevät monia ihmeitä, ja Jeesuksesta tulee kuuluisa. Jeesusta aletaan kutsua Messiaaksi, Jumalan pojaksi, Kristukseksi, ylösnousseeksi Johannes Kastajaksi ja Eliaaksi.

Mutta sitten tulee takaiskuja. Nasaretilaiset tunnistavat hänet, eivätkä pidä häntä profeettana. Hänen äitinsa ja sisaruksensa yrittävät tavata Jeesusta, koska pelkäävät hänen menettäneen järkensä. Jeesus ei ota heitä vastaan. Jeesus hermostuu opetuslapsiinsa, jotka eivät ymmärrä hänen vertauksiaan, eivät lasten arvoa  eivätkä luota häneen. Kun Jeesus kävelee vetten päällä, opetuslapset luulevat häntä aaveeksi. Välillä opetuslapset kysyvät toisiltaan, kuka tämä mies on. Pietaria Jeesus  kutsuu jopa Saatanaksi. Vaikka Jeesus kertoo keskittyvänsä syntisten pelastamiseen, hän näyttää  tuskastuvan tuohon sukupolveen.  Voi teitä epäuskoisia. Kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne?

Työ jatkuu kiivaana. Välillä he yrittävät päästä lepäämään, mutta kansa seuraa perässä.  Myös kirjanoppineet ovat huomanneet Jeesuksen ja esittävät tälle huolensa perinnäistapojen rikkomisesta. Jeesus ei piittaa kritiikistä,  hän uskoo vain Mooseksen lakiin.

Hieman ennen pääsiäistä Jeesus kokoaa joukon, jonka kanssa hän lähtee Jerusalemiin. Jeesus kertoo, että hänet tapetaan siellä.  Hän  houkuttelee kansaa ja opetuslapsia luvassa olevilla (henkisillä) palkkioilla ja pelottelee rangaistuksilla. Pelokas joukko lähtee liikkeelle.

Pääsiäinen Jerusalemissa alkaa kuitenkin lupaavasti. Jeesus otetaan hyvin vastaan. Hän käy tarkastamassa vielä temppelin, ennenkuin menee puutarhaan nukkumaan. Seuraavana päivänä hän aiheutta sekasortoa temppelissä, ja sitten taas piiloon.

Pääsiäisateria syödään salaisessa paikassa, synkissä tunnelmissa. Jeesus on varma, että kuolee. Hän on myös varma, että yksi opetuslapsista tunnistaa hänet viholliselle, ja että muut lähtevät sitten karkuun ja kieltävät hänet. Epätoivoissaan Jeesus rukoilee puutarhassa Jumalaa vapauttamaan hänet tästä tehtävästä, mutta hyväksyy lopulta kohtalonsa.

Yöllä ylipappien ja kirjanoppineiden joukot saapuvat. Syntyy taistelu, jossa Jeesus saadaan kiinni. Muut pakenevat. Jeesus viedään kuulusteluihin. Hän käyttää itsestään nimeä Jumalan poika- mikä tulkitaan jumalanpilkaksi- ja oikeuttaa kuolemantuomion. Maaherra Pilatus hämmästelee vaatimusta, mutta antaa periksi, varsinkin kun Jeesus ei lainkaan puolustaudu.

Jeesusta pahoinpidellään ja pilkataan. Hänet viedään Golgatalle ja naulitaan ristille. Jeesus ei ota kuolemaa helpottavaa huumaavaa juomaa, vaan kärsii loppuun saakka. Kuoleman hetkellä Jeesus huutaa; Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Jeesuksen äiti on yksi joka seuraa Jeesuksen viimehetkiä. Samoin kuin kasteessa, nytkin tapahtuu poikkeuksellisia  luonnonilmiöitä.

Jeesus haudataan Pilatuksen luvalla kalliohautaan. Kun äiti Maria ja eräät muut naiset tulevat haudalle voidellakseen ruumiin, hauta onkin tyhjä, ja heille puhuu valkoisiin vaatteisiin pukeutunut nuori mies. Hän pyytää naisia kertomaan kaikille, että tulevat Galileaan, niinkuin Jeesus oli etukäteen paljastanut. Naiset pelkäsivät eivätkä uskalla kertoa.

Jälkisanat
NÄIN  Markuksen kertomuksen luin. Vaikka Jeesus on kertomuksessa kiistatta loistava parantaja ja puhuja, koko kertomus on jotenkin hyvin surullinen. Jeesus on jollain lailla  riidoissa kaikkien läheistensä kanssa. Ympärille kertyy yhä enemmän ja vaarallisempia vihollisia. Hänellä ei ollut ketään, johon voisi 100 %:sti luottaa- jopa Pietari kieltää hänet. Juudas pettää. Ja myös hänen oma jumalansa hylkää hänet. Miksi näin kävi? Sitä Jeesus huutaa kuolinhetkellään.

LIITE: Juonen kulku kohtauksittain
1. ALKU
 • Lupaus. Sankari vihitään juhlamenoilla  tehtäväänsä.
2. VALMISTUTUMINEN 
 • Erämaassa. Sankari menee  erämaahan 40 päiväksi. Saatana koettelee. (valmistautuu?)
3. TYÖ ALKAA
 • Opetuslapsien kutsuminen Jeesus kutsuu pienissä erissä. Ensin  Simonin ja Andreaan ihmisten kalastajiksi. Sitten Jaakob + Johannes. Sitten Leevin, tulliasemalta. Lopulta valitsee 12 seuralaista kertomaan ilosanomaa ja ajamaan pois pahjoja henkiä. Jeesuksen mukaan hänta seuraavat saavat satakertaisesti takaisin sen, mistä luopuvat. Opetuslapsille  annetaan salanimiä.  
 • Jeesus ja opetuslapset On tour. Kapernaum. Galileassa. Naapurikylät.  Opettaa  usein veneestä.  Puheessa on voimaa. Joutuu selittämään vertauksia opetuslapsille.  Jeesus opettaa mm. antamaan anteeksi. Avioerosta: Ihmisen ei pidä erottaa sitä, minkä jumala on yhdistänyt. Helvetistä: Teoilla joutuu helvettiin:  ikuisesti sammumaton liekki. Jumalasta: Rakastakaa Jumalaa. Järjestyksen vaihdos: ensimmäiset tulevat viimeisiksi, viimeiset ensimmäisiksi. Sillä sille jolla on, sille annetaan; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Laista: lakia tulee noudattaa, ei perinnäissääntöjä. Lapsista: Ja joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat, sen olisi parempi, että myllynkivi olisi pantu hänen kaulaansa ja hänet olisi heitetty mereen...  "Joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut; ja joka minut ottaa tykönsä, se ei ota tykönsä minua, vaan hänet, joka on minut lähettänyt".  Luottamus rukoukseen: jos joku sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Paluu:  Ihmisen Poika...tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa."Palvelemisesta: … joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne; ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja.  Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä ostaaan ihmiset vapaiksi. Pyhästä hengestä: Pyhän hengen pilkkaaminen on kuoleman synti. Temppelistä (Jeesus ennusti, että tuhotaan). Veroista: ”Antakaa keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on". Viettelyksistä: Viettelyksistä: a jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen.  Ja jos sinun jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat jalat tallella, heitetään helvettiin. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvettiin,  jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. Sillä jokainen ihminen on tulella suolattava, ja jokainen uhri on suolalla suolattava. Suola on hyvä; mutta jos suola käy suolattomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teillä suola itsessänne, ja pitäkää keskenänne rauha."   HUH! Omaisuus: Myy kaikki ja anna köyhille. Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan Pelastus: Ihmiselle mahdotonta, Jumalalle mahdollista. Syntisyys: Eivät terveet tarvitse lääkäriä vaan sairaat. En minä ole tullut kutsuamaan kunnon ihmisiä vaan syntyisiä.Ylösnousemuksesta: … Sillä kun kuolleista noustaan, ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaissa.  
 • Jeesus tekee ihmetekoja: parantaa sairaita. Ajaa pahoja henkiä pois (mm. sikoihin). Poistaa Simonin  anopin kuumeen. Parantaa lepratautisen kosket.tamalla. Parantaa halvaantuneen. Parantaa surkastuneen käden.  Tyynnyttää myrskyn. Pelastaa Jairuksen kuolemansairaan pienen tyttären.  Parantaa naisen,  joka sairasti verenvuorotautia. Sai viisi leipää ja kaksi kalaa riittämään 5000:lle miehelle. Kävelee vetten päällä, Tuuli asettui.  Parantaa  tyttären, jossa on saastainen henki (pakana äiti). Parantaa melkein kuuron /sormi korviinsa, sylki, kosketti kieltä).  Ruokkii 4000 miestä seitsemällä leivällä. Parantaa sokean miehen sylkemällä silmiin.  Parantaa pahan hengen vaivaaman pojan /mykkä. Parantaa  sokean kerjäläisen. 
4. TAKAISKUJA
 • Mutta haluaa sen pysyvän salassa. Ei pysy. Parantuneet levittivät tietoa, eikä Jeesus voinut enää mennä kaupunkehin, vaan pysyi asumattomilla seuduilla (sinne tuli ihmisiä).
 • Takaisku omassa kaupungissa Nasaretissa. Parantaminenkaan ei oikein onnistu. Jeesus: ”Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja sukulaistensa kesken ja kodissaan".
 • Kiertue väsyttää. Kansaa vaan tulee. 
 • Jeesus lähettää opetuslapset: Hän kutsui tykönsä ne kaksitoista ja alkoi lähettää heitä kaksittain ja antoi heille vallan saastaisia henkiä vastaan. Ja hän sääti heille, etteivät saaneet ottaa matkalle muuta kuin ainoastaan sauvan; ei leipää, ei laukkua, ei rahaa vyöhönsä.  He saivat kuitenkin sitoa sandaalit  jalkaansa; "mutta älkää pukeko kahta ihokasta yllenne".  (jollei oteta vastaan, lähtekää pois)... he ajoivat ulos monta riivaajaa ja voitelivat monta sairasta öljyllä ja paransivat heidät.
 • Hei palaavat, ja kertovat. Jeesus kehottaa lepäämään, mutta kansaa tulee.  
 • Jeesus valmistelee opetuslapsia edessä olevaan: Jeesus puhuu opetuslapsille edessä olevasta kärsimyksestä. hän alkoi opettaa heille, että Ihmisen Pojan piti kärsimän paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljittäväksi ja tuleman tapetuksi, ja kolmen päivän perästä nouseman ylös.
5. TAISTELUHENKEÄ KOHOTETAAN


 • Jeesus kehottaa kanssa seuraamaan  häntä ja lupaa palkkion: Hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.  Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja hyvän sanoman tähden, hän pelastaa sen.  Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, kadottaa elämän".
 • Jeesus lupaa myös rangaistuksen: Sillä joka häpeä minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa." Ihmisen poika tapetetaan. Herää kolmantena päivänä henkiin. Opetuslapset eivät ymmärtänet, mutta eivät uskaltaneet kysyäkään.
 • Jeesus kerää voimia korkealla vuorille. Korkealla vuorella Pietari, Jaakob ja Johannes mukana. Jeesus muuttui. Elias ja Mooses ilmestyivät ja puhuivat Jeesuksen kanssa. Opetuslapset pelkäsivät. Ilmestyi pilvi: Tämä on minun rakas poikani. Kuulkaa häntä. Ilmiö katosi. Jeesus kielsi kertomasta näkemstään ennenkuin ihmisen poika olisi  herännyt kuolleista. Opetuslapset pohtivat, mitä kuolleista herääminen tarkoitti.
 • Jeesus, opetuslapset ja kansa lähtevät Jerusalemiin. Matkalla, ylös Jerusalemiin heidät valtasi hämmästys, ja ne, jotka seurasivat, olivat peloissaan. Ja hän otti taas tykönsä ne kaksitoista ja rupesi heille puhumaan, mitä hänelle oli tapahtuva: "Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineitten käsiin, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan ja antavat hänet pakanain käsiin; ja ne pilkkaavat häntä ja sylkevät häntä ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet; ja kolmen päivän perästä hän herää henkiin".
 • Jeesus on varma, että hän Jumalan valtakunta voittaa. Ahdistuksen aikojen jälkeen  he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmalta, maan äärestä hamaan taivaan ääreen. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin nämä kaikki tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.  Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Jumalan poika, vaan ainoastaan Isä. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. … ”Saatte olla varmat: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Jumalan valtakunnan tulevan voimassansa".

 • Opetuslapset alkoivat jakaa johtopaikkoja, Jeesus suuttuu. Opetuslapset (Jakob ja Johannes)  haluavat päästä istumaan  toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolellasi, sinun kirkkaudessasi".  Mutta Jeesus sanoi heille: "Te ette tiedä, mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, tahi tulla kastetuiksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan?" ….. mutta minun oikealla tai vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille se on valmistettu".


 • 6. JERUSALEMISSA KAIKKI ALKAA HYVIN


 • Hänet toivotetaan tervetulleeksi (Hoosianna). Hän tutustui temppelialuelle ja meni nukkumaan.
 • Seuraavana päivänä Jeesus  hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä. Hän ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin tuolit. eikä sallinut kenenkään kantaa mitään tavaraa, pyhäkön kautta. Ja hän opetti ja sanoi heille: "Eikö ole kirjoitettu: 'Minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukouspaikka? Mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan."  Ja ylipapit ja kirjanoppineet kuulivat sen ja miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi; sillä he pelkäsivät häntä, koska kaikki kansa oli ihmeissään  hänen opetuksestansa.


 • 7. KAVALLUS


 • Ylipapit alkavat suunnitella Jeesuksen surmaamiseksi: Kaksi päivää pääsiäiseen. Ylipapit ja kirjanoppinet. "Ei juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kansassa". Juudas Iskariot, yksi niistä kahdestatoista, meni ylipappien luo kavaltaakseen hänet heille.


 • 8. VIIMEINEN ILTA - EPÄTOIVOA


 • Nainen voitelee jeesuksen (hautaan).
 • Pyhä ehtoollinen:  Ja ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, kun pääsiäislammas teurastettiin, hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle: "Mihin tahdot, että menemme valmistamaan pääsiäislampaan sinun syödäksesi?"   (salaiseen paikkaan). Ja kun he olivat aterialla ja söivät, sanoi Jeesus: "Totisesti minä sanon teille: yksi teistä kavaltaa minut, yksi, joka syö minun kanssani".  He tulivat murheellisiksi ja rupesivat toinen toisensa perästä sanomaan hänelle: "En kaiketi minä?". Jeesus esnnustaa Pietarin kieltävän hänet. "Totisesti minä sanon sinulle: tänään, tänä yönä, ennenkuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut kiellät".
 • Getsemanessa Jeesus rukoilee ja pyytää muita valvomaan -he nukkuvat  "Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle; ota pois minulta tämä malja. Mutta ei, mitä minä tahdon, vaan mitä sinä!"


 • 9. VANGITSEMINEN 


 • Juudas, yksi niistä kahdestatoista, saapui, ja hänen mukanaan joukko ylipappien ja kirjanoppineiden ja vanhinten luota, tulevay miekat ja seipäät käsissä, käyvät häneen käsiksi ja ottivat hänet kiinni.
 • Seuraa taistelu: ...eräs niistä, jotka lähellä seisoivat, veti miekkansa, iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan. 
 • Niin Jeesus puhui heille ja sanoi: "Niinkuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan. Joka päivä minä olen ollut teidän luonanne opettaen pyhäkössä, ettekä ole ottaneet minua kiinni. Mutta tämä tapahtuu, että kirjoitukset kävisivät toteen."
 • kaikki jättivät hänet ja pakenivat.


 • 10. KUULUSTELUT


 • Jeesusta kuulustellaan: ylimmäisen papin eteen. Jeesus myöntää:  "Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?"  Jeesus sanoi: "Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä". Niin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Mitä me enää todistajia tarvitsemme?
 • Jeesusta pahoinpidellään ja pilkataan.  


 • 11. PIETARI KIELTÄÄ


 • Pietari kieltää Jeesuksen: En tunne sitä miestä, josta te puhutte".  ja muistaa Jeesuksen sanat.

 • 12. VAPAAKSI?


 • Ja heti aamulla  Pilatus kysyi häneltä: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Hän vastasi ja sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanot". Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään, niin että Pilatus ihmetteli.


 • 13. KUOLMANTUOMIO


 • Kansa valitsee Barabbaan vapautettavaksi ja vaatii Jeesuksen ristiinaulitsemista.  
 • Sotamiehet väänsivät orjantappuroista kruunun ja panivat sen hänen päähänsä ja rupesivat tervehtimään häntä: "Terve, juutalaisten kuningas!" Ja he löivät häntä päähän ruovolla, sylkivät häntä ja pilkkasivat.  
 • Ja he pakottivat erään ohikulkevan miehen, Simonin, kyreneläisen, kantamaan hänen ristiänsä.
 • Ja he veivät hänet paikalle, jonka nimi on Golgata, se on käännettynä: pääkallonpaikka.  Ja he tarjosivat hänelle mirhalla sekoitettua viiniä, mutta hän ei sitä ottanut.
 • Ja he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa, mitä kukin oli saava. Päällekirjoitukseksi oli merkitty hänen syynsä: "Juutalaisten kuningas".  Ja he ristiinnaulitsivat hänen kanssaan kaksi ryöväriä, toisen hänen oikealle ja toisen hänen vasemmalle puolellensa.  Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä ja nyökyttivät päätään ja sanoivat: "Voi sinua, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat!  Auta itseäsi ja astu alas ristiltä."  Samoin ylipapitkin ynnä kirjanoppineet keskenään pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa.  Astukoon hän, Kristus, Israelin kuningas, nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme." Myöskin ne, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssaan, herjasivat häntä.
 • Ja keskipäivällä tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen.


 • 14. JUMALA HYLKÄÄ


 • Ja kolmelta Jeesus huusi suurella äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?
 • Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: "Katso, hän huutaa Eliasta".
 • Ja muuan juoksi ja täytti sienen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda sanoen: "Annas, katsokaamme, tuleeko Elias ottamaan hänet alas".  Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
 • Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.  Mutta kun sadanpäämies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä, sanoi hän: "Totisesti tämä ihminen oli Jumalan Poika".
 • Ja siellä oli myös naisia taampaa katselemassa. Näiden joukossa olivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakob nuoremman ja Jooseen äiti, ja Salome,  jotka hänen ollessaan Galileassa olivat seuranneet ja palvelleet häntä, sekä useita muita, jotka olivat tulleet hänen kanssaan ylös Jerusalemiin.


 • 15. HAUTAAN


 • Joosef, arimatialainen, arvossapidetty neuvoston jäsen, rohkaisi mielensä ja meni sisälle Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus lahjoitti ruumiin Joosefille.Tämä osti liinavaatteen ja otti hänet alas, kääri hänet liinavaatteeseen ja pani hautaan, joka oli hakattu kallioon, ja vieritti kiven hautakammion ovelle.
 • Ja Maria Magdaleena ja Maria, Jooseen äiti, katselivat, mihin hänet pantiin.


 • 16. RUUMIS ON KADONNUT + - ?


 • Ja kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä. Sunnuntaina  he tulivat haudalle ani varhain, auringon noustessa. Ja he sanoivat toisilleen: "Kuka meille vierittää kiven hautakammion ovelta?"  Ja katsahtaessaan ylös he näkivät kiven poisvieritetyksi; se oli näet hyvin suuri. Ja mentyään hautakammion sisään he näkivät nuorukaisen istuvan oikealla puolella, puettuna pitkään, valkeaan vaatteeseen; ja he peljästyivät suuresti.  Mutta hän sanoi heille: "Älkää peljästykö; te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Jumala on herättännyt henkiin ; ei hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon he hänet panivat. Mutta menkää ja sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarille: 'Hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä, niinkuin hän teille sanoi'." Niin he tulivat ulos ja pakenivat haudalta, sillä heidät oli vallannut pelko  ja hämmästys, eivätkä sanoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät.


 • Ei kommentteja: