Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, toukokuuta 18, 2009

Suomen Vanhempainliitto: Taantuman laskua ei saa maksattaa lapsillaTiedote
18.5.2009

Koulun henkilökunnan ja vanhempien tiivistettävä yhteistyötä
Taantuman laskua ei saa maksattaa lapsilla


Vasta vajaa vuosi sitten koko Suomi pysähtyi Kauhajoella tapahtuneen koulusurman aiheuttamasta järkytyksestä. Lasten ja nuorten pahoinvointi nousi jälleen valtakunnalliseksi, jopa kansainväliseksi puheenaiheeksi. Suomen Vanhempainliitto kysyy, mitä hyötyä keskustelusta oli vai oliko Jokelan ja Kauhajoen koulusurmista syntynyt huoli sittenkin vain kupla? Minne katosivat päättäjien lupaukset lisätä resursseja lasten ja nuorten hyvinvointiin? Mihin haihtui inhimillinen hätä ja sen myötä todellinen tahto puuttua jo olemassa oleviin ongelmiin?

Taloudellisen ahdingon koetellessa kunnat uhkaavat säästää rajuin ottein oppilashuollon palveluista, tuntikehyksistä ja opettajia lomauttamalla. Säästökohteina ovat myös kouluterveydenhoito, kouluaikainen ruokailu ja oppimateriaalit. Koulurakennukset homehtuvat ja sekä oppilaiden että opettajien terveys on vaarassa. Kouluja lakkautetaan ja erityisoppilaita integroidaan ylisuuriin luokkiin, vaikka tavoitteet vielä hetki sitten olivat päinvastaiset.

On vakava virhe säästää lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvista palveluista. Moni kunta painii vielä edellisen taantuman aiheuttamien ongelmien kanssa, lisätaakkaan ei pitäisi olla varaa.

Kuntien leikkaukset eivät saa polkea lasten perusoikeuksia

Vanhempainliitto vaatii, että hallitus ja opetusministeri laativat pikaisesti toimintaohjeet kunnille, jotta säästöt eivät kohdistu ensisijaisesti lapsiin ja nuoriin.

Ryhmäkokoihin on saatava rajoitukset. Kunnat ovat saaneet valtiolta 16 miljoonaa euroa opetusryhmien pienentämiseen. Lasten hyvinvointiin suunnattua rahaa ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.

Oppilashuollon palvelut on turvattava. Jo nyt varsin puutteellisia palveluita ei ole varaa heikentää. Koulun henkilökuntaa ja opettajia ei saa lomauttaa koulutyön aikana. Opettajien lomautukset ja vähentäminen sekä koulujen harkitsematon lakkauttaminen ovat ihmisoikeuksien ja Lapsen oikeuksien sopimuksen vastaisia.

Lyhytnäköinen päätöksenteko on lasten heitteillejättöä

Lapset ovat taantumassa kaksinkertaisia uhreja. Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa kodin arkeen. Kun leikkauksia tehdään rajusti myös koulussa, jää lapsi heitteille turvattomaan välitilaan. Tutkimuksin on voitu osoittaa, että perusturvaan kohdistuvien rakenteiden horjuessa koulun tarjoamilla palveluilla ja tuella voi olla ratkaiseva rooli lasten syrjäytymisen ja mielenterveysongelmien ehkäisyssä.

Koulutusjärjestelmämme on lasten ja nuorten ja samalla koko Suomen tulevaisuuden vakuutus. On lyhytnäköistä leikata lasten hyvinvoinnista. Taantuman pitäisi vahvistaa lasten tukemista, ei suinkaan horjuttaa sitä.

Koulun ja kodin yhteistyöllä leikkauksia vastaan

Suomalaisissa päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimii yli 1300 rekisteröitynyttä vanhempainyhdistystä. Vanhempainliitto kannustaa yhdistyksiä tekemään kunnille esityksiä ja aloitteita sekä tiivistämään yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa lasten etuja koskevien leikkausten, kuten opettajien lomautusten estämiseksi. Liitto kehottaa myös opettajia ja rehtoreita hyödyntämään yhdistysten tarjoama tuki taistelussa leikkauksia vastaan.

Lisätietoja:

Suomen Vanhempainliitto

Tuija Tikkanen
Edustajiston puheenjohtaja
puh. 040 743 5695
tuija.tikkanen (at) vantaa.fi

Pirjo Somerkivi
Toiminnanjohtaja
puh. 050 592 9472
pirjo.somerkivi (at) suomenvanhempainliitto.fi

Ei kommentteja: